Byggahus.se

Slutbesiktning obligatorisk vid tillbyggnad?

5k läst  1 svar

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Entreprenören har snart byggt färdigt tillbyggnaden på vårt hus och jag undrar nu om slutbesiktning är obligatorisk?
   
 2. C
  Medlem Nivå 6
  Slutbesiktning är inte obligatorisk. Om besiktning skall ske eller ej beror på vad som avtalats och vad parterna kommer överens om.

  Har allmänna bestämmelser ABS 05 åberopats gäller följande enligt punkt 25 i dessa villkor: "Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har avslutats, om parterna inte kommer överens om annat." Grundregeln där är således att slutbesiktning skall ske.

  Har inte ABS 05 tagits med i avtalet gäller vad som sägs i konsumenttjänstlagen (den är tvingande och gäller således alltid). Där står det i del av 53 §: "Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning skall göras efter det att arbetet har avslutats."

  Har inte annat avtalats är det i båda fallen beställaren som skall svara för ersättningen till besiktningsmannen. (ABS 05 punkt 28 och ktjlagen 57 §).
   
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka