Tomt, Trädgård

Cajsas hus-, tomt- & trädgårdsskola - välj rätt tomt till husmodellen

Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin har analyserat åtta olika husmodeller och berättar vilken tomt de passar in på samt hur du gör en bra trädgård som matchar.

Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin har analyserat åtta olika husmodeller och berättar vilken tomt de passar in på samt hur du gör en bra trädgård som matchar.

Drömmer du om att bygga en viss typ av hus? Då gäller det att säkerställa att just det huset passar på den tomt du köper. För egentligen bör du köpa tomten först och bestämma husets utformning därefter.

För att förtydliga vad det hela handlar om och hur du kan tänka bad vi vår trädgårdsexpert Cajsa Lundin vid Form & Funktion att berätta vilken typ av tomt och trädgård som olika färdiga husmodeller kräver och passar in på. 

– Jag vill understryka att alla får göra precis som de vill. Har man en plätt på jordens yta ska man skapa den trädgård man själv vill ha och trivs i, säger Cajsa. 

– Men för de som vill ha ledning kanske mina tankar kan hjälpa, fortsätter hon.

Vi valde ut åtta populära husmodeller av olika karaktär. Cajsa Lundin berättar för var och en av husmodellerna hur den ideala tomten och trädgården för det huset ser ut.

Sida 1 av 8

Kaptensgården - stort hus i gammal stil

Eksjöhus Kaptensgården

Fakta om Kaptensgården

Kaptensgården från hustillverkaren Eksjöhus är ett tvåplanshus på 216 kvm med 7 rum och kök.

Eksjöhus Kaptensgården

Vilken tomt passar Kaptensgården in på?

Husmodellen Kaptensgården passar in på många typer av tomter och områden, såväl på landet som i ett nybyggt villakvarter.

Den är inte en självklar husmodell för en tomt med berghällar och tallskog … Och inte för en tomt med stora nivåskillnader.

Huset upplevs stort, vilket gör att tomten bör ha rejäl storlek för bra proportioner.

Eksjöhus Kaptensgården

Trädgård som passar till Kaptensgården

Huset bör bonas om med grönska i rätt dimension. Det bra att spara stora befintliga träd som redan har höjd och grönska.

Formspråket och karaktären i trädgården bör vara åt det lantliga hållet, absolut inte stramt och avskalat.

– Jag skulle föreslå naturliga markmaterial. Spontant känns grus bäst på landet, och små/storgatsten i ett villakvarter, säger Cajsa.

Oregelbunden natursten (skiffer, grå kalksten) till uteplatser och någon gång. Kullerstensytor (dvs runda nävstora stenar) för områden man inte ska gå eller möblera på i vardagen.

Höga träd med fri kronform med blom och höstfärger, blommande buskar och rejäla ytor med perenner. Inget duttande, man måste tänka på proportionerna. Runt perennrabatter, eventuellt en parkeringsyta eller sopkärl kan man gärna kanta med klippt vintergrön häck för mer klassisk och städad känsla.

Sida 2 av 8

Sidus - rymligt modernt hus

Fiskarheden Sidus

Fakta om Sidus

Husmodellen Sidus från hustillverkaren Fiskarhedenvillan är ett tvåplanshus på 192,6 kvm med 6 rum och kök.


Fiskarheden Sidus

Vilken typ av  tomt passar Sidus in på?

Husmodellen Sidus från Fiskarhedenvillan passar in perfekt på en skogstomt eller en karg naturtomt med klippor. Sidus kan även finna sig tillrätta i ett villakvarter.


Fiskarheden Sidus

Passande trädgård till Sidus

Om man valt tomten för naturens skull skulle jag skapa en naturlik tomt, med ett lågmält formspråk och växter som återknyter till naturen omkring. Man bör tänka på att mjuka upp nödvändiga funktionsytor som parkeringsytor och sittplatser i form och med växtligheten i anslutning.

Om det inte finns natur runt om huset föreslår jag att plantera tallar, naturlikt gräs, flerstammiga buskträd, med vårblom och höstfärger. 

Trädgårdens formgivning kan vara rak och enkel, med få växtval men i större ytor, där man bygger på husets form med rektanglar och kvadrater.

En väg att gå är att bygga upp en tydlig struktur, med rumsbildande häckar eller snickerier, som anknyter till husfasaden. Även om det är naturttomt kan mer struktur runt entréområde bli fint.

Rumslighet kan byggas upp med klätterväxter på spaljéer/plank och pergola. Även här måste man tänka på att inte dutta med för små växter och växtytor.

Sedumtak (särskilt på lägre byggnader som man ser från huset) passar fint.

Jag förordar natursten på mark och murar, men i villakvarter funkar betongmurar och betongplattor eller platsjuten betong på marken fint.

Sida 3 av 8

C3:132 - liten modern lada med vinkel

Intressanta hus, C3:132

Fakta om C3:132

Husmodellen C3:132 från Intressanta hus är ett enplanshus med 132 kvm boyta fördelat på tre sovrum och ett öppet kök mot vardagsrummet. 

Vilken tomt passar ett hus som C3:132 på?

Husmodellen C3:132 passar riktigt bra in på en skogstomt, en skärgårdstomt eller en karg naturtomt med klippor. Men den går även att passa in fint i ett villakvarter.

Intressanta hus C:3-132-2

Trädgård som passar till C:132

Husmodellen C3:132 från Intressanta hus är ganska likt Sidus här ovan vad gäller vilket formspråk som passar i  trädgården. Om det som på bilden är en skärgårdstomt är det fint att ”kila in” gångar, växtytor, sittplatser fint i naturen.

Om det finns nivåskillnader skulle jag undvika ett trädäck som ger hög ”klumpig” sarg/front. Det är bättre att göra några trappsteg en bit utanför huset och kanske mellan olika funktionsytor (spa, matbord, solsängar), för att använda nivåskillnaden till rumslighet och minska höjden i ytterkant.

Behandla gärna trädäck så det smälter in bland klipporna. Komplettera med växter runt trädäck eller andra konstruktioner så att det känns naturligt.

Sida 4 av 8

Fritidshuset Alster - en modern lada med naturlig fasad

Hudikhus Alster

Fakta om Alster

Husmodellen Alster är ett fritidshus på 102 kvm i 1,5 plan med 5 rum och kök.

Den perfekta tomten till Alster

Husmodellen Alster från Hudikhus passar in perfekt på en skogstomt eller kargare naturtomt med klippor. Alster kan såklart även infinna sig i ett villakvarter.

Hudikhus Alster

Trädgården som passar Alster

Alster har liknande grundtänk med trädgårdgårsdesign som beskrivs i Fiskarhedens Sidus. Kanske bör tomten vara extra lättskött eftersom det är ett fritidshus.

Gräsmatta kan vara svårt, som kräver skötsel flera gånger i veckan. Äng vore fint.

Det är viktigt att skapa en kontakt till utomhusmiljö genom att bjuda in till utelivet. Kanske behövs en uteplats under tak, så man kan äta ute även i regn.

Vistas man där vinter kanske en eldplats ute med sittbänkar runt ökar trivsel och användning.

Det blir bra med möbler som tål alla väder.

Kanske förstärker man någon siktlinje, men i huvudsak tänker jag en okonstlad design på trädgården som underordnar sig naturen.

Sida 5 av 8

Linnéa - praktiskt och funktionellt enplanshus

Älvsbyhus Linnea

Fakta om Linnéa

Husmodellen Linnéa från Älvsbyhus är ett enplanshus med 4-5 rum och kök samt tvättstuga med en boyta på 129 kvm.


Älvsbyhus Linnea

Vilken tomt passar Linnéa på?

Husmodellen Linnéa från Älvsbyhus är ett praktiskt och prisvärt hus, utan ambitioner att vara annat än ett funktionellt trevligt hus, menar Cajsa. En typisk köpare kanske är en ung barnfamilj som vill ha ett fristående hus och en trädgård. 

– Skulle säga att detta hus passar bäst i ett vanligt villakvarter, men funkar även på landet, säger Cajsa.

Älvsbyhus Linnea

Trädgård som passar till husmodellen Linnéa

Huset i sig “kräver inget” av trädgården, utan här funkar mer anspråkslösa materialval, men såklart anpassas designen som alltid till marknivåer, natur, området och fasadens färg.

Fokus med designen är att tomten ska leverera de funktioner som önskas.

För att inte bli tråkigt eller intetsägande skulle jag förstärka de olika funktionsytorna genom att bona om med ”väggar” (häck, spaljé, fristående mur, bänkar, plank, vedförvaring, pergola) och ”tak” (pergola, trädkronor).

Sida 6 av 8

Cobb bay - ett tvåplanshus i New England-stil

Myresjö Cobb Bay

Fakta om Cobb Bay

Husmodellen Cobb Bay från Myresjöhus är ett 2-planshus på 156 kvm med fyra sovrum. Stilen är New England.


