Byggahus.se
GK100 GK100 skrev:
Det behöver de ju knappast om allt i princip går ut på att jämföra vad som angetts i tekniska akten dvs då stsndard för konventionell JFB och även vad som nämns för spänningshållfastheten. Självklart dåligt av Easee att inte undvika dessa rent byråkratiska fällor och då står vi där vi står som många nämnt tidigare i hela den långa tråden. Tyvärr då moment 22 och få som intresserar sig för de tekniska frågorna vilket är de enda jag öht ser till och finner den obesett mycket förbi tex i sammanhanget "skräp" som Garo fast med sifferserierna rätt angedda.

Jag ser det även som märkligt att alla utvecklare etc som skriver ibland inte har klart för sig hu jordfelsskyddet är löst snarlikt Easees av andra tillverkare. Med alla fördelar av cyklisk självdiagnostik på plats och de tekniker som används i mer sant säkerhetskritiska applikationer enkelt införda utan uppförsbackar. Användaren Ring var inne och vinglade en tid och verkade helt ouppdaterad på hur olika tekniker kommit på plats de senare decennierna där inte en spänningsoberoende PMR direktkopplad en summatrafo är enda vägen för JFB.

Hade de spelat korten bättre hade frågan swirve är inne på kvarstått dvs EMC och det är ju då ett reellt problem och i sig tillräckligt för klander.
Håller med.
Rent allmänt så bör tester vara till för att visa ATT man löser ett problem, inte HUR man löser det.
Annars skulle bilen vara förbjuden från dag ett för att den den inte åt havre.

Därmed inte sagt att Easee skulle klara testerna, men att ESV verkar ha åsikter på HUR det är löst, eller att kraven går in på HUR det ska lösas, bromsar garanterat utvecklingen.
Och i värsta fall godtycke.
 
Redigerat:
 • Gilla
Limpan4all och 1 till
 • Laddar…
Z Zakalwe skrev:
Men vad är poängen med standarder och direktiv om man kunde strunta i dessa och retroaktivt påstå att "detta funkar också"?

OM man struntar i 7kV och nöjer sig med 6kV, var går gränsen för nästa lyckösökare? 5kV? 1.5mm?
Tvärtom då, om man klarar 7kV men inte har ett relä alls? Eller 0.1 mm.
Om kravet är 7kV, ska man dessutom ha någon som helst åsikt om HUR man löst det?
 
 • Gilla
Texan
 • Laddar…
Nissens
E eleson skrev:
Därmed inte sagt att Easee skulle klara testerna, men att ESV verkar ha åsikter på HUR det är löst, eller att kraven går in på HUR det ska lösas, bromsar garanterat utvecklingen.
Och i värsta fall godtycke.
Nu har du snurrat till det. Standarden säger ofta HUR det skall implementeras, tex med mekaniskt kopplade brytare. När Esv ser att produkten inte uppfyller kraven så vill de ha in bevis för att produkten är lika säker som lösningen är inom standarden.

I detta fallet har inte Easee kunnat göra det.

Så, det är helt självklart att Esv skall granska HUR det är realiserat. Det är liksom deras uppgift.
 
 • Gilla
CalleSpeed
 • Laddar…
Nissens Nissens skrev:
Nu har du snurrat till det. Standarden säger ofta HUR det skall implementeras, tex med mekaniskt kopplade brytare. När Esv ser att produkten inte uppfyller kraven så vill de ha in bevis för att produkten är lika säker som lösningen är inom standarden.
I detta fallet har inte Easee kunnat göra det.
Så, det är helt självklart att Esv skall granska HUR det är realiserat. Det är liksom deras uppgift.
Jag förstår att det är så i det här fallet. Däremot tänker fortsätta tycka att det är 'olyckligt' beskriva hur en uppgift ska lösas, de det ofelbart hindrar utveckling. Kraven ska definiera vad som ska lösas , och ha tester som verifierar att det är löst.
 
 • Gilla
Texan
 • Laddar…
E eleson skrev:
Jag förstår att det är så i det här fallet. Däremot tänker fortsätta tycka att det är 'olyckligt' beskriva hur en uppgift ska lösas, de det ofelbart hindrar utveckling. Kraven ska definiera vad som ska lösas , och ha tester som verifierar att det är löst.
Men det är så det ÄR.

Reglerna säger vad som måste uppfyllas. Vilka krav som finns.

Sen tas standarder fram av olika branscher för att underlätta för tillverkarna att uppfylla kraven. Dessa bygger på samlad erfarenhet, tester osv. Följer man standard kan man deklarera att man följer den och slipper bevisa något.

Man kan på vilket annat sätt som helst uppfylla kraven, exakt hur man vill! Men då måste man också bevisa att det sätt man gjort uppfyller kraven. Om man kommer på något bra, lyckas bevisa att det är bra så kommer det så småningom in i en standard...

Problemet uppstår när man hittar på något man tror är bra, påstår ÄNDÅ att man följer en standard och sen visar det sig att det som man tyckte var bra nog inte är det. Då kräver berörd myndighet in dokumentationen. Visar det sig då att man saknar dokumentation är det illa.
 
