Juridik

Kommunen ger upp striden om svarta tak

Byggnadsnämnden ger upp striden om svarta tak i ett område i Skövde. De har tidigare hållit hårt på det inte ska få finnas några svarta tak i området, men efter påtryckningar från de boende och ett fall där en husägare bytt till svart tak utan att först söka bygglov, har nu byggnadsnämnden vänt i frågan.

Argumentet för att det inte skulle få finnas några svarta tak, helst inga andra färger än tegelrött, var för att de ville behålla den tidstypiska 50-talskaraktären. Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson säger till Skovdenyheter.se att han tycker att det känns tråkigt att det inte blev som de ville.

Husägaren i fallet ovan fick betala 22 000 kronor i böter för att ha bytt takfärg utan bygglov. Och flera husägare i området riskerar nu böter då det uppges finnas flera svarta tak som saknar bygglov.