Centrumavstånd

<div class="article-body">Centrumavståndet (även kallat cc) är avståndet från centrum till centrum för t.ex. byggnadsdelar i en konstruktion.</div>