Experter siar om boprisernas utveckling

SEB tror på svalare bomarknad medan Swedbank tror att den står sig.

Bostadsmarknaden framöver väntas mattas av på grund av den stigande arbetslösheten, detta enligt SEB:s ekonomer som nu varnar för prisfall i slutet av året och mot början av nästa år.

- Totalt sett tror vi nedgången inte blir större än fem procent, vilket är en betydligt mildare nedgång än den vi varnade för i majrapporten, skriver SEB i sin senaste upplaga av Nordic Outlook.

Samtidigt är man lite försiktig och utesluter inte att det även kan sluta med oförändrade priser. Men sett till att priserna stigit under flera år vore detta ändå en vändning.

Swedbanks experter gör motsatt bedömning, de tror att priserna står sig. Detta grundas på att priserna stått sig bra under corona, att behovet av bostäder är fortsatt stort samt att räntorna är låga.