Redax blogg

Hur många bor i eget hus och hur många bor i lägenhet?

De flesta svenskar bor i småhus - fördelning småhus vs lägenhet

Foto: Marlén Eskilsson

Jag trodde nästan att det är fler som bor i lägenhet än i villa, men där trodde jag fel. Här har du fördelningen av antal personer som bor i småhus, bostadsrättslägenhet och hyreslägenhet.

Fler personer bor i småhus än i flerbostadshus, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). Ofta är det större hushåll som bor i villor och radhus än hushållen i lägenheter. 

  • 51,5 % av den svenska befolkningen, det vill säga 5 419 533 folkbokförda personer bor i småhus, visar statistiken.
  • 42,8 %, det vill säga 4 503 084 personer bor i lägenhet i flerbostadshus.
  • 3,6 %, det vill säga 332 323 personer bor i specialbostad såsom studentlägenhet, äldreboende eller övrigt boende.
  • 2,5 %, dvs för 266 596 personer saknas det uppgift på hur de bor.

Den största andelen av hushållen, drygt 1,9 miljoner, äger småhuset man bor i, men det finns en liten del av småhus som är bostadsrätt eller hyresrätt. 

År

Småhus, äganderätt

Småhus, bostadsrätt

Småhus, hyresrätt

Flerbostadshus, bostadsrätt

Flerbostadshus, hyresrätt

2022

1 911 579

96 812

73 943

1 023 237

1 403 267

Källa: SCB, Statistikdatabasen

Så bor svenskarna i olika åldrar

Statistiska centralbyrån har även undersökt när i livet vi bor i de olika typerna av boende. Av sifforna för hur vi bor i olika åldrar som SCB presenterar i tabellen nedan, kan vi utläsa att det är vanligt att familjen flyttar från hyresrätt till småhus när man får barn. Och när barnen flyttar hemifrån blir det ofta till en lägenhet. 

Studentbostäder och äldreboende ingår i kategorin “Specialbostad”. Som synes är det relativt många i åldersgrupperna 20-29 respektive 80+ som bor i den typen av specialbostad. 

Boendeform

-5 år

6-12 år

13-19 år

20-24 år

25-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80+ år

Småhus, äganderätt

47,7

57,3

59,5

29,9

22,9

37,2

52,2

56,1

54,0

52,2

39,3

Småhus, bostadsrätt

3,3

2,8

2,2

1,3

1,5

2,5

2,4

2,0

2,1

2,1

1,9

Småhus, hyresrätt

1,6

1,9

1,9

1,5

1,3

1,5

1,6

1,5

1,5

1,6

1,8

Flerbostadshus, bostadsrätt

15,7

10,3

9,9

18,3

27,0

21,7

15,1

15,3

17,6

20,2

22,7

Flerbostadshus, hyresrätt

26,7

23,9

23,0

35,7

37,5

30,7

24,3

21,5

21,2

19,6

21,9

Specialbostad

0,4

0,2

0,6

9,5

5,1

1,6

0,6

0,5

0,7

1,7

8,5

Källa: SCB Statistikdatabasen