Bygga nytt hus

Bestämma husets utformning och ta fram ritningar på huset

Arkitektritat av Emma Rickardsdotter Tollig.

Arkitektritat av Emma Rickardsdotter Tollig. Foto: Anton Callermo

Om du bestämmer dig för att rita huset själv eller att anlita en arkitekt, finns en del att tänka på när du tar fram ritningarna.

Vare sig du ritar huset själv eller om du anlitar en arktekt för det, finns det en del att tänka på. 

Låt alla familjemedlemmar vara med i diskussionerna från början. Det är lättare och billigare att göra ändringar i början än i slutet av arbetet.

Kontrollera detaljplanen.  Hur högt och stort får ni bygga? Finns det krav på vissa materal och färger? Börja med att kontakta stadsbyggnadskontoret och reda ut om det finns begräsningar i detaljplanen som ni måste hålla er efter.

Vilket hus passar på tomten och i omgivningarna?

Anlitar du en arkitekt, låt arkitekten besöka er i hemmet för att se vilken stil ni har och inspektera tomten. Hurdant hus passar på tomten?

Bygger du med en hustillverkare är det ofta säljaren som ger råd om vilket hus som passar på tomten.