Byggahus.se

Sambolagen

 1. yonna
  Medlem · Österlen · 6 937 inlägg

  yonna

  Medlem
  Den här frågan jag ställde i en annan tråd är faktiskt ruskigt intressant ... kan någon svara på den?


  Om någon flyttar in i befintligt hem och paret blir sambo dvs hemmet är inte anskaffat gemensamt - då har väl inte den inflyttade över huvud taget någon rätt till hemmet - annat än de prylar han/hon medför?

   
 2. B
  Medlem · 17 inlägg

  byron

  Medlem

  Re: Sambolagen

  Det stämmer, bostaden ägs av den som står som ägare om den inte är anskaffad gemensamt.

  Reglerna gäller bara den permanenta bostaden alltså inte sommarstuga, båt bil aktier etc det tilfaller den som står som ägare.

  Det är därför man som sambo ska skriva testamente med varandra som förmånstagare.

  man ärver inte heller varandra så om det finns barn så ärver barnen inte sambon den avlidne.

  Mats
   
 3. B
  Medlem · 2 901 inlägg
 4. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: Sambolagen

  Övertagande av bostad i vissa fall

  22 § Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.
  Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i bostaden.
  Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. I annat fall skall vad som fattas betalas med pengar. Ställs godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.