Medalj för byggnadsvård till Gudmundsson

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Göran Gudmundsson vid Gysinge Centrum för Byggnadsvård 2011 års förtjänstmedalj.

Gudmundssons medalj
Foto:Bengt A Lundberg

 

Göran Gudmundsson levererar kunskap och erfarenhet som är ett mycket värdefullt komplement till den kunskapsuppbyggnad och informationsverksamhet som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. Det fastslog Riksantikvarieämbetet när de tilldelade honom medaljen, med motiveringen:

”För arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”