Brister i var tredje solcellsanläggning - kan påverka släckningsarbetet

Räddningstjänsten kan tvingas inta en defensiv ställning vid brandsläckning om huset har solceller där strömmen inte brutits.

Elsäkerhetsverkets granskning visar att det finns installationsbrister i var tredje solcellsanläggning. Riskerna med vissa av felen är att det uppstår brand. Räddningstjänsten säger samtidigt att så länge det inte är fara för liv så har man en defensiv inställning när man släcker bränder i hus med solceller, eftersom det finns en risk att personalen skadas av elstötar från anläggningen.

Man framhåller att det är viktigt att det finns möjlighet att bryta strömmen till solcellsanläggningen. Om strömmen inte är bruten, eller det saknas dokumentation för hur detta kan ske på ett säkert sätt, kommer Räddningstjänsten att inta en defensiv inställning. Är det fara för liv är det förstås annorlunda.

Elsäkerhetsverkets granskning visar att det fanns brister både hos företagen som arbetar med installationer, och i installationerna som sådana.

- Det är ett växande intresse för att installera solceller vilket innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att det är kvalitetsprodukter som används i anläggningarna. Det är allvarligt att vi hittat så många brister när det gäller hur dessa installeras, säger Jonas Bengtsson, elinspektör och projektledare för  projektet ”Solel” på Elsäkerhetsverket.