Juridik

Bäckar stoppar nybyggen i Dalarna

Bråk om ett husbygge vid en bäck tar sig upp i mark- och miljödomstolen.

En familj från Dalarna har fått avslag på sitt bygglov på grund av en bäck 65 meter från det pågående husbygget. Länsstyrelsen menar att strandskyddet gäller och därför är inte längre det bygglov som kommunen utfärdat giltigt, paret säger å andra sidan att det finns hus mellan deras husbygge och bäcken som borde påverka strandskyddet mer än deras blivande hus. 

– För mig är det här obegripligt. Man ser inte bäcken från husen och det går inte att se husen om man vistas vid bäcken. Dessutom är det en ju massa hus mellan bäcken och våra hus, säger familjens talesperson Kjell Boggby till Svt.se.

Även kommunen är fundersamma över länsstyrelsens beslut. De menar att den gård som ligger mellan nybyggnationen och bäcken redan idag hindrar besökare från ett ta sig fram längs bäcken, och säger samtidigt att det, med tanke på alla bäckar som finns i området, hindrar utvecklingen av området.

Mark- och miljödomstolen har nu rest från Stockholm för att se platsen med egna ögon innan de fattar beslut i ärendet.