Byggahus.se
Hur resonerar Miljöpartiet när man är för subventionering av solceller. Om man samtidigt är emot CO2 utsläpp så rimmar det inte.


1. I kina eller något annat land som har kolkraft genererar tillverkningen av 1kW solpanel ca 1-2.25ton* CO2
2. Sätter vi upp panelen i sverige tjänar vi aldrig in detta eftersom vi endast har 3% fossil el i sverige.
3. Om vi sätter upp panelen i ett soligt land där den genererade elen ersätter kolkraft till 100% tar det ca 3* år att tjäna in det initiala utsläppet.
4. Omriktare, batterilagring, transport, installation är inte ens med i siffrorna...


Jag vill ha fel i mina siffror men tyvärr är det så verkligheten ser ut.

Motargument som inte håller:
"vi kan ju tillverka solceller med hjälp av förnyelsebar el". Om vi vill producera mer el (för att tillverka solceller) måste vi öka elproduktionen. Vi kan inte skruva upp produktionen av förnyelsebar el utan det får ske med hjälp av fossil el i tex kina.

"Vi ersätter importerad fossil" Stämmer till en liten liten del men majoriteten av den producerade elen ersätter inte fossil användning.

Är enda argumentet att "Det är bättre att köpa solceller än en extra bil extra långresa " så kanske det kan vara miljövänligt :)
 
Du får tänka på att Miljöpartiet också är emot kärnkraft och den håller vi redan på att avveckla. Vet inte om kärnkraft räknas som en fossil kraftkälla, men oavsett vilket så är det ju trots allt en ändlig resurs. Räknar du även in den så är det knappast 3%.

Sen vet jag att solkraft inte kan ersätta kärnkraft, åtminstone inte utan någon form av energilager.
 
Ok det kanske är den enkla anledningen, dvs att dom vill att vi ska ersätta kärnkraften med solkraft.....MEN det kommer det kosta enorma mängder CO2. CO2 är väll ett av våra akuta problem så att börja avveckla en fossilfri kraftkälla med massa CO2 utsläpp är ju helt galet.

Ett enkelt överslag...

Kärnkraften i Sverige producerar: 64TWh/år

1kW solpanel optimalt placerad ger 1000kwh/år så vi behöver installera 64000000000/1000=64 000 000kW solpaneler eller ca 192 miljoner paneler (300W/panel). ( förmodligen mer + energilager.....)

Det kommer släppa ut 64-144 miljoner Ton CO2 att jämföra med Sveriges totala utsläpp på 52 miljoner ton 2018.... OCh som vanligt räknar jag bara på panelerna och inte elektroniken, transporten, återvinningen.... etc etc.. .

Miljövänligt?

Kolkraften som tuffar på för att tillverka alla dessa paneler kommer döda mer människor än vad kärnkraften någonsinn gjort i historien.
 
Man kanske får tänka sig att, precis som med elbilar, så är inte ekosystemet optimalt eller ens fördelaktigt i början av en teknologi-cykel.

Dvs, vi får acceptera att det är skitigt att producera batterier för att på lång sikt bli bättre på det och göra det renare OCH för att skapa en omställning.

Samma sak med solcellerna. Även om de celler vi köper och använder här inte har en bra nettoeffekt på tex co2 så visar det andra vad man kan göra med "ny" teknik.

Så länge man kan tänka sig att detta på sikt leder till en positiv utveckling bör det vara ok med en kortsiktigt dålig kalkyl.
 
Man kanske får tänka sig att, precis som med elbilar, så är inte ekosystemet optimalt eller ens fördelaktigt i början av en teknologi-cykel.

Dvs, vi får acceptera att det är skitigt att producera batterier för att på lång sikt bli bättre på det och göra det renare OCH för att skapa en omställning.

Samma sak med solcellerna. Även om de celler vi köper och använder här inte har en bra nettoeffekt på tex co2 så visar det andra vad man kan göra med "ny" teknik.

Så länge man kan tänka sig att detta på sikt leder till en positiv utveckling bör det vara ok med en kortsiktigt dålig kalkyl.
Ok men det är helt olika förutsättningar.
Elbilar tjänar in sitt CO2 utsläpp under sin livstid eftersom dessa direkt ersätter fossil använding överallt. Det går snabbare i sverige som har relativt CO2 neutral elförbrukning men totalen blir ändå ett + för milljön sett till CO2 (sedan måste vi ju lösa återvinning av batterier etc etc...).

Att däremot ersätta redan "grön" el i sverige med Solpaneler som kommer släppa ut massor med CO2 när det är en sådan akut situation är ju inte rimligt.

Det är ganska vanligt att fabrikerna tillverkar en bra del av elen de använder i sin egen produktion. De behöver ju ändå testa sin produkt.../
Vadå? 1kW solpanel släpper i snitt ut 1-2.5ton CO2 för att tillverkas... så är det i nuläget. Ska vi tillverka 1miljon paneler så är det 1M-2.5M ton Co2 som kommer släppas ut ...
 
Vadå? 1kW solpanel släpper i snitt ut 1-2.5ton CO2 för att tillverkas... så är det i nuläget. Ska vi tillverka 1miljon paneler så är det 1M-2.5M ton Co2 som kommer släppas ut ...
Och sparar runt 0.2~0.4 ton CO2 per år om fossila källor används (vilket vi skulle behöva om vi tog bort kärnkraften). Över dess livstid på 25 år tjänar du på det (om du värderar att sluta använda fossil kärnkraft som naturgas).
 
Om vi förutsätter att vi ska ta bort kärnkraften och ersätta eventuell framtida fossil el i sverige så absolut. Då väljer vi alltså att släppa ut massa CO2 under denna kritiska period fram till 2050 där vi ska göra allt för att minska.


Jag är förövrigt inte mot kärnkraften, det är den renaste och säkraste källan vi har till el som går att skala upp och utveckla något enormt. Det är den enda rimliga chans vi har att klara CO2 utsläppen och temp målen som är uppsatta. Om världen ska gå vägen och ställa om till fossilfri el och samtidigt ersätta kärnkraften under kommande 25års period så är vi nog körda.

Jag vill inget hellre än att ha fel men hur ska vi kunna göra både under en 25årperiod?
 
Men man måste också se detta som en del i ett paradigmskifte, där vi är påväg bort från fossila bränslen och jobbar oss mot förnyelsebar energi.

Tänker man i banorna att fossila bränslen från en dag till en annan abrupt ska ersättas, då är man nog lite fel på det.
 
Jag är förövrigt inte mot kärnkraften, det är den renaste och säkraste källan vi har till el som går att skala upp och utveckla något enormt.
Ett genomsnittligt kärnkraftverk är lika bra som de bästa (mest CO2-effektiva) solcellerna, annars 2-4x bättre. Våra kärnkraftverk är ganska gamla (men kostnaden är ju att bygga; det börjar bli dags att planera avveckling). Solceller är i princip lika bra som vattenkraft (kostar CO2 att bygga dammar, etc).
 
Jag bara räknar på siffrorna och det går inte ihop. Känslor lämnar jag åt någon annan. Att bara säga nej till kärnkraft av princip köper jag inte utan man måste räkna objektivt på helheten och den enda ekvationen som går ihop för mig är att vi satsar stenhårt kärnkraft (betyder inte att jag gillar kärnkraft... )

Alla utom Trump är väll överens om att:

1. Vi ska kapa CO2 något enormt dom närmsta 25-30 åren
2. Vi kommer inte minska energianvändingen
3. Vi kan inte räkna med att det kommer någon ny revolutionerande teknik (vi kan ju vara naiva och chansa iof... men..)

Om vi inte löser detta akuta problem så kan det komma att få förödande konsekvenser för klimatet (betydlig mer än vad ett potentiellt framtida kärnkrafthaveri kommer få)

"Lösning"
Alla lösningar som utesluter kärnkraften i ekvationen kommer leda till att vi inte kommer kapa CO2 utsläppen. Förklara gärna ett alternativ där jag har fel i detta påstående. Tro mig att jag gärna vill ha fel, har ingen stolthet i mina påståenden. I ett längre perspektiv hinner vi säkerligen ikapp med solceller och vind men det tar betydligt mer än 25-30 år och det är ju det fönstret vi har.

En realistisk lösning däremot är att utveckla kärnkraften. Haka på i utvecklingen och göra modulära reaktorer som kan tillverkas i fabrik och pressa kostnaderna. På sikt gå över till IV generationens kraftverk och bränna allt extremt farligt avfall för att slippa 100k års problemet som vi redan har. Därefter kan vi fundera på att gå över till sol/el om vi nu trots allt inte vill ha kärnkraft

Risker med kärnkraft? Historiskt sett det absolut säkraste sättet att generera el sett till döda/producerad TWh se nedan stat. Stapeln syns inte ens i statistiken om man ritar ett diagram... . Olyckor kan alltid inträffa men det går inte att jämföra med tex Tjernobyl olyckan som va en helt annan teknik i en helt annan tid....


upload_2020-9-15_15-50-49.png
 
En annan tankvärd slutsats av antal döda är att om vi skulle ersätta våran kärnkraft (eller motsvarande 64TWh/år kärnkraft som statistiskt sett dödar 0.04*64=2.56 personer om året ) så offrar vi medvetet 192*278=53376 människor om panelerna är tillverkade med kinakolkraft. (Baserat på att det krävs 192TWh att producera 192 miljoner paneler )

Hoppas någon hittar några potenser fel i mina beräkningar.... är ju helt galet.
 
MP tittar bara på Sverige... de skulle gärna lägga ned all basindustri/industri i landet för den bidrar till CO2 utsläppen.

De tar ej hänsyn till att saker fortfarande används och behöver tillverkas så effektivt som möjligt.

Så de tycker det är bra när effektiv och miljövänlig industri läggs ned i Sverige och flyttas till Indien/Kina...

det senaste exemplet är ju Preem.

Så de tycker inte det är fel att svenska skattepengar subventionerar industri i Kina.

/ATW
 
Visst är det galet,men vissa partier jobbar ju med symbolpolitik,resultat (i det stora hela)är ointressant i den världen har det visat sig,man kallar det iaf "a game changer" :thinking:
 
Ett genomsnittligt kärnkraftverk är lika bra som de bästa (mest CO2-effektiva) solcellerna, annars 2-4x bättre. Våra kärnkraftverk är ganska gamla (men kostnaden är ju att bygga; det börjar bli dags att planera avveckling). Solceller är i princip lika bra som vattenkraft (kostar CO2 att bygga dammar, etc).
Det där med ”lika bra” eller ”bättre” med avseende på CO2-belastning är litet lurigt eftersom vi - liksom alla civiliserade länder - är helt beroende av en stabil produktion av baskraft. Dvs sådana kraftkällor som är oberoende av väder och vind och sol, tuffar på dygnet runt, året runt.

För Sveriges del så är det som så att om vi avvecklar betydelsefulla delar av vår baskraft, dvs kärnkraften i vårt fall, så måste den ersättas av annan baskraft. I södra delarna av vårt land behöver vi då importera baskraft från grannländer som tex Polen för att täcka behoven - kolkraft till stora delar -, även sätta igång reservkraft i form av gasturbiner och oljeeldade kraftverk som finns som reservkraft litet här och var.

CO2-belastningen av ett nedlagt kärnkraftverk är alltså inte bara pga det faktum att CO2-belastningen per tidigare producerad TWh är så enormt liten jfr alternativen, utan även på vad det kostar i ny CO2-belastning av att ersätta detta med fossilkraft vilket är vad som står till buds idag. Det kan inte ersättas vare sig av sol- eller vindkraft.

Vid varje ögonblick måste det produceras exakt lika mycket effekt i elnätet som det förbrukas, annars rasar det ihop och man behöver köra med någon slags segmenterad avstängning av delar av nätet för att upprätthålla balansen.

Sedan vattenkraft, en annan viktig del i vår svenska baskraft, ger inte bara betydande CO2-belastning vid produktionsskedet utan ger en fortsatt belastning av växhusgaser - främst metan - under mycket lång tid och det är en växthusgas som har mycket högre effekt än CO2. Detta pga enorma volymer organiska material som läggs under vatten vid dammbyggen. För svenska förhållanden är inte detta lika stor belastning som för dammar på sydligare breddgrader men är fortfarande en faktor som måste tas med i ärliga beräkningar.
 
Redigerat: