Byggahus.se

Skärmtak under hustak inräknat i totala ytan för skärmtaket?

 1. Jonas_123
  Medlem Nivå 3
  Vi har en altan som är 2,5 x 6m = 15 kvm som vi vill bygga ett skärmtak över.
  Skärmtaket kommer att bli ca 2,7 x 6,4 = 17,28 kvm

  Skärmtaket kommer att gå under det utstickande hustaket.
  Den ytan blir ca 0,5 x 6,4 = 3,2 kvm

  Kan vi räkna bort ytan av skärmtaket som täcks av hustaket och på så vis slippa bygglov för skärmtaket?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Det tror jag inte. Eftersom den delen av taket som sticker ut inte räknas in i husets byggyta, så vore ju ologiskt om det inte heller skulle räknas in i skärmtaket.
   
 3. Jonas_123
  Medlem Nivå 3
  Jag hittade följande på Boverket:
  "Den sammanlagda arean beräknas utifrån den yta på marken eller motsvarande som skärmtaken täcker sett i ett fågelperspektiv och inte utifrån arean på taken som sådana."
  http://www.boverket.se/sv/PBL-kunsk...v--anmalan/bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/

  Hustaket täcker redan ca 50 cm ut så då borde det vara den extra ytan som täcks som räknas som skärmtakets yta?
  Skärmtaket kommer för övrigt att byggas direkt under hustaket så vi skulle i princip kunna skippa skärmtaket under hustaket och på så vis hamna under 15 kvm.
   
 4. OpiMaza
  Husägare Nivå 6
  Jag tolkar det som att du räknar med alla "utskjutande delar"?
  Dvs att om du vill ha ett tak över din trall som är 15kvm så ska man inte räkna med takfot och "sprången" åt sidan om dom inte är över 50 cm.

  Byggnadsarea, BYA[redigera | redigera wikitext]

  Byggnadsarea BYA.jpg

  Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som påverkar användbarheten av underliggande mark. Sockeln räknas med om den ligger utanför fasadlivet. Mindre utstickande fasaddelar som listverk eller portomfattningar räknas inte. Inte heller räknas taksprång (såvida det inte överstiger 0,5 m), yttertrappa eller ljusschakt. Däremot medräknas balkong om den är med sin undersida lägre än 3 m över mark, överbyggd gård och skärmtak (men hängränna räknas inte). Till skillnad från andra areamått har antalet våningar ingen betydelse.

  Byggnadsarean används i första hand i anslutning till bestämmelser i detaljplaner och liknande.
   
 5. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Men ett skärmtak räknas inte som en byggnad. Det är 15kvm som gäller. Vad gäller den del som sticker in under befintligt tak så menar jag att den delen inte räknas.
   
 6. OpiMaza
  Husägare Nivå 6
  Jag säger som i reklamen att jag är inte sämre än att jag kan ändra mig.
  Ser att det är takyta som räknas.
  Men det är en byggnad.
  Lättast är väl att ringa till byggkontoret o fråga hur dom tolkar storleken.

  Vad räknas som byggnad?
  En byggnad är en varaktig konstruktion av tak eller av tak och väggar som är varaktigt placerad på marken, helt eller delvis under marken eller på en viss plats i vatten. Den är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Se plan- och bygglagen kapitel 1 §4.


  Uteplats.png
   
 7. Jonas_123
  Medlem Nivå 3
  Ringde till kommunen igår och fick följande svar idag.

  "Gällande skärmtaket så får det egentligen inte vara större än 15 kvm för att vara bygglovsbefriat. I det här fallet får du själv välja hur du tolkar storleken och göra en egen bedömning."

  Jag tolkar det naturligtvis som att den del som projiceras på marken av skärmtaket utöver det befintliga hustaket är den tillförda ytan. I vårt fall blir det drygt 14 kvm = inget bygglov behövs.
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Grattis!
   
 9. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Jag är inte sämre heller än att jag kan ändra mig. Men jag har lite svårt att få ett skärmtak att bli en byggnad. I så fall skulle ju totala byggarean ökas och skatteverket fastighetsdeklaration uppdateras och det har jag aldrig hört talas om någon som gör.
   
  • Laddar…
 10. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Du kan väl göra en mental gräns mellan den "fria" takytan och den del som sitter under takutsprånget.
  Rita en tuschlinje eller skruva dit en liten list som avgränsning.

  Jag tycker att handläggarens svar var mycket bra, dvs vid tvetydiga regler skall man hellre fria än fälla.

  En annan fråga är varför taket inte avslutas där husets takutsprång möter. Utseendet?
   
 11. Jonas_123
  Medlem Nivå 3
  Anledningen till att låta skärmtaket gå in under hustaket är för att vara säker på att eventuellt stänk och spill ifrån hängrännan landar på skärmtaket och rinner bort från huset.
  När vi köpte huset var hängrännorna (som var i koppar) i uselt skick. Bl.a. hängde rännan ner på mitten och vattnet ifrån den hamnade därför på altanen. Altanen är gjuten i betong och belagd med ölandssten. Vattnet hade då under många år runnit ut över altanen och till viss del in under huset och orsakat en del röta. Nu har vi nya hängrännor och är på väg att fixa det ruttna virket. Samtidigt passar vi på att bygga skärmtak för att vara säkra på att slippa regnvatten och snö på altanen i framtiden.