Byggahus.se

Trefas genom dosor, skarvning Nolla

 1. K
  Medlem Nivå 6
  Hej!

  Får man göra så här?
  Elektrikern säger att det är ok, han vill sätta wago 222 och grena ut nollan vid varje dosa "på vägen" till sista dosan.

  I min värld kan det bli knepigt om någon i framtiden lossar en wago på nollan i någon dosa. Är det inte nån risk med det?

  Se bild nedan
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Trefas.jpg
   
 2. E
  Medlem · Nivå 23
  Det blir då en trefasgrupp och det är tillåtet, och det kommer knappast att vålla en framtida elektriker några problem. Det är inte ovanligt att man gör så, tom rätt vanligt vid renoveringar där man utökar elinstallationen. Ska man in och "rota" i en eldosa ska man även ha den "kunskapen" att man ser/förstår hur det är gjort.
   
  • Laddar…
 3. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  I en bostad bör undvika trefasgrupper om man inte har gruppen ansluten via en trepolig automatsäkring.

  Ja, det är helt lagligt och det är så man ska göra om man använder trefasgrupp. I bostad är det normalt bättre att dra fram tre enfasgrupper istället.

  Dra fram jord till belysningen i hallen också.
   
 4. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Du har rätt i dina farhågor.

  Bäst till sämst är så här:
  1. Dra separata enfasgrupper till enfaslaster.
  2. Dra trefasgrupp och dela upp på första stället (första dosan) till enfaslaster.
  3. Dra trefasgrupp och dela upp allteftersom. (som ditt exempel)

  Inget av det är generellt förbjudet. Bara mer eller mindre olämpligt.
  Och det mer olämpliga är det mindre fara med på ställen där man med fog kan förutsätta att det endast kommer vara kompetent personal och pillra, typ industri, kontor och skolor etc.
   
  • Laddar…
 5. prototypen
  Medlem · Nivå 21
  Men är det nödvändigt?
  Kan inte belysning som numera inte drar många watt samsas med golvvärmen?

  Protte
   
 6. T
  Medlem · Nivå 10
  Din rittning visar en ganska typisk ROT lösning. Det saknas rör mellan elcentral och aktuella rum. Då kan man enkelt komplettera enfasgruppen med ytterligare en eller två fasledare och belastningsmöjligketerna ökar från 2300 w till 4600 w resp 6900 w utan att behöva göra några stora förändringar på befintliga kabeldragningar.

  OBS lösningen får ej användas på enfasmatade elanläggningar i t.ex äldre lägenheter.
   
 7. Patrik_Hed
  Medlem · Nivå 16
  Jag håller med dig, men vill ändå reservera mig mot texten jag markerat. För att det inte ska vålla några problem för en elektriker så krävs det att det är tydligt uppmärkt i elcentralen (om det saknas 3polig säkring).
  Ofta är det uselt uppmärkt i en elcentral och då är det omöjligt att veta om någon grupp är en trefasgrupp utan att öppna kåpan och inspektera.
  Det kan t.ex. stå följande:

  5 - Uttag vid central - 16A - 2,5
  6 - Bel. & uttag i kök, v-vrum - 10A - 1,5
  7 - Bel. & uttag i sovrum norr - 10A - 1,5
  8 - Bel. badrum bottenvåning - 10A - 1,5
  9 - Elvärme - 10A - 1,5
  10 - Elvärme - 10A - 1,5

  I detta fallet är det OMÖJLIGT att veta att belysninggrupperna är en trefasgrupp och det ligger närmre till hands att anta att det är enfasgrupper. Man bryter en säkring och sedan "skrider till verket". Elvärmegruppen förstår man som elektriker att det nog är en tvåfasgrupp utan att det är rätt uppmärkt.

  Skulle det däremot stå så här:

  5 - Uttag vid central - 16A - 2,5
  6 - Bel. & uttag i kök, v-vrum - 10A - 1,5
  6 - Bel. & uttag i sovrum norr - 10A - 1,5
  6 - Bel. badrum bottenvåning - 10A - 1,5
  9 - Elvärme - 10A - 1,5
  9 - Elvärme - 10A -1,5

  Då ser en elektriker direkt att det är en trefasgrupp och för att vara extra tydlig för dom som saknar kunskaper om trefasgrupper kan man skriva vid varje flerfasgrupp med dymotejp något liknande detta:
  "OBS! Trefasgrupp, bryt samtliga 3 säkringar vid arbete!

  //Patrik
   
  Redigerat 7 feb 2015 12:50
 8. K
  Medlem Nivå 6
  Tack för alla svar!
  Ska överlägga med elektrikern vad som blir bäst i detta fall.
  /Danne
   
 9. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Börja inte argumentera för hårt med honom bara, för jag tycker inte det finns några fel med hans metod som måste ändras. Du har dock fått många bra synpunkter i tråden, inkl Mikaels men jag skulle vilja tona ned det är med farhågor. Frågan om lämplighet kan vi ju inte svara på, men frågan förutsätter att ni råkar ha en befintlig trefasledning som ni av praktiska och trängande skäl vill nyttja? Annars är det Mikael's punkt 1 som är mest lämplig.
   
 10. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Ja, jag skulle kanske också skrivit att i det verkliga livet måste man ju få vara pragmatisk.
  Även om det rent teoretiskt är fint och bra med separata enfasgrupper, så vill ju inte alltid verkligheten så. Det går inte att motivera att man river ner en massa väggar för att slippa en uppdelad trefasgrupp.

  Är det i nybygge så är det inget snack om saken, är väggarna redan öppnade p.g.a genomgripande renovering likaså.
   
  • Laddar…
 11. G
  Medlem · Nivå 6
  Man kanske kan fundera på lämpligheten i att använda en WAGO 222 som är lätt att öppna, kanske lite bättre med en WAGO 773 där man lämnar mer än ett reservhål - risken att behöva bryta upp nollan torde vara minimal i en sådan konfiguation.

  Något jag stött på (utfört av behörig, nyproduktion fritidshus på totalentreprenad) var att uttagsgrupperna i köket (diskmaskin, micro och belysning/uttag) var utförd som en trefasgrupp men där vidarekopplingen/övergången till enfasgrupper skedde på X-plint i diskmaskinsuttaget (gjorde om detta med WAGO bakom uttaget) samt att det var 1-poliga säkringar i gruppen.

  Kanske inte förvånande då vederbörande år 2014 gör alla kopplingar i dosor med Torix....
   
 12. S
  Medlem · Nivå 10
  I min förra lägenhet så hade jag behovet av en sån här lösning, hade bara enfas till lägenheten så jag trodde som du att det var uteslutet. Men när det var dags för årets elsäkerhetsutbildning (2013 i det här fallet) så frågade jag läraren om det fanns några godkända alternativ för en enfasanläggning.

  Han sa då att han inte kunde se några hinder i att dra 2 fasledningar och 2 nollor, sen kunde dom t.o.m dela på jorden.

  Det viktigaste, som alltid med den här typen av lösningar är dokumentation i alla berörda dosor och elcentral.
   
  Redigerat 8 feb 2015 01:52
 13. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Såhär står det i SS4364000, elinstallationsreglerna (Längst ner).
  521.6 kan man tolka som att det är OK med olika grupper i samma rör.
  Det går också att göra tolkningen att detta avser regler om isoleringen, dvs inte att tillåta två olika grupper i samma 16mm rör.
  Utan kanske mer gäller i kabelkanaler och andra slags samförläggning.

  Jag vet faktiskt inte.

  I vilket fall så ställs det i 512.8.3 lite krav på avslutningen av olika kretsar i samma dosa/utrymme.

  Och oavsett dessa regler så måste man ta hänsyn till max tillåten ström map uppvärmning. Men klarar man trefasgrupp i röret torde två enfasgrupper också fungera.


  521.6 Elinstallationsrör, kabelkanaler, elkanaler samt kabelrännor
  och kabelstegar

  Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen.
  Elinstallationsrörssystem ska överensstämma med IEC 61386-serien, kabelkanal- och elkanalsystem ska överensstämma med IEC 61084-serien och kabelrännor samt kabelstegar med SS-EN 61537.
  521.7 Flera kretsar i en kabel
  Det är tillåtet att förlägga flera olika kretsar inom samma kabel förutsatt att alla ledare är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna.
  521.8 Kretsuppbyggnad
  521.8.1
  Ledare som tillhör samma krets ska inte dras via olika flerledarkablar, elinstallationsrör, kabelkanaler eller elkanaler utom då flera flerledarkablar som tillhör samma krets installeras parallellt. Då flerledarkablar installeras parallellt ska varje kabel innehålla samtliga faser.
  521.8.2
  Det är inte tillåtet att använda gemensam neutralledare för flera kretsar. Det är dock tillåtet att skapa enfas gruppledningar utgående från en flerfasgrupp med endast en neutralledare förutsatt att det klart framgår att så är fallet. Denna flerfasgrupp ska kunna frånskiljas med hjälp av en frånskiljningsanordning enligt avsnitt 536.2.2 vilken frånskiljer alla spänningsförande ledare.
  ANM – För fördelning av en för flera kretar gemensam skyddsledare se kapitel 54.
  521.8.3
  Då flera kretsar avslutas i samma kopplingsdosa ska anslutningarna för varje krets separeras av isolerande avskiljningar utom om kopplingsdon enligt SS-EN 60998 eller om kopplingsplintar i överensstämmelse med SS-EN 60947‑7 används.
   
 14. T
  Medlem · Nivå 10
  Jag anser att man kan bygga mer komplicerade lösningar i t.ex industri än vad som är lämpligt i en bostad eftersom industriella elanläggningar ofta dokumenteras bättre samt att industrielektriker ær vana vid att det kan finnas olika strömkretsar i samma skåp såsom motorström och manöverström samt strömkretsar för olika mätgivare. Där kan t.ex förekomma 690 v och 230 v och batteribackup på 24 v.

  Detta är situationer som en hempulare som bara öppnar en dosa för att byta något eller tapetsera inte är medveten om.
   
  • Laddar…
 15. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  Hur vet man vilken nolla som tillhör vilken gruppledning? Det finns ju risk att ena nollan belastas med 18A och den andra nollan med 2A när bägge fasledarna belastas med 10A vardera.

  Om man belastar två enfasgrupper (från samma fas) med 10A/grupp i samma VPrör så går det totalt 40A i röret. Men om man belastar tre enfasgrupper (tre olika faser, samma nolla) med 10A/fas så blir totala strömmen 30A i röret.