Bygglov, Juridik, Bygga nytt hus

Bygglov för att bygga nytt hus

Bygglov för att bygga nytt hus

Foto: Marlén Eskilsson

Innan du får börja bygga hus måste du ha ett beviljat bygglov. Här berättar vi om bygglov för den som ska bygga nytt hus.

Du måste ha bygglov innan du får börja bygga. Du ansöker om bygglov på kommunens stadsbyggnadskontor.

När du har ansökt om bygglov ska du få besked inom tio veckor. Är inte handlingarna du ska lämna in vid ansökan kompletta, kan det ta ytterligare tio veckor innan du får besked om bygglov, så se till att allt är med från början.

Priset på bygglov varierar bl a beroende på hur stort hus du ska bygga och om det finns detaljplaner framtagna för tomten eller ej samt om du gör avvikelser från detaljplan. Om du ska bygga närmare än 4,5 meter från grannens tomt, måste stadsbyggnadskontoret också begära in grannarnas godkännande, vilket tar tid. Priset på ett bygglov varierar således.

Ett aktuellt exempel 2014 är Östersunds kommun där ett bygglov kostar drygt 15 000 kr för ett hus med 50-129 kvm bruttoarea inom detaljplanerat område, medan det kostar nästan 29 000 kr för ett bygglov där bygget ligger utom detaljplanerat område och är 299 kvm stort.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov är:

-huvudritningar med plan och fasader,

-sektionsritning,

-situationsplan

-tekniska beskrivningar och

-anmälan av konntrollansvarig.

Ibland behövs också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och ritning över vatten- och avloppsinstallationer. Anlitar du ett husföretag hjälper de dig oftast att ta fram bygglovshandlingar och anlitar du en arkitekt vänder du dig till honom för att få hjälp med att ta fram handlingarna.