Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Problem med kommunen

 1. A
  Medlem · 5 inlägg

  Axelbi

  Medlem
  Har köpt ett hus med tillhörande tomt .
  Trädgården är inrammad av höga buskar o vi äger bara ca 3 m från huset .

  Vi har inte satt häckarna och förra ägarna hade inte gjort det .

  nu vill kommunen att vi ska återställa alltså riva kanske 20 år gamla häckar som är runt 3 -4 m höga
  Samt återställa marknivån utanför vår tomt .

  Häckarna gör ju att det ser ut att tillhöra oss men vid besiktningen av huset så såg vi tomtpinnarna. vi brukar ej marken .
  vad är rätt i detta läget ?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 46 871 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Har svårt att se att kommunen kan ställa krav på dig. Du kan givetvis inte använda de annekterade ytan som tomt. Men mer än så tror jag inte de kan kräva.
  Du kan få gratis kvalificerad rådgivning av jurister på villaägarförbundet. Du behöver bara bli medlem.
   
 3. Z
  Medlem · Småland · 282 inlägg

  Zlade

  Medlem
  Om jag förstår dig rätt så vill kommunen att du ska riva häcken som är på deras mark samt ändra höjden på deras mark.
  Om de vill det så får de väl göra det själva. Du har ju uppenbarligen inte gjort något på deras mark.
   
 4. Bart
  Medlem · Uppland · 1 733 inlägg

  Bart

  Medlem
  Svara kommunen att ni inte gör anspråk på varken häcken eller marken som berörs. Ni är inte ägare till, eller ansvarig för, häcken eller markförändringar. Om kommunen som fastighetsägare vill göra förändringar på sin mark står de dem fritt att göra det så länge det inte påverkar er som närmaste granne på något sätt som regleras i PBL.
   
  • Laddar…
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 667 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Kan bara hålla med. Jordabalken är kristallklar på vad ni köpte när ni köpte fastigheten. Och mark utanför fastighetsgränsen med på rot stående buskar är inte en del av det.

  Här är det kommunen som inte har tagit sitt ansvar som fastighetsägare.
   
 6. W
  Medlem · 1 882 inlägg
  Skicka en förfrågan om vilken anställningsform dom tänkt sej och be om faktureringsuppgifter.
   
 7. A
  Medlem · 5 inlägg

  Axelbi

  Medlem
  Okej så då är det alltså kommunen som får lösa det själva .
  Har även ett par slipers som ligger utanför tomtgräns o även där en höjdskillnad mellan min o kommunens mark .
  Kommunen har satt ut min tomt och jag måste flytta in slipesrna men även där kräver dom återställning av markskillnaden .

  Min grannes tomt är i samma höjd som min bara kommunens o resterande hus på det hållet ligger lägre .

  såg ej tomtpinnen på besiktningen så antog att tomten gick längs med slipersen .
   
  • Laddar…
 8. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 026 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Skulle säga samma sak där. Inte du som gjort något och inte ditt ansvar att ta bort det på egen bekostnad. Är det ett stöd för en markhöjning på din sida är det dock inte fullt så enkelt egentligen, för då är det en anläggning som hör till din fastighet.

  3 kap. jordabalken och förmodligen 32 kap. miljöbalken är tillämpliga. I synnerhet 3:12 JB kan vara till din fördel, då det kan finnas möjlighet att ha stödmuren kvar. Det är nog dock tveksamt om värdet är så högt att den regeln blir tillämpbar.

  Är det mer än tio år sedan markhöjningen gjordes skulle jag hävda att den är preskriberad och att det därmed är kommunens ansvar att stå för markstöd eller avsläntning på sin sida om de vill ändra den befintliga marknivån.
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 667 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Här får du välja väg. Antingen menar du att slipersen inte är dina, då är det helt kommunens ansvar. Eller så driver du att slipersen är en överskjutande anläggning som tillhör din fastighet och då är ansvaret ditt. Du kan inte välja båda samtidigt. Antingen är det dina slipers eller så är det inte det, det kan inte vara mitt emellan.

  Om du primärt vill slippa kostnader och ansvar så avsäger du sig helt ansvar. D v s du meddelar kommunen att slipers och markhöjning inte ligger på deras fastighet och därmed har du inga synpunkter eller ansvar för hur de sköter sin fastighet. Påminn om reglerna för schaktning i 3 kap jordabalken, d v s de måste ta ansvar för att inte skada din fastighet när de schaktar. Inte minst 1 § och 3 § är tillämpliga för kommunen i det här fallet.

  Om du istället känner att det är dina slipers så avlägsna från kommunens mark så fort som möjligt. Men då har du ju gått i god för att också du är ansvarig för markhöjningen så då får du gå hela vägen och avlägsna markhöjningen efter kommunens instruktioner.

  Var du trodde att fastighetsgränsen gick före köpet har inget med denna fråga att göra. Du köpte fastigheten med lagligen gällande gränser (enligt gränsmarkeringarna) oavsett vad du trodde.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 026 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Är du säker på konsekvensen av erkännande av ägandet av slipersen? Markhöjningen är sannolikt preskriberad, så jag har svårt att se hur TS skulle kunna hållas ansvarig för den.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 667 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag tänker att anläggningen här är massorna där slipersen utgör stödmuren. Det är ju vad kommunen tycks hävda. Blir knepigt att plocka ut enskilda element i en naturlig enhet och hävda att de är en överskjutande anläggning på kommunens fastighet medan andra element inte är det.

  Enklast är således att inte hävda äganderätt alls tänker jag.

  Preskriberingen på 10 år gäller ju marklovspliktiga åtgärder enligt PBL. Men de tio åren påverkar ju inte din rätt att lägga anläggningar på andras fastigheter. Den rätten har du inte.
   
  • Laddar…
 12. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 026 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Nu har ju TS inte lagt något alls på grannfastigheten, så i vad mån man får göra det är irrelevant (men nej, det får man förstås inte).

  Men blir verkligen marken en del av byggnadsverket? Jag är skeptisk, och det är nog inte en helt lättbevisad fråga för kommunen. En rimlig kompromiss vore kanske att erkänna ägarskap till slipersen men hävda rätt till den egna markhöjningen, så att kommunen får ansvara för avsläntning på sin sida.
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 667 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Om TS vill hävda att denne har köpt en anläggning på annans fastighet som ligger där utan lov från fastighetsägaren så följer att ansvaret för att avlägsna anläggningen med köpet. Därmed är det relevant för tråden tänker jag.

  Jag ser heller inte hur slipersen i isolering kan vara en överskjutande anläggning i jordabalkens mening, utan fyllnadsmassorna skjuter de ju inte över utan är några slipers på en annan fastighet.

  (Sen vet jag inte om det är säljaren eller TS som har lagt slipersen där.)

  Byggnadsverk är PBL-terminologi. Detta är väl inte något som regleras av PBL? Det är en ägarskapsfråga.
   
 14. A
  Medlem · 5 inlägg

  Axelbi

  Medlem
   
 15. Bart
  Medlem · Uppland · 1 733 inlägg

  Bart

  Medlem
  Jag undrar hur kommunen kommer agera vidare? Oavsett om TS anses vara ägare eller inte måste det väl bli ett avhysningsärende hos Kronofogden om ingen frivilligt tar på sig ägaransvar och tar bort häcken , slipers och jordmassor? Det är ju sådana frågor som stötts och blötts på Byggahus sen jag blev medlem.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.