Byggahus.se

Problem med bygglovsarkitekt

 1. S
  Medlem · 26 inlägg

  Stargazer

  Medlem
  Hej !

  Jag har efter tre månaders ältande med stadsbyggnadskontoret och en specifik bygglovsarkitekt fått ett preliminärt nej på en ansökan att installera en typgodkänd kamin med tillhörande typgodkänd skorsten. :(

  Behandlingstiden för lovansökan för kamin skall vara 1-2 veckor och vi är nu uppe i 3 månader och är inte i mål ännu ...

  (Hela hanteringen är f ö ett stort skämt och jag skulle kunna skriva en mindre uppsats om alla detaljer och felaktigheter som begåtts under resan ... )

  Tips behövs nu för att:
  • * Hur kommer vi vidare? Bygglovsarkitekten är okunnig, osaklig och lämnar motstridiga uppgifter. Kan kommunen överhuvudtaget subjektivt sätta sig över typgodkännande?
   * Kan man anmäla en tjänsteman för att ha misskött sina uppgifter? Var och hur i så fall? Det måste finnas någon gräns för hur taffligt ett ärande får hanteras ?!

  Tacksam för alla tips !

  Vill för övrigt ge uttryck för en djup frustration för den godtycklighet och subjektivitet som råder då man söker bygglov. Dessutom tar de ju bra betalt för sina tjänster ... >:(

   
 2. Jesca_j
  Medlem · Västerbotten · 3 024 inlägg

  Jesca_j

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Det finns ju en chef på stadsbyggnadskontoret som du kan vända dig till om du anser att du blivit felaktigt behandlad.
  Bygglovsarkitekten måste motivera sitt avslag med någonting, är denna motivering felaktig så går det överklaga.
  Strider ditt bygge mot någon paragraf, något i planbestämmelsen eller vad är det som gör att han avslår din ansökan?
  Hur motiverar han avslaget?
   
 3. S
  Medlem · 26 inlägg

  Stargazer

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Hej !

  För att göra en lång historia kort så har man efter tre månaders behandling kommit fram till att skorstenens placering och utformning strider mot "3 kap. 1 § i PBL: Byggnader skall placeras och utformas ...".

  Detta är första gången jag har hört denna invändning efter ett otal samtal och personliga besök på SBK.

  Från början har det rört sig om skorstenens höjd, säkerhetsanordningar, stag , plattform, typgodkännande, ... . Alla argument som har framförts från SBKs sida har gått att bemöta sakligt och med underbyggda fakta.

  Efter tre månader (känns det som) att argumenten är slut och då tar man till en allmänt formulerad lag som lämnar mycket öppet till tolkning och subjektiva bedömningar.

  Jag kommer att ta kontakt med ansvarig snarast, återkommer med resultatet. Skall försöka hålla mig saklig i diskussionerna, men det är f-n inte lätt ... ;)
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Det är synd att det har gått snett. Alla är vi människor och det intressanta är väl inte att skuldbelägga tjänstemannen utan att få installera kaminen, eller hur?  ;)

  Sen brukar det inte bara vara en parts skuld att något går på tok, eller? Rannsaka dig själv och se om inte du gjort något fel.  ;)

  Det är ytterst en kommunal angelägenhet att bestämma hur den rumsliga miljön skall se ut. Om kommunen anger att skorstenens utseende strider mot denna miljö så kanske du får ändra utseendet lite, går det?

  Du kan ju också begära ett formligt avslagsbeslut och sedan överklaga detta om du anser att det är fel.

  Lycka till! :) :) :)
   
 5. B
  Medlem · 110 inlägg

  bygganders

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Vilken Komun ?????
  Har samma problem dock gällande handikappsanpassningen.
  Detta i Mölndals komun. >:(
  Han var ett stort skämt o gjorde nog mer tjänstefel än vad jag gjort i hela mitt liv...
  Har inte vågat överklaga än då dom håller varandra om ryggen ganska bra verkar det som.

  Något bra tips om vem man pratar med o slipper kanske "kriga" med dom.

  Någon som vet hur mycket dom får kräva ang hanikappsanpassningen ???

  KILLEN MED MER HANIKAPPSANPASSAD TOA ÄN EN STORMARKNAD !!!
   
 6. N
  Medlem · 162 inlägg

  Netaria

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Ett litet råd i sammanhanget. När/om ni nu sätter igång med process där ni vill klaga på enskild tjänsteman på kommunen, gör det skriftligt och ställ detta direkt till överordnad chef. Vill ni vara riktigt nitiska så begär bekräftelse på att brevet emottagits.

  Då diarieförs brevet och kommunen har en skyldighet att bemöta det. Annars finns det risk för att det rinner ut i sanden.

