Ei: Samstämmiga klagomål från elkonsumenter

Ei: Samstämmiga klagomål från elkonsumenter

Foto: Telge.

Höga elnätspriser och otydliga elavtal är det som stör konsumenterna mest.

De allt högre elnätspriserna är det som konsumenterna klagar mest på enligt Energimarknadsinspektionen som sammanställt de klagomål som myndigheten fick in 2017. När det kommer till elhandelssidan är det istället oschyssta affärsmetoder och otydliga avtalsvillkor som ligger i topp på klagomålslistan.

– Vi får många frågor och klagomål om elnätspriset. Det vi kan göra är att förklara hur modellen med intäktramar fungerar. Ei har även lämnat förslag till regeringen om hur regelverket kan bli tydligare. Men det är viktigt att elnätsföretagen tar ansvar för att förklara för sina kunder varför de har höjt sina avgifter. Som kund ska man kunna få ett svar på det av sitt elnätsbolag, säger Mattias Johansson, analytiker på Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Han slår även fast att klagomålen som kommer in till dem bara utgör en del av alla klagomål.

– Det finns flera myndigheter och organisationer som konsumenter kan vända sig till om de har synpunkter på elmarknaden, till exempel Konsumentverket eller Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Men framförallt tror jag att de flesta vänder sig direkt till sitt elnätsföretag eller sin elhandlare. Vår redovisning täcker därför bara en del av de samlade klagomålen, men den ger ändå en bra fingervisning om vad konsumenterna upplever som problem på elmarknaden, säger Mattias Johansson.

Totalt fick de in 1 500 samtal från konsumenter förra året, och utav dessa är drygt hälften klagomål.