8 fällor när du bygger trädäck – experterna varnar

Dags att bygga altan eller trädäck kanske? Här varnar experterna för vanliga fällor vi ramlar i vid altanbygget. Läs och lär så ökar du chansen för att sommarens trallbygge blir en succé.

Charlotte Andersson, Jöran Jermer och Cajsa Lundin berättar om vanliga misstag när man bygger trädäck.

Charlotte Andersson, Jöran Jermer och Cajsa Lundin berättar om vanliga misstag när man bygger trädäck.

Vi bad proffsen som jobbar med trädäck att ge oss sina bästa tips på vilka fällor det finns när du ska bygga trall, trädäck eller altan - kärt barn har många namn. 

Här får du råd av trädgårdsdesingern Cajsa Lundin, byggnadsingenjör Charlotte Andersson och träexperten Jöran Jermer. Vi börjar med hårda byggfällor och avslutar med de mjukare som har med trädäckets design att göra.

Bild 1 av 8

Välja fel material

Massandaruba

Massandaruba. Foto: Jöran Jermer

Redan när du väljer träslag eller material på trallen finns en fälla du kan ramla i. Att du väljer ett material som inte håller över tid.

Se upp med tropiska träslag som cumaru, massaranduba osv. Dessa träslag har helt andra fuktrelaterade egenskaper än exempelvis tryckimpregnerad furu. Det är viktigt att den som ansvarar för monteringen av trallbrädorna känner till detta, säger träexperten Jöran Jermer.

Bilden ovan visar massaranduba i ett trädäck som svällt kraftigt från ursprunglig dimension på 135 mm till hela ca 155 mm efter montering och uppfuktning.

Sprickor i ektrall
Sprickor i ektrall. Foto: Jöran Jermer

Se också upp med träslag som ek och robinia till trall, eftersom de uppvisar tendens att spricka upp och fläkas i kantsidor. 

Detsamma gäller även värmebehandlat trä som är sprött och uppvisar liknande egenskaper och bör undvikas där man går barfota. Värmebehandlat trä har dessutom sämre hållfasthet och om man ändå använder det, rekommenderas tätare avstånd mellan de bärande reglarna.

Jöran Jermer
Jöran Jermer

– Så kallat kiselimpregnerat trä (Sioo-X) har i försök visat sig få tidiga rötskador och är ett synnerligen tveksamt materialval. En ny produkt, baserad på en tvåstegsbehandling med värmebehandling och kiselimpregnering, lanseras nu, men saknar liksom tidigare produkt certifiering genom NTR-systemet och dokumentation över beständighetsegenskaperna, säger Jöran.

– Kärnved av lärk och furu; beständigheten är överskattad, det håller inte över tid.

Läs mer: Test – bästa och sämsta träslagen till altan och trädäck

Bild 2 av 8

Använda allt för fuktigt virke

Fuktig trall

Medlemmen Anders-B köpte ganska fuktig trall och la den dikt an ramen. Foto: Anders-B

En annan fälla är att börja bygga med virke som inte är tillräckligt torrt.

 – På våren är det stort sug efter impregnerat trä och producenterna levererar ut virket utan att det är ordentligt nedtorkat till åtminstone runt  25-30% fuktkvot, säger Jöran Jermer

Fuktinnehållet hos tryckimpregnerat kan variera inom vida gränser när man köper det, och det är viktigt att du som monterar altantrallen har koll på detta, även om rörelserna inte blir lika dramatiska som för tropiska träslag. 

Du bör se till att allt trallvirke har ungefär samma fuktkvot. Det blir då lättare att montera för att undvika oönskade effekter av fuktrörelserna. 

Du bör se till att allt trallvirke har ungefär samma fuktkvot

Om virket exempelvis är väldigt torrt, måste man ta höjd för svällning såväl på bredden som på längden och inte montera med för små avstånd mellan trallen och med stumskarvar på längden liksom dikt an mot t ex betongmurar och bergväggar.

Om det är mer eller mindre "dyngblött" och lägger altan, så måste man ta höjd för att det krymper då det sen torkar ut, och det gäller då att anpassa avståndet mellan brädorna så att springorna inte blir för stora. Det finns nog olika åsikter och erfarenheter  bland medlemmarna hur man hanterar detta för att det ska bli bra.

– En annan aspekt är att det lite då och då hörts klagomål från både hemmafixare och proffs på att det skvätter om virket då man spikar och att det rör sig om ett arbetsmiljöproblem. Som någon konstaterat, så kanske det inte är så aktuellt nu, då nästan alla skruvar altanbrädorna.

På tal om skruvar, där har vi en anna fälla.

Bild 3 av 8

Använda skruvar som rostar

Rostig trallskruv

Medlemmen pappatilltvå använde trallskruv i korrosivitetsklass C4, men den rostade. Foto: pappatilltvå

Som sagt, idag är det vanligast att skruva trallen på plats. Det är trist om skruvarna rostar, ger missfärgningar och tappar hållfasthet. För att detta inte ska ske behöver du satsa på rostfria skruvar av bra kvalitet. 

Vilken skruv ska du då välja? Ja det beror på var ditt trädäck kommer att ligga och hur utsatt det kommer att vara för fukt.

I korthet finns det två standarder för trallskruv du kan kika på. Dels en för hur själva stålet A1-A5 och dels en som rangordnar miljön där skruven ska sättas, C1-C5 vad gäller normal trallskruv. Fråga i butiken vilken typ av skruv du behöver för just ditt trädäcksbygge. 

