Barn, Juridik

Familj krävs på bygglov för trädkoja

En trädkoja i Lund klassas av mark- och miljödomstolen som hus och familjen krävs därför på bygglov.

För ett år sedan anmälde en familj i Lund sina grannars trädkoja till kommunen. De ansåg att den skymde solen för dem då den är placerad i ett träd relativt nära husgränsen, och att den dessutom förstörde deras utsikt eftersom de anser att den är ful. Därför ville de att kojan skulle rivas och att familjen annars skulle hotas med vite.

Kojan, som är byggd två meter upp i en björk, fick enligt både kommunen och länsstyrelsen sitta kvar eftersom den inte krävde bygglov. Men nu har beslut fattats i mark- och miljödomstolen och de resonerar annorlunda. Anledningen uppges vara det tak som tillkommit sedan förra beslutet. Mark- och miljödomstolen menar, enligt Sydsvenskan, att kojan visst kräver bygglov eftersom den har ett tak och då räknas som byggnad.

På stadsbyggnadskontoret diskuterar de huruvida domen ska överklagas eller ej. Familjen säger samtidigt till Sydsvenskan att de inte har några planer på att riva kojan eftersom den uppskattas av barnen. De ska nu samtala om hur de ska gå vidare med det här.