Vilken kommun vinner Sveriges Arkitekters planpris?

Priset för årets bästa plan står mellan Hudiksvall, Jönköping, Skaraborg och Borlänge.

Priset för årets bästa plan står mellan Hudiksvall, Jönköping, Skaraborg och Borlänge. Foto: Sveriges Arkitekter

De nominerade till Sveriges Arkitekters planpris har offentliggjorts.

Sveriges Arkitekter har avtäckt vilka kommuner som är nominerade till årets Planpris, således de som tagit fram de bästa planerna under föregående år.  

– Det mesta börjar med en bra plan. Kommunernas arbete i tidiga skeden är avgörande för ett bra slutresultat – en byggd miljö som är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Totalt är det fyra nominerade. Det handlar om Borlänge med Paradisparken i Tjärna Ängar, Hudiksvall med den nya stadsdelen Kattvikskajen, Jönköping med grönstrukturplanen för kommunens tätorter samt Skaraborg med strukturbilden för de kommuner som ingår i Skaraborgs kommunalförbund.

Man har tittat på olika saker. Paradisparken prisas exempelvis för hur de har planerat med barnen i fokus och tagit fram bollek, odlingslotter, lekpark och konstverk, medan Hudiksvall prisas för hur de tagit hänsyn till stadens unika kulturhistoria. Både Skaraborg och Jönköping får beröm för hur de tar ekologisk och social hänsyn.

Vilken kommun som vinner avslöjas på Arkitekturgalan 25 mars.