Byggahus.se

Visst 17 kan man bygga till

 1. L
  Medlem Nivå 2
  Visst 17 kan man bygga till sitt hus med max 25m2 med hänvisning till Attefall.
  Som jag läser det på Boverkets sida så står inget specifikt utan bara "i omedelbar närhet"?

  Är det så att kommunerna har väldigt olika tillämpning av Attefalls reglerna?
   
 2. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nej, för sjuttsingen, det är femton kvm som gäller :)

   
 3. H
  Medlem · Nivå 19
  Vad jag vet måste det vara fristående. Inte ens takutsprång får gå ihop
   
 4. L
  Medlem Nivå 2
  OK då har jag fattat så långt. Och då kommer nästa fråga, såklart.
  Har för mig att man bara kan bygga till x% av befintlig yta med bygglov blir det mer ska HELA bygget underkastas ett nytt bygglov, är det så?
  I mitt fall handlar det om att bygga ut mitt fritidshus om 55 kvm med antingen 25 eller 45kvm. Vad händer om jag måste söka nytt bygglov för hela byggnaden och har ett avloppssystem som inte kan godkännas med dagens regler. Kommunen har en plan för att dra in vatten och avlopp i området om 3 år, dispens under några år?
   
 5. H
  Medlem · Nivå 19
  Det är ju bara den nya delen som berörs av bygglovet. däremot om det finns avvikelser på den gamla delen så blir det svårare att få igenom fler avvikelser.

  Den utbyggnadsmöjlighet som man utanför detaljplan har rätt till är den s.k. kompletteringsrätten (8 kap. 12 och 13 §§ plan- och bygglagen (1987:10)). Det innebär att du har möjlighet att bygga ut 50 procent av den yta huset hade 1987 (då lagen kom).

  Om huset var 70 kvm 1987 innebär kompletteringsrätten en utbyggnad på 35 kvm. Om du redan har byggt ut till exempel 20 kvm efter 1987, har du alltså rätt att bygga ut ytterligare 15 kvm. Byggnadens yttermått räknas och bygglov måste i de flesta fall sökas.
   
 6. A
  Medlem · Nivå 19
  Regler för avlopp gäller retroaktivt. Om ditt avlopp inte uppfyller dagens regler så är du skyldig att åtgärda det vare sig du bygger till eller inte. Däremot ökar kanske chansen att kommunen får upp ögonen för det om du skall söka bygglov. Om det skall dras in kommunalt avlopp om tre år kan du förhoppningsvis få vänta på det.
   
 7. L
  Medlem Nivå 2
  Tack Huggan det var den där % som jag inte hade koll på. I mitt fall går det att bygga ut med 27,5kvm. Alltid något;-)

  Att lagstiftning skulle gälla retroaktivt har jag mycket svårt att tro på. Ska alla veteranbilar ha säkerhetsbälten och avgasrening, njä tror inte det. I mitt fall så inventerade kommunen alla avlopp, >300, för att utreda behovet av kommunalt VA. Vill minnas att 100% av fastigheterna hade avlopp som inte är OK enligt dagens regler, men jag har inte hört att någon har fått något föreläggande. Byter självklart ställning om det finns exempel som talar för att jag har fel
   
 8. haavard
  Medlem Nivå 11
  Om det är detaljplan får du bygga det detaljplanen säger.
  Om det är utanför detaljplan får du bygga det kommunen godkänner om du söker bygglov. Utan bygglov får du göra en liten tillbyggnad utan bygglov. DEN kan mycket väl vara 27,5 kvm - det beror på vilken kommun det är.

  Avloppskrav kommer när det gamla avloppet inte följer dagens krav. Det har inget med retroaktivt att göra.
   
 9. A
  Medlem · Nivå 19
  Det låter som att du har svaret där. Avloppssituationen var så dålig att alla kommer att tvingas ansluta sig till kommunalt avlopp när det kommer. Tills dess är det pengar i sjön om någon måste åtgärda nuvarande avlopp för att använda i bara tre år.

  Det finns många punkter där lagstiftningen skiljer mellan avlopp och bilar.

  Här kan man hitta en del info: http://husagare.avloppsguiden.se/