Byggahus.se

Vattenkvalitet

 1. S
  Byggveteran Nivå 8
  Gäller ett tidvis tomt hus. Vatten togs från egen brunn och detta vatten var kraftigt järnhaltigt.
  I samband med ombyggnad anslöts till kommunalt vatten nya ledningar drogs och ny beredare installerades Detta kommunala vatten både luktar och smakar illa när det stått några dagar otappat. Vi trodde då först det var värmekabeln (19 lm) i vattenröret som var orsaken. Ledningen har avlägsnats men problemet kvarstår.

  Vattenservisen är en vanlig PEL-slang.
  Filtren har lossats och rengjorts.Första gången var de fulla med smet. Därefter inget vid årlig rengöring i samband med avtappning.
  Såvitt vi vet är vattnet ok. En installatör nämnde att det blir avlagringar mm i rören när man inte tappar men det problemet borde ju även övriga anslutna ha. Det är flera angränsande fastigheter som även har kommunalt vatten.
  De har inga kända problem.
  Kan något kontamineras via armatur eller koppling och förorena? Någon som har en klok idé?
  Smak och lukt finns i vattnet efter bara en vecka .:confused: