Många vill köpa hus

Villaområde.

Villaområde. Foto: Marlén Eskilsson.

Efterfrågan på hus bedöms öka under första kvartalet i år.

Mäklare i de tre storstadsregionerna bedömer att efterfrågan på hus kommer att öka under första kvartalet, detta trots att även utbudet väntas växa. Detta ger en viss skjuts uppåt för framför allt huspriserna.

- Prognosen sträcker sig från oförändrade priser till stigande, till förmån för stigande och framför allt vad gäller hus. Marknaden har vaknat till liv igen och får skjuts av ett lågt utbud lokalt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

Nedan har vi sammanställt mäklarnas prognos avseende priser, utbud och efterfrågan.

Så här bedöms utbudet bli första kvartalet:

    Öka Oförändrat Minska
Göteborg Bostadsrätt 61 28 11
Göteborg Småhus 71 24 4
Malmö Bostadsrätt 70 28 2
Malmö Småhus 85 14 1
Stockholm Bostadsrätt 63 30 7
Stockholm Småhus 62 36 2

Så här bedöms efterfrågan bli första kvartalet

    Öka Oförändrat Minska
Göteborg Bostadsrätt 53 46 1
Göteborg Småhus 58 41 1
Malmö Bostadsrätt 63 37 1
Malmö Småhus 73 25 2
Stockholm Bostadsrätt 50 50 0
Stockholm Småhus 68 30 2

Så här bedöms prisutvecklingen första kvartalet:

    Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Göteborg Bostadsrätt 1 33 63 3 0
Göteborg Småhus 3 63 35 0 0
Malmö Bostadsrätt 0 41 58 1 0
Malmö Småhus 1 55 44 1 0
Stockholm Bostadsrätt 1 49 49 1 0
Stockholm Småhus 2 53 42 3 0