Myresjöhus Cobb Bay

Tomt som passar till Cobb Bay

Cajsa konstaterar att New England-hus passar i kustnära miljöer. 

– Här får man leta tomt vid havet, säger Cajsa. Men det är få förunnat, så vill man ha denna typ av hus kan man tillföra rätt karaktär i trädgården åtminstone.

Myresjö Cobb Bay

Trädgård som passar Cobb Bay

Vi har skrivit en artikel särskilt om hur trädgården till ett hus i New England-stil kan se ut, Trädgård i New England-stil

Ledorden för New England-stilen är geometri, symmetri, enkelhet och självförtroende. Om tomten är stor kan man gärna ha en pampig rundel på framsidan.

Självsäkra materialval och proportioner är det som gäller. Raka linjer som grundstrur, men adderat med levande grönt i stora (avlånga) sjok.

Vill man ha stenbeläggningar så är det natursten som funkar bäst, oregelbundet formad offerdalsskiffer eller skuren grå kalksten. BIlinfarter kan grusas med makadam, gärna med ram av storgatsten.  

Vita staket med blommande buskar. Satsa på få, större planteringar. Vitblommande växter och formstarkt vintergrönt passar fint. 

Natursten, vitblommiga växter, klätterväxter och formstarkt vintergrönt, vita staket med blommande buskar.

Läs mer: Trädgård i New England-stil

Sida 7 av 8

Ramsås - ett enplanshus i herrgårdsstil

Götenehus-Ramsås

Fakta om Ramsås

Husmodellen Ramsås från Götenehus är ett enplanshus på 140,3 kvm som ingår i deras husserie Herrgård.


Götenehus Ramsås

Fakta om Ramsås

Husmodellen Ramsås från Götenehus är ett enplanshus på 140,3 kvm som ingår i deras husserie Herrgård.


Götenehus Ramsås

Trädgård till Ramsås

En herrgård leder tankarna till tradition och romantik, vilket givetvis ska speglas i trädgården. 

Att snegla på historien är till hjälp. Herrgårdar var förbehållna samhällets övre skikt och uttrycker att man har det bättre ställt.

– Till ett herrgårdsliknande hus som detta tänker jag större träd framför allt med tanke på den stora volymen på taket, säger Cajsa.

Satsa på vackra material, fina detaljer, gärna stenval som hör till orten, t ex öländsk kalksten på Öland, etc. 

Man bör göra en symmetrisk framsida med mittaxel framför den centrerade entrédörren. Om yta finns, kanske även en rundel.

Här passar det med breda perennplanteringar flankerande en vacker entrégång. Inte sällan parkliknande ytor med promenadstråk. Kanske ett vackert köksland indelat i kvarter med en cirkel på mitten.

Och definitivt inte ett jättestort trädäck.

Sida 8 av 8

Nova 3 - en maffig tvåvåningskub

Borohus Nova 3

Fakta om Nova 3

Husmodellen Nova 3 tillverkas av hustillverkaren Borohus. Det är ett 2-planshus med en boarea på 149,8 kvm fördelat på 6 rum och kök.

Borohus Nova 3

Tomt som Nova 3 passar på

Nova 3 passar in perfekt på en skogstomt eller en karg naturtomt med klippor, särskilt om man klär den i naturfasad. Nova 3 kan även passa bra in i ett villakvarter.

Borohus Nova3

Trädgård till Nova 3

En tvåvåningskub kan ofta kan upplevas maffig och därför menar Cajsa att proportionerna med levande grönt är extra viktig.

– Jag skulle försöka spara höga träd, eller plantera nya särskilt i vyn som är ”första intrycket”, dvs från väg, infart, entrégång.

Formspråket kan intill huset och på framsidan vara mer formellt, rakt och rektangulärt. Beroende på omgivning, som natur i anslutning, kan karaktären gärna luckras upp mot tomtgränserna till mer naturlig känsla.

– Jag tycker huset passar med oregelbunden natursten, betong, marktegel, grus, säger Cajsa.

Här kan det passa med något ”djärvt” inslag i trädgården, som en utskjutande fristående sitthög betongmurbänk, eller en trälåda runt ett träd som en upphöjd sitthängplats.

Mot ett mörkt hus passar ljusgröna blad, ljusa blommor, perenner och gräs som är vackert beiga i torkad form under vintern (gärna med belysning).