Korrosionsklasserna, hur hållbar och motståndskraftig trallskruven är mot korrosion, dvs rost, ser ut som följer: 

C1: Representerar en torr inomhusmiljö med minimal risk för korrosion. Trallskruvar i denna klass kan vara av enklare galvaniserade eller rostfria varianter.

C2: Innefattar inomhusmiljöer med låg luftfuktighet, till exempel bostäder eller kontorsbyggnader. Här kan galvaniserade eller rostfria trallskruvar vara tillräckliga.

C3: Detta avser inomhusmiljöer med måttlig luftfuktighet och risk för tillfällig kondensbildning. Trädäck och terrasser under tak kan falla in i denna klass. Rostfria trallskruvar eller galvaniserade skruvar med högre korrosionsbeständighet kan vara lämpliga.

C4: Denna klass representerar utomhusmiljöer där trallskruvarna utsätts för hög luftfuktighet och risk för direkt vattenexponering. Detta kan inkludera trädäck som inte skyddas av tak eller som är i närheten av vattenkällor. Rostfria trallskruvar eller galvaniserade skruvar med hög korrosionsbeständighet, som syrafasta skruvar, kan vara mer lämpliga här.

C5: Detta avser aggressiva utomhusmiljöer där trallskruvarna utsätts för hög luftfuktighet, vattenexponering och kemisk påverkan. Det kan inkludera marina eller industriella miljöer. Här är syrafasta trallskruvar det mest rekommenderade alternativet för att säkerställa optimal hållbarhet och korrosionsbeständighet.

I standarden för själva det rostfria stålet rangordnas stålklasserna enligt A1- A5, där A1 är lämplig för inomhusbruk, och A5 har högst korrosionsbeständighet och är lämplig för mycket krävande miljöer. 

A1: Den lägsta klassen av rostfritt stål erbjuder grundläggande korrosionsbeständighet, men används sällan. Den är lämplig för inomhusbruk och vissa utomhusmiljöer som inte är för krävande.

A2 : Detta är den mest använda klassen av rostfritt stål och den ger en god korrosionsbeständighet. Den är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk i många olika miljöer, men kan vara känslig för korrosion i marina eller kustnära miljöer.

A3: Denna klass används sällan och erbjuder högre korrosionsbeständighet än A2. Den kan användas i mer krävande miljöer.

A4: Erbjuder ännu högre korrosionsbeständighet än A2 och A3 och används ofta i krävande utomhusmiljöer, inklusive marina och kustnära miljöer.

A5: Används sällan och erbjuder högre korrosionsbeständighet än A4. Den är lämplig för mycket krävande miljöer.

Läs mer: Reklamation skruv C4 som rostar inom ett år

Bild 4 av 8

Köpa trallen på nätet

Tralleverans

Medlemmen ador fick leverans av 2,5 år gammal trall varvat med ny trall av annan längd. Foto: ador

Om du köper trall på nätet så plockar personalen ihop virket utan att rensa ut dåliga plankor. Vissa plankor du får hem kan då vara väldigt skeva, kvistiga eller ha hål, eller kanske är de missfärgade. 

Därför är det väl värt att åka till brädgården själv för att handplocka brädorna, så att du slipper kassera stora delar av leveransen.

Bild 5 av 8

Bygga för stort trädäck – “öken av trall”

Stort trädäck

Stort trädäck. Foto: Decktogo

Redan när du planerar storleken på trädäcket finns det fällor att ramla i. Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin vill varna för att göra ett "trädäck all inclusive" som lätt blir en svårmöblerad “öken av trall”.

Cajsa Lundin
Cajsa Lundin

– Det är en utmaning att få ett riktigt stort trädäck funktionellt och mysigt

Om du verkligen vill ha ett stort trädäck, försök att planera in grönska, dela in det i rum och gör nivåskillnader om du har sluttande tomt.

Bild 6 av 8

Att bygga för litet trädäck

För litet trädäck

Blir trädäcket för trångt finns risken att du behöver bygga nytt igen inom kort. Foto: Somuchbetterwithage

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson byggde själv för litet trädäck första gången, något hon vill tipsa om att inte göra.

– Tänk igenom noga hur många ni kommer att sitta vid trädäcket och hur stor plats möblerna tar, säger Charlotte.

Bild 7 av 8

Inte planera in regnskydd från början

Regnskydd

Förr eller senare brukar man inse att man behöver ett regnskydd över uteplatsen också. Foto: Ponststone

Det är synd att inte planera in regnskydd och avskuggning vid någon av vistelseytorna redan från början.

– Allra bäst är det att tänka i tak redan i arkitekturen, eftersom påbyggda historier oftast blir klumpiga, säger Cajsa Lundin.

Bild 8 av 8

Att inte sätta räcke där det behövs

Altanräcke

Altanräcke. Foto: MalinB

– Har du en lite högre altan eller trädäck, sätt ett räcke. En olycka händer så lätt och du kan skada dig ganska illa även om fallhöjden inte är så hög, säger Charlotte.

Är trädäcket i marknivå kan det räcka att sätta en liten kant vid trädäckets ytterkant på ställen där ni ska ha matbord och stolar. 

– Det kommer inte dröja länge innan någon drar ut stolen för långt och ramlar ut på gräsmattan, säger Charlotte.