Stora problem med golfbollar i trädgården

En husägare i Ängelholm hittar golfbollar i trädgården.

En husägare i Ängelholm hittar golfbollar i trädgården. Bild: kollage.

Oroliga husägare får inte gehör för sina problem med golfbollar, men nu ger länsstyrelsen kommunen bakläxa.

En familj i Ängelholm har länge haft problem med att golfbollar från en närliggande golfbana landar i deras trädgård, men trots familjens oro har kommunen inte velat ta tag i ärendet. Nu får de bakläxa av länsstyrelsen som beslutar att kommunen måste öppna ärendet på nytt. 

Familjen berättar att de länge varit oroliga över situationen. Trädgården har blivit en plats som de helst undviker på grund av riskerna med flygande golfbollar. Mellan januari-november 2016 hittade de 32 golfbollar utspridda i trädgården, varav vissa orsakat skador. Exempel på skador är bucklor på bilen och skadade takpannor.

Men kommunens svar på situationen har varit att det nog finns andra orsaker till att golfbollarna landat där, exempelvis skyller man på rävar.

Man har på flera platser kunnat observera att vilda djur (bland annat rävar) tar golfbollar och flyttar på dessa, troligtvis i tron om att det är fågelägg. Möjligheten att detta skulle kunna hänt och bidragit till antalet golfbollar som hittats på klagandes fastighet bör beaktas.”

Länsstyrelsen håller dock inte med kommunen utan säger att även om djur skulle kunna vara en av orsakerna har de knappast släppt golfbollar på exempelvis familjens tak. De anser att kommunen bör se till att golfbanan bygger ett högre stängsel.

"...att hävda att uppgiven kostnad för ett säkerställande av att inga bollar kommer utanför banans eget område genom exempelvis ett högre nät skulle vara oskäligt i förhållande till nyttan med en sådan åtgärd. Skulle kostnaden förr eller senare rädda ett liv är den proportionerlig. Kommunen har följaktligen inte haft fog för att avsluta ärendet utan åtgärder."

Källa: Expressen