Byggahus.se

Totalentrepenad/Generalentrepenad

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Hur mycket tror ni att det skiljer på dessa olika former av entrepenad. Är det mycket tryggare med total eller får man bara betala ett högre pris för samma sak?

   
 2. M
  Medlem Nivå 3

  Re: Totalentrepenad/Generalentrepenad

  Ingen direkt juridisk skillnad i ditt konsumentskydd, och det ar klart att du far betala for nojet att en leverantor ska ta pa sig risken for att andra strular. Och, om totalentreprenaden skots av nagon som inte gor det bra och inte bryr sig om dig som kund sa ar du inte det minsta hjalpt av att det hette totalentreprenad istallet for generalentreprenad!
  Daremot kan det sakert vara en valda skillnad rent praktiskt att sitta med en motpart istallet for tva som skyller pa varandra. Det kan ocksa vara en skillnad om motparten har ett varumarke att vara radd om, jamfort med "Nisses grav och schakt" (forlat Nisse!) som kan strunta i vad andra huskopare i andra anden av landet tror och tanker om honom... (Nu ger ju inte detta forum direkt vid handen att de stora bolagen heller bryr sig om varumarket, men jag skulle tro att de bara inte hunnit vanja sig med att det finns satt for kunder att meddela sig med varandra, och att nya kunder soker referenser innan man valjer... Om nagra ar tror jag att vi far se en tydlig skillnad i framgang for de smahusforetag som valjer att skaffa sig nojda kunder, nar forum som detta fatt fullt genomslag! Vi var sugna pa LB-Hus med totalentreprenad men efter lite studier har sa forsvann den lusten alldeles...)

   
 3. Spix
  Medlem Nivå 6

  Re: Totalentrepenad/Generalentrepenad

  Rörande pris tar eksjöhus 6% extra om man vill ha totalentreprenad.
   
 4. M
  Medlem Nivå 3

  Re: Totalentrepenad/Generalentrepenad

  De kanske 150.000 kronorna kan man ju eventuellt satta undan pa ett eget konto och anvanda for advokathjalp OM det skulle kora ihop sig, och kopa sig en sportbil for den dagen man kan fira att de inte behovdes...
  (Ska jag saga som valjer totalentreprenad...)
   
 5. yonna
  Medlem · Nivå 15

  Re: Totalentrepenad/Generalentrepenad

  Det är möjligt att jag missförstått ... men enl vad jag förstår är generalentreprenaden när man uppdrar åt en entreprenör att ta hela 'paketet' efter beställarens arkitektritningar och där inget får ändras utan byggherres/arkitektes medgivande. Jag har för mig att totalentreprenaden snarare likställs med funktionsentreprenad dvs entreprenören kan ändra i huset bara slutresultatet blir likvärdigt.

  Lite förvirrande är det faktiskt. Någon som bättre kan särskilja de bägge begreppen?

   
 6. M
  Medlem Nivå 3

  Re: Totalentrepenad/Generalentrepenad

  Hm - du har en poang har :-?. Tittade under forumets "Ekonomi&Juridik"-flik och dar finns fylligare forklaringar.
  Konsumentverket skriver som foljer (hoppas jag inte syndar med kopieringsrattsliga regler nu??):
  Totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad
  De olika entreprenadformerna kan i stora drag beskrivas så här:
  Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.
  Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör - generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.
  Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Den enklaste formen - två kontrakt - innebär att du köper själva huset av ett företag och anlitar ett annat för projektering och byggarbeten. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare.
  Ibland används dessa benämningar på annat sätt i branschen. Det viktiga för dig är att ha koll på hur många parter som är inblandade i bygget och vad varje avtal innebär.

  Totalentreprenad - ett kontrakt
  Totalentreprenad kan se ut på två sätt:
  1) Kontraktet tecknas med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete.
  eller
  2) Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.
  I båda fall har du som byggherre alltid ansvar för att samhällets krav och regler följs.
  Tänk även på att kostnader för eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning och liknande ("exploateringskostnader"), liksom pantbrevskostnad och räntekostnad ("byggherrekostnader") tillkommer utöver det du ska betala för huset och byggarbetena.
  Rent praktiskt kan totalentreprenören ta hand om vissa av dessa arbeten och tillståndsansökningar. Då måste du avtala särskilt om detta.