Energi, Juridik

Så bra är dagens bergvärmepumpar

Så bra är dagens bergvärmepumpar

Energimyndighetens testlaboratorium har testat åtta bergvärmepumpars effektivitet och bullernivå.

Energimyndigheten har i ett stort test undersökt hur bergvärmepumpar utvecklats sedan senaste testet 2006. Resultatet visar att de både blivit mindre bullriga och att de blivit mer effektiva. Vissa av dem har så mycket som halverat sin bullernivå.

Testet visade även att de bästa av de åtta bergvärmepumpar som testades nästan hade en årsvärmefaktor på 5, de ger med andra ord 5 kilowattimmar värme för varje tillförd kilowattimme. Den sämsta hade en årsvärmefaktor på 2,8.

Myndigheten påpekar dock vikten av att välja en pump som är väl dimensionerad i förhållande till husets effektbehov, en för stor pump gör att du får betala mer i driftkostnad. Och de skriver även att de med stort energibehov hemma också är de som har mest nytta av pumpen och snabbast sparar in investeringskostnaden.

– För hus med högt energibehov betyder det en stor besparing och att investeringen återbetalas på kort tid. säger Anders Odell som är projektledare på Energimyndighetens testlabb.

Vill du läsa testet och se vilka som gör bäst ifrån sig hittar du det här: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/