Byggahus.se

Tak ovan hussockel isolering

 1. A
  Medlem · Västerbotten · 338 inlägg

  Albireo

  Medlem
  Hej!
  Funderar över vilka alternativ som finns när isoleringen är tjockare än brädfordringen på väggen?
  En plåt går alltid att vecka samt fästa mot väggen med någon butylmassa som tätning. (även om plåten blir lite komplicerad)
  (Plåten kan inte fästas i stensockeln ovanför "taket", eftersom brädfodringen blir i vägen.)

  Takets funktion (vad jag förstår) är att skydda isoleringen från väta uppifrån
  Hur viktigt är det att det blir tätt mellan vägg och "tak" - längst in mot väggen under panelen?

  En idé som jag fick var att sätta en snedlutande bräda, ca 15-20mm under brädfodringen.
  Skulle bli snyggt, men tappade ideér hur den kan fästas i väggen.

  Detta tak måste monteras innan isoleringen skjuts in under taket.
   
 2. Jonatan79
  Hobbysnickare · Stockholm · 9 826 inlägg

  Jonatan79

  Hobbysnickare
  Finns bilder? Antingen är jag trött eller så behöver du förklara bättre :)
   
 3. A
  Medlem · Västerbotten · 338 inlägg

  Albireo

  Medlem
  Ska försöka förklara på annat sätt :)

  På väggen finns en träfasad som ligger ca 5-7cm utanför hussockeln.
  Träfasaden består av lockbrädor och bottenbrädor som är lika breda (timmermanspanel) och sitter ca 5-7cm utanför den oisolerade hussockeln. Hussockeln som är ca 50cm hög, består av putsad hålsten, samt några meter består av av lecablock.

  När den kommande isoleringen monteras på hussockeln, kommer den att sticka ut ?? cm utanför träfasaden.
  Därav problemet. För att regnvatten mm. inte ska lägga sig på isoleringen eller rinna bakom isoleringen behöver ett "tak" monteras ovanför isoleringen.
  För att behålla luftningen till husväggen bör detta "nya tak" sättas lutande och ca 15-20mm under träfasaden.

  Taket skulle kunna liknas med ett fönsterbleck, som ligger ovanför isoleringen, fast gå över hela sockeln.
  Men ofta spikas fönsterblecket, i bakkant på ovansidan av blecket, men i mitt fall kan man inte spika i överkant. (för bakkanten skulle täckas av panelen.)
  Enligt "regelboken" skall bakkanten av detta tak, gå upp på väggen ca 50mm, för att vatten inte ska kunna blåsa in mellan fasad och isolering och hamna mot väggen.

  Behövs en skiss?
   
 4. KnockOnWood
  Grundstött · Halland · 27 904 inlägg

  KnockOnWood

  Grundstött
  Varför skall du isolera "hussockeln" på utsidan?
   
 5. A
  Medlem · Västerbotten · 338 inlägg

  Albireo

  Medlem
  Isoleringen under mark har mindre betydelse r värme synpunkt.
  Ju längre under markytan man kommer blir temperaturen mer stabil och kanske hamnar runt 4-6 plusgrader.
  Ovan mark kan det bli både -25 och -35 grader, vilket kräver mer isolering än en stenvägg.(en temp skillnad på kanske 40grader mot 20-25grader undermark. Vad jag tror är det här som den största "komfortvinsten" när det gäller temperatur blir.
  Under mark (1-2m) gäller det mer att hantera ev. fukt.
   
 6. Jonatan79
  Hobbysnickare · Stockholm · 9 826 inlägg

  Jonatan79

  Hobbysnickare
  Har du källare med boyta under mark eller varför ska du isolera grunden/sockeln? Om du sätter utvändig isolering är väl cellplast att föredra som tål mer än vanlig stenull/glasull?
   
 7. A
  Medlem · Västerbotten · 338 inlägg

  Albireo

  Medlem
  Bakgrund
  Problem som kan uppstå i en källare är ganska tydliga och kända.
  I all luft finns vatten (relativ luftfuktighet).
  Är luften varm kan den bära(innehålla) mer vatten, än om luften är kall.
  Om varm luft blir kall finns risk att vattnet i luften kondenserar (vid daggpunkten)
  Intreäffar detta .:
  • I källaren - då blir väggar och tak - ja allt blir blött och fuktigt.
  • I källarväggen - vatten kan börja sippra fram ur väggen.
  • Utanför ytterväggen - oftast inget problem.
  Om källaren är varmare än marken utanför kommer det automatiskt att ske en fuktvandring utåt - till lufttemperaturen blir så kall att den passerar daggpunkten. Inget problem bara den vatten mängd som bildas kan hanteras.
  På sommaren är det alltid en "utmaning" med källare, när marken utanför är varmare än källaren - kommer fukten att vandra in mot källaren och källaren kommer att kännas "rå".
  Finns organiskt material på väggar / golv finns risk för svamp / röta / mögel eller ....

  För att undvika problem, samtidigt som man önskar "varmare källare" isoleras källaren enklast på utsidan.
  Hur isoleringen skall utföras finns flera idéer att följa. Båda är gamla och beprövade.
  1. Platon - har blivit ett samlingsnamn för en typ av teknik, (även ett varumärke)
  2. Självdränerande isolering - ett samlingsnamn för en annan teknik.
  Båda bygger på att fukten från källaren ska kondensera utanför källarväggen. Det innebär att ytterväggen inte får vara bestruken med asfalt eller tjära eller.. (vilket man ofta / alltid gjorde på -60-talet.) för att vatten inte skulle tränga in i källaren. Dock var det nog inte vanligt att "bo" i källaren, utan källaren var ett förråd som var väl ventilerat.
  Problemen uppkommer när vi tänker använda källaren som "bo yta" - tvättstuga / hobbyrum / panncentral eller...

  Svar på frågan
  Visst kan man använda cellplast som isolering direkt mot källarväggen.
  Men sätts cellplasten direkt mot väggen kommer den endast att fungera som just "isolering" - dock kommer fukten i väggen att bli kvar.

  Den metod jag kommer att använda mig av, är dränerande isolering. (ex. Isodrän / Pordrän / Optidrän / Thermodrän)
  Metoden känns riktig under mark, men ovan mark ser jag - just nu för mig - bara en lösning med cellplast.
  Skulle dräneringsskivorna dras ovan mark, skulle kravet att få dräneringsskivorna helt täta - öka.
  (Skulle fungera med puts som tätar isoleringsskivorna - I annat fall kan isolerings effekten förloras. - isoleringen bygger främst på stillastående luft.)

  Funderingar som kvarstår.
  Som sagt - I mitt fall kommer jag att fästa cellplastskivor direkt på källarvägen - möjligen 100-150mm. Detta kommer att vara ett "problem" tills väggen tilläggsisoleras. Höjden på sockeln är bara ca. 40cm hög.
  Men innan tilläggsisoleringen, kommer isoleringen av sockeln att hamna utanför väggpanelen (5-10cm).
  För att allt vatten som kan komma bakom panelen ska rinna utanför isoleringen, tänker jag sätta ett "tak".
  Just nu söker jag olika lösningar på hur detta "tak" kan göras / tätas och sättas fast.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.