Byggahus.se

Takfall

Takets lutning. Anges i grader och den vinkel som avses är den mellan takets insida och horisontalplanet, vilket betyder att ju större vinkel, desto brantare tak.