Bedrägeridömd mäklare blir av med sin registrering

Den mäklare som 2016 lurade en husägare att sälja huset till underpris, blir nu både dömd och av med sin registrering som mäklare.

Fastighetsmäklarinspektionen har nyligen beslutat att en mäklare som dömts för grovt bedrägeri ska bli av med sin registrering som mäklare, det innebär att hon inte längre kommer att ha rätt att arbeta som mäklare.

Mäklaren dömdes för en kort tid sedan i tingsrätten till fängelse i 1 år och 2 månader, detta efter att hon 2016 lurat en husägare att sälja sitt hus till underpris. Enligt tingsrätten var värdet på huset minst en miljon kronor högre än vad huset såldes för. Kvinnan ifråga håller dock inte med och har överklagat domen.

Fastighetsmäklarinspektionen startade på grund av domen ett tillsynsärende mot kvinnan. Man anger i detta att hon har varit verksam som mäklare sedan 2013 och har 3 anmälningar på sig sedan tidigare som resulterat i varningar. Det är en av dessa anmälningar som nu lett till att hon dömts för grovt bedrägeri , och därför väljer man också att återkalla hennes registrering.

- NN har nyligen dömts för brottslighet av mycket allvarlig art med ett så högt straffvärde som 1 år och 2 månaders fängelse. Brottsligheten måste anses ha en koppling till den verksamhet som NN bedrivit i egenskap av registrerad fastighetsmäklare. Enligt Fastighetsmäklarinspektionens bedömning uppfyller NN inte längre kravet på redbarhet och lämplighet och då det inte är tillräckligt att meddela henne en varning, ska hennes registrering återkallas, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.