ARN: "Jula borde reparera luftvärmepump även om den flyttats"

Husägarens luftvärmepump läckte ut kylmedium vid flytt men Jula ville inte reparera den.

När en husägare i Huddinge skulle byta placering på sin luftvärmepump läckte kylmedium ut. Luftvärmepumpen hade snabbkopplingsventiler med självstängning som skulle förhindra detta, men de fungerade inte. 

Husägaren klagade till återförsäljaren Jula, men de svarade att den fackman som flyttat pumpen borde känt till att dessa ventiler kan bli tröga när pumpen suttit monterad en tid. Vidare anser de att det varit vårdslöst av husägaren att flytta på pumpen.

- Luftvärmepumpen är konstruerad för att kunna monteras och anslutas på ett enkelt vis, men den är inte konstruerad för att flyttas på, det är inte en mobil luftvärmepump.

Därför ville de inte reparera luftvärmepumpen, och inte heller byta ut den mot en ny.

Husägaren menade på att den bara suttit monterad i ett halvår vid flytten och att Jula borde stå för en reparation, alternativt byte.

Eftersom konflikten inte kunde lösas direkt mellan företaget och husägaren gick han till Allmänna Reklamationsnämnden. De går nu på husägarens linje.

- Att självstängningen inte fungerade, vilket medförde att köldmediet läckte ut när pumpen skulle flyttas, anser nämnden inte vara något som en fackman ska behöva ta med i beräkningen vid en demontering av en värmepump som endast har varit i drift under en så kort tid som denna. Om pumpen inte var konstruerad för att flytta borde bolaget ha upplyst NN om detta, skriver de i sitt beslut.

De rekommenderar Jula att reparera luftvärmepumpen utan kostnad för husägaren.