Byggahus.se

Orolig för att tall ska skada mitt hus

Besvarad 13 nov 2020 av Claes Blåe

 1. Jag har sedan ett 10-tal år påpekat till kommunen (Lidingö Kommun) om en Tall som lutar oroväckande och om den faller skulle riskera att fall på mitt hus. Kommunen menar att trädet är en solitär och har svarat med att bekosta en ”Träddoktor” som har gjort ultraljud på trädet för att se om det är sjukt. Trädet står i berg i dagen med ytliga rötter som dessutom förstör gångvägen. Med dagens kraftiga stormar behöver inte en tall vara sjuk för att den ska falla och jag är genuint orolig för att trädet ska skada mitt hus och även mig. Jag kan ha förståelse för kommunens restriktioner med att fälla träd men inte när det står farligt nära. Finns det något sätt som jag kan påverka kommunen?
   
 2. Svar

 3. Ja; stora tallar skämtar man inte bort. Man skulle kanske kunna tänka sig att det finns praktiska möjligheter att på något sätt stabilisera tallen. Du borde åtminstone kunna föreslå det för kommunen.

  Skulle inte det falla i god jord, bör du i linje med Plan och Bygglagen (PBL) 8 kap 15§ kunna skriva till kommunens byggnadsnämnd med angivande av bakgrund och bifoga till exempel fotodokumentation. Jag har inte utrett om paragrafen är direkt tillämplig, men byggnadsnämnden får då avgöra om den skall sätta igång ett tillsynsärende, som skulle kunna leda till någon form av åtgärdande.

  Om en skada trots allt skulle ske finns möjligheter att pröva 3 kap Skadeståndslagen (SkadestL) som rör det allmännas skadeståndsansvar. Det är i så fall bra om du dokumenterat dina kontakter med kommunen.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. H
  Huddingebo ·
  Frågan är om tallen lutar på grund av spruckna rötter eller kraftig storm på senare år ihop med andra problem, eller om den tidigt i sitt liv har fått en skador och sedan länge vuxit snett.
  Det vore väldigt intressant med en bild.
  Har marken runt trädet bearbetats på senare år så är faran betydligt högre.
  Jag hade varit betydligt mer oroad om det var en stor gran.
   
 6. Appendix
  Appendix ·
  Jag har en tall som står 2 m från hus som ska fällas i vinter.
  Trädfällaren gjorde en besiktning och även om den står ytligt så gör det etablerade rotverket att det inte föreligger en fara för att den ska falla över huset.

  Problemet är främst att den står för nära byggnaden vad gället att den fäller material över tak och sätter igen hängrännor/stuprör.

  Träfällaren var väl inne på exakt samma spår som Huddingebo ovan. Har inget markarbete skett runtom så kommer inte trädet spontant att falla.

  Vad gäller frågeställaren så tror jag att man kan dra slutsatsen att kommunen inte kommer fälla trädet. Speciellt om man genomfört insatserna ovan. Det är klart att man kan fortsätta gnälla. Eller acceptera trädet. Har det stått så länge och överlevt stormar så lär det inte föreligga nån fallrisk.

  Men antar att man som i andra trådar i forumet tycker att det är fult och skuggar :D
   
 7. useless
  useless ·
  När våran sommarstugegranne tog ner en gigantisk tall som växte bara ett par meter från huset gjordes det av en expert på stadsträdfällning som klättrade upp och sågade ner trädet i bitar uppifrån och ner.
   
 8. tveksamt
  tveksamt ·
  Kan ju också vara en idé att faktiskt förlita sig på den expertis som nu då tydligen kontrollerat trädet och gjort bedömningen att det är säkert.
   
 9. C
  camaro1969 ·
  en tall som lutar kan stå i 500 år till..

  men kan ju falla imorrn med, att den lutar eller har synliga rötter gör varken till eller från (om inte lutningen kommit nyligen via storm eller annat)
   
 10. E
  etompau ·
  Jag tror att kommuner får många synpunkter på träd som skymmer sikt eller anses av någon enskild person utgöra fara.
  Här har det tydligen pågått någon form aktivitet under 10 år för att få bort en tall, där även en utredning med ultraljud har skett.
  Vad betyder egentligen "farligt nära"? Skulle säga att många byggnader i en kommun står nära ett träd som kan falla, men som ändock får stå kvar.
   
 11. B
  Boggi ·
  Tall har en pålrot och sitter sannolikt ganska väl inkilad i någon bergsspricka. Det klena synliga rotverket är inte det den vilar på. Det rotverket är till för att suga upp näringsämnen från marken - medan vatten i huvudsak tas in via barren. Så det är nog ganska lugnt. Hade det varit en gran - då hade jag nog varit mer orolig.
  Men det är aldrig bra att gå omkring och vara orolig - så stå på dig mot Lidingö. Solitär???! - var har det med saken att göra?.
   
 12. Dowser4711
  Dowser4711 ·
  Att den är solitär kan väl dels göra dess "värde" något högre och höja nivån för när det kan motiveras att tas ned. (Jämfört med en enstaka tall mitt i en tallskog)
  Men, samtidigt gör det ju även trädet mer utsatt under stormar.
   
 13. tveksamt
  tveksamt ·
  @Boggi Fast om husägaren är obefogat orolig är ju inte lösningen att kommunen ska ta ner friska välmående träd. Då bör husägaren istället söka hjälp för sin orolighet. Var går annars gränsen för vad kommunen ska göra för att stilla obefogad oro hos dess invånare?
   
 14. Staffan2000
  Staffan2000 ·
  Men har den växt upp ensam är den naturligtvis van vid hårda tag. Den har klarat av de två orkanerna 1969 samt Gudrun och andra oväder. Så varför skulle den falla nu. Gissningsvis får kommunen in en drös anmälningar från folk som påstår att träd kommer att falla över deras hus, men där den egentliga orsaken är en annan.

  Staffan
   
 15. Anna_H
  Anna_H ·
  Några noteringar: Tall som står på berg har givetvis ingen pålrot. Den kan vara tillräckligt inkilad i sprickor för att ändå står säkert, men det vet man int4e förrän man tagit bort roten för att kolla hur den växer.
  Vad gäller lutningen kan den vara naturlig om det är en solitär och det finns en dominerande vindriktning - här vid Vänerkusten där jag bor lutar nästan alla tallar mot norr eftersom det alltid blåser från söder. En tall som lutar får givetvis med åren i allmänhet en allt skevare tyngdpunkt ju högre den blir och ju större krona den får, vilket ger mer och mer ökad belastning på roten/stammen som till slut knäcks.
  Vi valde att ta bort vår sista tall, som liksom övriga lutade mot norr och stod i en liten, liten skreva på en i övrigt kal klippa. Den hade två "pålrötter" i sprickan, en rakt österut och en rakt västerut. Ingen rot åt norr eller åt söder, ingen neråt såklart, där är det ju urberg, så givetvis var det stor risk att den skulle välta
  Jag är ingen expert, som ni som tvärsäkert säger att tallar inte kan välta, men ett praktiskt exempel kommer man rätt långt med. Tycker att Claes råd är vettiga.
   
 16. tensiden
  tensiden ·
  Jag vill inte gå in på det juridiska, men jag hade inte oroat mig så mycket över om trädet skulle falla över huset så länge som huset i sig är av normal svensk standard. Det är mig veterligen inte så vanligt med stora skador när träd faller över hus, utan oftast handlar det om att fixa lite takpannor och eventuellt råspont och kanske plåtarbete på takavvattningen. Inte så att trädet faller rakt genom taket och förstör hela rum.
   
 17. B
  Buzzword ·
  Generellt sett så har villaägare tyvärr rätt lätt för att komma på olika skäl att ta ner träd "står för nära, skuggar, jobbigt kratta löv, rensa hängrännor" etc. Jag slås ofta av de där Amerikanska villaförorterna med sina gräsmattor mot gatan och stora träd inpå knuten, de kanske uppskattar träd bättre än vi?
   
 18. Appendix
  Appendix ·
  Träd anses faktiskt vara en klassfråga i länder med varmare klimat. Där de välbärgade bor där det finns grönytor med träd. Träd svalkar och tar upp värme.

  I mindre välbärgade områden hugger man ner träden då det är dyrt att ta hänsyn till dem. Har för mig The Atlantic hade en stor artikel om detta nyligt.

  På brittiska öarna har man ju en annan syn på träd med då de blivit av med nästan alla sina. Sen kan jag (utöver krattningen) uppskatta lövträden mer än tallarna som jag tycker kväver all undervegetation :)
   

De senast besvarade frågorna

 1. Ang dolda fel skador

  Hej vi köpte ett hus för snart 1år sen i december 2019 Det har dykt upp väldigt mycket fel. Visa som man ej kunde se. Samt rör som vart sönderrostade i mullbänken o läkte samt gavel helt rutten...
 2. Misstänker att säljaren undanhållit information

  Hej Claes! Vi köpte i våras ett hus på 250 kvm. Huset byggdes ursprungligen 2013 och byggdes till med ytterligare 120kvm 2017. Vi misstänkte inga felaktigheter i den besiktning som säljaren hade...
 3. Takfirman menar vi skulle bett om luftspalt

  Hej Claes! Jag har låtit taket bytas av en takfirma. Avtalet vi har punktar upp alla arbetsmoment som ska göras (ex. rivning, montering av råspont, montering av papp etc.) samt så innehåller...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer