Välj rätt trädsorter till trädgården

Robinia är en trädsort som snabbt ger ett uppväxt träd.

Robinia är en trädsort som snabbt ger ett uppväxt träd. Foto: Marléne Eskilsson

Först ska du bestämma platsen, därefter kan du bestämma trädsorten. Så menar aboristerna Jon och Daniel att du bör tänka när du ska plantera träd på tomten. Trädet växer bra om det får idealiska förhållanden, rätt träd på rätt plats.

Att välja träd till trädgården är en mer komplicerad process än vad man först kan tro. Vill du ha ett bra resultat är det inte bara att traska iväg till en butik och ta första, bästa träd och placera det var som helst på tomten.

– Det är jätteviktigt att välja rätt träd för platsen, att man tänker på hur stort trädet kommer att bli och vilka egenskaper man vill att det ska ha. Det finns massor av olika egenskaper. Det vanligaste problemet är att folk planterar träd som på sikt blir för stora, och sedan måste man jobba med beskärning. Rätt träd på rätt plats kräver mindre underhåll, säger Daniel Daggfeldt som är VD för Trädmästarna. 

Jon Hartill, arborist och ägare till Hartill, håller med honom.

– Det är många faktorer man bör ha i åtanke. Man ska tänka på slutgiltig storlek på trädet, eventuella allergier, om det ska vara vintergrönt eller inte, form på kronan, frukt eller inte. Man ska också tänka på vad det är för PH-värde i jorden, för det påverkar näringsämnestillgänglighet till rotsystemet. Du ska också tänka på härdigheten, vilken klimatzon du är i. Är det ett känsligt träd som är på gränsen till att vara för känsligt för zonen, ska du tänka på att inte sätta trädet där det är lite sol, säger han som exempel på ett par punkter du kan ta i beaktande.

Ett tips är att du tar dig en titt på vilka trädsorter som lever och mår bra i naturen i området där trädet ska placeras, för att snabbt få en bra överblick över vilka trädsorter som trivs där du bor. Ta också reda på vilka sjukdomar som är vanliga i området 

– Det är exempelvis ingen vits att plantera ask där asksjuka är vanligt, säger Jon Härtill.

stort äppelträd
Det här äppelträdet är 90 år gammalt och ger bra skugga. Foto: Marléne Eskilsson

Stort fort eller litet länge?
Det går att köpa fullvuxna
träd om du inte vill vänta i åratal på stora träd, men då får du betala också. Att köpa ett redan fullvuxet träd är dyrt, det kan utan problem gå på mellan 20 000-30 000 kronor enligt Daniel Daggfeldt. De flesta väljer därför att köpa ett ungt träd och låta det växa upp på tomten. 

Långsamväxande träd blir väldigt gamla, som t ex ek, tall, idegran och avenbok. De kan växa fort i sin ungdom, men växer långsamt jämfört med snabbväxande träd. 

Ett sätt att få lummig trädgård snabbt är att välja trädsorter som växer snabbt, exempelvis poppel, pil, al, björk, gran, ädelgran och robinia.  Alla dessa, i sin naturliga form, blir stora när de är fullvuxna, medan många småträd inte är snabbväxande utan istället passar bra för dig som vill slippa underhåll i så stor mån som möjligt.

– De flesta småträd, exempelvis japanska lönnar och hassel, har utvecklats i områden som antingen är väldigt skuggade, eller som har svåra växtförhållanden. Det kan handla om att det varit blåsigt eller fattig jord. Träd från Norrland växer exempelvis inte stort alls även om du sätter dem i söderläge, säger Jon Hartill.

Vill du att ett träd blir stort fort finns det dock en del du kan göra. Det handlar om att skapa så idealiska förutsättningar som möjligt för trädet.

– Det enda sättet att få träd att växa snabbare är att ge det så bra förhållanden som möjligt, att förhållandet vatten, näring och ljus blir rätt. Varje trädsort har sina optimala förhållanden. Tillgodoser man trädartens behov växer trädet snabbt, säger Daniel Daggfeldt. 

Han ger tips om att du kan förbättra miljön i marken genom att tillsätta kompostorganiskt material. 

– En bra rotmiljö är jätteviktigt, den ska innehålla mycket syre, näringsämnen och fukt. Har man täta packade jordar kan man förbättra marken genom att ta bort gräset och tillsätta löv- eller fliskompost. Då gynnar man miljön för mikroorganismer och på så sätt även miljön för trädet. Så kan man få igång träd så att de börjar växa fortare, säger han.

Förutom storleksfrågan är det också underhållsfrågan som brukar kretsa i folks huvuden när de väljer träd. Fruktträd kräver generellt mycket underhåll i form av beskärning. Det är också vanligt med sjukdomar bland fruktträd, t ex kräfta, så det gäller att du håller koll på dina träd så att de inte blir sjuka och smittar varandra. Poppel och lind skjuter mycket skott och kräver också en hel del underhåll.

Många vill ändå ha fruktträd eftersom de blommar vackert, luktar gott och ger goda frukter. Det finns också de som tycker att det är kul med underhåll, man gillar att pula i trädgården. Bästa underhållstipset från Daniel Daggfeldt är att du redan när trädet är ungt går in och gör en uppbyggnadsbeskärning. Det innebär att du bygger upp en hållfast krona inför framtiden genom att ta bort svagheter så som dubbeltoppar och instabila förgreningar, rensar bort döda, skadade och sjuka grenar samt ser till att trädet får väl spridda grenar längs med stammen och ofta en genomgående stam. Hur du utför beskärningen beror på hur du önskar utforma trädet.

Jon Hartill säger även att du bör läsa på om din trädsort och se hur mycket beskärning den kräver.

– Vissa träd, som magnolia och körsbär, är känsliga och gillar inte beskärning alls. Följ beskärningsreglerna som finns, beskär inte för hårt. Det bästa är lite och ofta. Håll i åtanke trädets naturliga form, hur de brukar se ut, du ska inte beskära så att du påverkar dess naturliga form, säger Jon. 

FAKTARUTA / Tänk på det här när du väljer träd

 

 • Var ska trädet stå och hur är jordmånen på den platsen?
 • Vilken klimatzon kommer det att stå i?
 • Vilka trädsjukdomar finns det i området?
 • Vill du ha ett högt eller lågt träd?
 • Vilken typ av krona vill du att det ska ha? Elliptisk, rund, gles, tät osv. Fundera över vad som finns under trädet, är det exempelvis en gräsmatta vill den ha mycket sol och en tät krona är då inte att föredra. Skuggning är viktigt överlag att du funderar över.
 • Ska det bära frukt eller ej?
 • Vilken slags frukt i så fall?
 • Vilken tid på året ska det blomma?
 • Ska det vara vintergrönt?
 • Vilken typ av barktextur vill du att det ska ha?
 • Vilken höstfärg ska det ha?
 • Finns det allergier att ta hänsyn till?