Byggahus.se
Är i färd med att anskaffa en tomt. Tomten via en mäklare, som anlitat ett företag att projektera tomten för att underlätta för en köpare att se vilka möjligheter som finns. Köps tomten via projekterings företaget, vilket är ett krav för detta köp, så betalar köparen - till projekteringsföretaget två arvoden:
"exploateringsarvode" 150.000 kr (oklart vad som ingår, får återkomma...)
"projekteringsarvode" - 45.000 kr (innefattar koordinering av tomt, grund, hus)

Mot dessa kostnader garanterar de ett fast pris på köpet (bortsett från kostnad för lagfart, pantbrev och bygglov, ev räntor under byggtiden).

Totalt tolkar jag detta som att det kan sammanfattas i en projektledningsroll för hela bygget.
Huset vi tänker på att bygga är ett från Smålandsvillan eller liknande.

Är kostnaderna rimliga?

Företaget som tillhandahåller tjänsten är det här: http://www.bocenterbyggtjanst.se/
 
Ett projekteringsföretag som fått en tomt tilldelad (dvs fått erbjudande om att köpa tomten) från kommunen ska också se till att det finns t ex allmän väg, cykelväg, vägbelysning etc. För det tillkommer såklart kostnader, utöver köpet av tomten.

I kostnaderna för projektering ingår sannolikt bygglov, lantmäterikostnader osv. Såvitt jag kan bedöma är kostnaderna rimliga, även om de kan skilja mycket mellan olika kommuner.

Edit: Efter att ha läst på Bocenter byggtjänst sida där dom skriver att dom inte tar ut några försäljningskostnader tolkar jag det som att arvodena betalas till dom? och då tar dom ut en del extra för att dom ska tjäna nåt på sin tjänst.
 
Redigerat:
Are there other companies who give advice when you start to build a new house?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.