 • Gilla
Hullefar och 3 till
 • Laddar…
Reglerna, eller de intressanta delarna ur förordningen ser ut så här. Sen finns det tusentals sidor standarder som beskriver hur man kan uppfylla dessa krav så man slipper "19 § Om annat inte visas..."

Säkerhetskrav i fråga om elektrisk utrustning
13 § Elektrisk utrustning ska vara konstruerad och tillverkad i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis inom Europeiska unionen så att utrustningen, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom.

Första stycket och 14-19 §§ innehåller sådana säkerhetskrav som avses i 16 § elsäkerhetslagen (2016:732).
Förordning (2018:2097).

14 § Elektrisk utrustning ska genom märkning på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på en medföljande bruksanvisning vara försedd med sådan information som behövs från säkerhetssynpunkt för att säkerställa att den används på ett säkert sätt och för avsett ändamål.

15 § Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke samt typbeteckning ska finnas klart och tydligt angivna på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen.

16 § Elektrisk utrustning och tillhörande komponenter ska ha ett sådant utförande att de kan sättas samman och anslutas på ett korrekt och säkert sätt.

17 § Tekniska åtgärder ska vidtas till skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning så att
1. människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med spänningsförande delar,
2. det inte kan uppstå temperaturer, ljusbågar eller strålning som kan orsaka faror,
3. människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot risker som inte är av elektrisk natur men som enligt erfarenhet kan orsakas av elektrisk utrustning, och
4. isoleringen hos elektrisk utrustning är anpassad till de förhållanden som kan förutses.

18 § Tekniska åtgärder ska vidtas till skydd mot risker orsakade av yttre påverkan på elektrisk utrustning så att utrustningen
1. uppfyller det som vid mekanisk påverkan skäligen kan förväntas av utrustningen i fråga om att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,
2. i den omgivning där det kan förutses att utrustningen kommer att användas kan stå emot icke-mekanisk påverkan i sådan utsträckning att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara, och
3. inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid sådana överbelastningsförhållanden eller felfall som kan förutses.Presumtion om överensstämmelse med säkerhetskraven
19 § Om annat inte visas, ska en elektrisk utrustning anses uppfylla säkerhetskraven i denna förordning när utrustningen är utförd enligt en harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG, eller, när en sådan standard saknas, enligt någon annan teknisk specifikation som har angetts i föreskrifter som Elsäkerhetsverket har meddelat och är tillämplig på utrustningen.
 
 • Gilla
Marcus-AA
 • Laddar…
Nissens
E eleson skrev:
Jag förstår att det är så i det här fallet. Däremot tänker fortsätta tycka att det är 'olyckligt' beskriva hur en uppgift ska lösas, de det ofelbart hindrar utveckling. Kraven ska definiera vad som ska lösas , och ha tester som verifierar att det är löst.
Men det är ju inte så. Andra realiseringar är ju ok om man kan visa att de är minst lika bra som det standarden säger. Hur kan det vara hämmande??
 
Nissens Nissens skrev:
Men det är ju inte så. Andra realiseringar är ju ok om man kan visa att de är minst lika bra som det standarden säger. Hur kan det vara hämmande??
"Om man kan visa" betyder väl att det är upp till ESVs godtycke (eller bedömning om man vill vara snäll).
Och standarden är inte kraven, eller hur? Utan det är EN godkänd lösning.
Eller finns det tester som den inte klarat? Alltså annat än skrivbordstester.

F Fredrik Sjödin skrev:
Jag blev intervjuad i elinstallatörens podd om försäljningsförbudet. https://open.spotify.com/episode/6p6oTx2FzOINe26Vk0zWJl?si=npvEzHU-RGSJ_p4KuaTRmQ
Det första som sägs är att den inte klarar standarden, dvs inte att den inte klarar kraven.
Och i diskussionen blir det tydligt att man inte behöver veta eller förstå varför det är som det är .

I praktiken betyder det här att det är oerhört hämmande.

Praxis gäller, och praxis är skapat när lösningarna (bra eller dåliga) som Easee nyttjar inte fanns på kartan.
Här menar jag att krav, och tester mot krav, ska vara styrande, inte praxis och standarder.
 
 • Gilla
Texan och 1 till
 • Laddar…
Mikael_L
Jag tycker i och för sig att denna händelse visar hur det är tänkt att fungera med provning, CE-märkning och den inre marknaden.
Och vad som kan bli följderna när man inte gör jobbet som man ska.

Jag tänker lite på alla som ihärdigt påstår att CE-märkning inte är något värt, att tillverkarna bara kastar på ett CE-märke och sen börjar sälja.
Min (ringa) erfarenhet är att tillverkare kan vara oerhört noggranna, men de behöver inte göra en ny test i varje land, utan behöver bara göra det en enda gång.

Men Easee verkar helt klart tagit genvägar, om de använt samma testinstitut som ESV har använt, så borde detta inte ha hänt. Och alltså borde alla seriösa testinstitut fungera lika bra.
De kan godkänna själva, in-house, men har man inte fulla kompetensen så ska man väl överväga att använda extern part som kan det här.
 
 • Gilla
Marcus-AA och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.