Byggahus.se

Takkupa med byggkonstruktionsfel

 1. C
  Medlem · 1 inlägg

  catson

  Medlem
  Vi köpte vårt hus 1999 och gjorde då en besiktning med besiktningsman, utan anmärkning. Nu har det börjat läcka in vatten i takkupan på övervåningen så det rinner in längs väggarna och in under golvet. Orsaken är att det är för dålig lutning på taket på kupan, fel i byggkonstruktionen alltså. Vid regn stannar vatten mot läkten och rinner inte undan utan det samlas frön och annat som nu efter flera år blivit till svamp under takpannorna. Borde inte besiktningsmannen sett att konstruktionen var fel? Vi måste nu riva hela takkupan med innerväggar och golv i hallen som följd. Försäkringen täcker inte detta men frågan är om det kan räknas som dolt fel eller om vi kan driva detta mot besiktningsmannen?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 081 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Takkupa med byggkonstruktionsfel

  Tycker dte låter som tveksamt att kalla det konstrruktionsfel. Om rätt material används så går det att bygga tak med i princip vilken lutning som helst.

  Det som har hänt er är ju igentligen 2 fel som samverkar, tycker jag att det låter som.

  Dels har ni fått ansamling av skräp under takpannorna som fastnat mot läkten. Detta är ett ganska vanligt fenomen, går att miska risken med "rätt" höjd på ströläkt. men som skötselanvisning för tak brukar anges att man med jämna mellanrum skall lyfta på pannor och rensa. Tvivlar på att någon följe den anvisningen.

  Dels så är inyte er underlagspapp tät, utan det vatten som fastnai skräpet läcker in. Denna otäthet kan bero på att pappen är för gammal, är av fel typ eller är felaktigt lagd.

  Om det beror på att pappen är för gammal så kan ni knappast lasta någon för att ni får problem med den 7 år efter köpet. är den av felaktig typ eller felaktigt lagd, så har ni troligen en tuff uppförsbacke vad gäller bevisning, efterssom regler och normer för detta ändras i ungefär samma takt som skattelagstiftningen. Dvs om man skall vara säker på att göra rätt bör man använda regler som är max 1 vecka gamla.

  Om ni kan få ett expertutlåtande på att kupan är felkonstruerad enligt de normer som gällde vid tidpunkten när kupan byggdes så har ni troligen ett (svagt) case mot besiktningsmannen. Och då tror jag att ni möjligen kan få ersättning för korrigering av konstruktionen (troligen att lägga ny underlagspapp av korrekt typ). Med åldersavdrag. Följdskadorna tvivlar jag på att ni kan få ersättning för, efterssom ni troligen inte kan bevisa att det fanns fuktskador redan 1999. Jag misstänker att kostnaden för att fixa en expert överstiger vad ni kan få ut i ersättning.

  Jag tror att det blir mycket svårt att bevisa att felet inte bara är en fråga om "utsliten" undrerlagspapp.
   
 3. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Takkupa med byggkonstruktionsfel

  Instämmer med hempularen. Om taket varit ompysslat skulle det varit oskadat.

  Nu skiljer man emellertid på "konstruktionsfel" och "riskkonstruktion". Sistnämnda är tillåtna men olämpliga konstruktioner, som besiktningsman "bör" - eller möjligen "skall" - protokollföra. Detta för att den som köper huset ska bli uppmärksam på just konstruktionens särskilda krav på omvårdnad och tillsyn.

  Om denna miss ska leda till skadestånd får någon annan svara på.


   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.