Vatten & avlopp

Skaffa enskilt avlopp, del 2

Här är avluftningen till avloppet, vars funktion är att hålla borta dålig luft från huset. Den ska senare dras upp på taket.

Här är avluftningen till avloppet, vars funktion är att hålla borta dålig luft från huset. Den ska senare dras upp på taket. Foto: Elina Blom

I del två av artikelserien om Elinas enskilda avlopp berättar hon om hur anläggningsarbetet gick till.

När jag köpte det hus jag bor i nu saknades både brunn och avloppssystem, det fanns faktiskt inte ens ett badrum. Däremot fanns det goda förutsättningar tack vare en stor tomt och två mindre rum som låg vägg i vägg.

I den här andra delen av artikelserien kommer jag att fokusera på anläggningsarbetet av mitt avloppssystem. Tanken är att de som går i sådana tankar ska få ett hum om hur en sådan process kan se ut, med betoning på kan.

Elina Blom
Elina Blom

 

Tillräckligt avstånd
Som jag skrev i den förra artikeln så är avsaknaden av borrad brunn på sätt och vis en helt annan historia, men mitt avloppssystem och brunnen har gemensamma nämnare längs historiens gång och vi har nu kommit fram till en sådan. Mannen som skulle borra min brunn hade nämligen tid att sätta igång före min markentreprenör och brunnen var med andra ord det första arbetet som kom igång på tomten.

Brunnen och avloppet får inte placeras för nära varandra eftersom ditt vatten då kan förorenas - och e-koli-bakterier är det sista du vill ha i dricksvattnet. Därför rådgjorde jag med brunnsborraren om placeringen av brunnen och förklarade var infiltrationsanläggningen skulle grävas. Jag kollade även upp vilka krav på avstånd som finns mellan brunn och avlopp.

enskllt avlopp

De gula rören innehåller elkablarna och under de svarta locken döljer sig slamavskiljare. Foto: Elina Blom.

I slutändan placerades brunnen cirka 30 meter från infiltrationsaläggningen och dessutom högre upp rent terrängmässigt, det räckte med 30 meter eftersom jag hade en passande jordart men annars kunde det blivit tal om upp till 50 meter och då hade jag haft längre till huset från själva brunnen. Det hade därför blivit dyrare eftersom det krävts mer material för att nå fram med vattnet till badrummet.

Det tog ett par dagar för brunnsborraren att få klart brunnen. Cirka två veckor senare kom min markentreprenör med sina anställda för att påbörja arbetet med infiltrationsanläggningen.

stenhög

Stenbumlingarna som markentreprenören grävde upp. Foto: Elina Blom

Bumlingar blir stenröse
Markentreprenören hade tidigare varnat för att det kunde bli problem med stora stenar under grävningen och frågat var jag i så fall ville ha dessa placerade. Han nämnde även ett träd som stod alldeles intill den tilltänkta platsen för själva infiltrationen. Trädet i sig fick jag order om att såga ner så fort infiltrationen var anlagd, detta var viktigt eftersom dess rötter annars kunde växa in i infiltrationen och förstöra den. Men under arbetets gång kunde det stå kvar.

När de började gräva förstod jag varför han nämnt stenarna; vissa av de bumlingar som de grävde upp var stora som klippblock. En av dessa var de till och med tvungna att "rulla" bort med hjälp av grävskopan till den plats där jag sagt att de kunde lägga stenarna, eftersom den var för tung för grävmaskinen att lyfta. I slutändan hade jag fått ett stenröse som jag nu i sommar tänkt fylla upp med jord och odla tomater i.

Rena avloppsvatten
Markentreprenören visade mig under arbetets gång vilka lager som marken var uppbyggd av och hur långt det var kvar att gräva. Det här med jordlagren är extremt viktigt i infiltrationssammanhang eftersom infiltrationen renar med hjälp av dessa. Som tur var slog vi inte i berg förrän vi hade kommit tillräckligt djupt.

Nu var det dags att lyfta i slamavskiljaren, den del som separerar fast avfall från avloppsvattnet. Och med den på plats kunde steg två påbörjas: att skapa infiltrationen. I korthet betydde det att min markentreprenör anordnade ett system som fungerar på så sätt att avloppsvattnet som ska renas sprids på korrekt sätt genom spridningsledningar och sipprar ut i infiltrationen där det sedan renas genom jordlagren. Som tur var kunde vi återanvända de massor som grävts upp, exklusive stenbumlingarna, plus en del som de fick köra dit för att fylla ut det som saknades.

slamavskiljare

Så här ser det ut när jag lyfter på locket till slamavskiljaren. Foto: Elina Blom

I samband med att detta skedde lade de även ner el-kabel för utomhusbruk, de har låtit den sticka upp ur rör på tre ställen så att jag kan sätta belysning längs vägen där avloppet anlagts.

elkabel

Till vänster elkablar, till höger rensbrunnar som används när markbädden ska spolas ren. Foto: Elina Blom

Markentreprenören grävde slutligen ut gångar under huset där mina avloppsrör skulle gå, och så att den som skulle utföra nästa del kunde krypa runt under huset och arbeta. Men detta går vi in djupare på i sista delen av artikelserien.

Läs mer