  Så vet man ju hur kommunalt anställda fungerar...
  / en som jobbar statligt... ;)
   
 7. G
  Medlem · 633 inlägg

  Gummigum

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt


  Detta i Mölndals komun. >:(
  Han var ett stort skämt o gjorde nog mer tjänstefel än vad jag gjort i hela mitt liv...
  Har inte vågat överklaga än då dom håller varandra om ryggen ganska bra verkar det som.

  ++Mölndal? Hummm han som hade hand om vårt bygglov var helt ok( med egna åsikter och ideer om allt förstås!) men vem vet - är kanske samma snubbe :D
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Det är alltid synd när något går snett.  >:(

  Det är också synd att det inte kommer fram att i de flesta kommuner får man jättebra råd inom ramen för det regelverk som finns. Sådana råd och sådant regelverk är just till för att en byggnation skall fungera under lång tid och under flera generationer. I fall man tummar på reglerna och bygger slarvigt är det alltid någon som får problem.

  Heder åt den kunnige, nitiske men samtidigt hjälpsamme tjänstemannen;
  - bort med den som är mindre nitisk för att byggherren vill ha det enkelt!!!
   
 9. DragonLady
  Medlem · Västra Götaland · 780 inlägg

  DragonLady

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Fungerar ???? ::)

  En som ´jobbar` 10 som tittar på, o titta på den som `jobbar`är som o titta på när färg torkar.. zznaark
   
 10. S
  Medlem · 26 inlägg

  Stargazer

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Visst, alla är människor och det är mänskligt att fela.

  Däremot tycker jag att det är tveksamt att man som kommuninnevånare skall behöva slåss mot okunnighet.

  Jag har genom åren haft mycket med kommunen att göra, allt från detaljplanen till vårt eget bygge. Vi har inte alltid varit överens i sak, men det har funnits en saklig diskussion där vi har kunnat hitta gångbara lösningar - heder åt dessa tjänstemän.

  Min erfarenhet är att en kunnig tjänsteman klarar av att hantera en saklig diskussion och respektera individens önskemål och idéer och därigenom driva processen framåt.

  En okunnig tjänsteman klarar inte detta utan måste gömma sig bakom sitt ämbete och använda lagar och paragrafer i sitt utövande. Detta inger inte respekt och skapar förståelse för besluten, utan lämnar enbart en känsla av byråkrati efter sig - bort med dessa tjänstemän !!!
   
 11. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Det är politiskt självmord att inte lyssna på kommuninvånarna när man beslutar om en detaljplan.

  - En helt annan sak är att det kan finnas stridande intressen och därför kanske inte varje enskilds intressen tillgodoses. Denne anser då att ingen lyssnar på honom och blir sur och hatisk mot tjänstemän och politiker.

  - Sen är det underbart när det allmänna använder lagar och paragrafer i sitt arbete. Det är just det som de skall använda sig av och inget annat!!! I regeringsformens 1 kap 1 § står nämligen att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna."

  Nä du, Stargazer, rannsaka dig själv och kom på spåret igen istället för att sura.

  Lycka till! :)
   
 12. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Att följa bygglovsprocessen när någon bestämt sig för att sätta sig på tvären kräver en tjock plånbok och ett tålamod som varar i åratal.

  Problemet med en storebrorsstat som Sverige är att man ofta är utsatt åt den statsanställdes godtycke.
  Min erfarenhet av bygglovshandläggare är blandad. Jag skulle vilja säga att de pragmatiska är oftast de äldre och kunniga, medan de yngre okunniga ofta ägnar sig åt paragrafrytteri. Det är lättare att säga nej om man är osäker. Sedan är det oftast inte de bästa i klassen som arbetar inom offentlig sektor...

  Något som gör mig uppgiven är att vi är så vana att storebror bestämmer allt. Vad skulle hända om Sverige fick en mer liberal byggattityd? Skulle det vara så hemskt?

  mvh
  David

   
 13. M
  Medlem · 2 inlägg

  megan

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  Visst är 3 månaders handläggningstid lång, men tänk på att personen har fler ärenden än ditt. Troligtvis ca 100 pågående samtidigt. Då måste de prioritera och tyvärr kan nog inte ditt ärende högprioriteras direkt. Din handläggare har troligtvis många många ärenden som handlar om nybyggnad osv som det är mer bråttom med.
  Det som skulle hjälpa är större personalstyrka.

  Sen kan jag generellt säga att skitsnacket om kommunala tjänstemän är något tröttande.
   
 14. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  David!

  Det är just vid den liberala byggattityden som godtycket uppstår.

  Nej, framför
  - hörsamma och konsekventa politiker som utfärdar konkreta regler som följs av hjälpsamma, utbildade, nitiska men rättvisa tjänstemän

  bu för
  - lata byggherrar som bara ser till sitt eget intresse och struntar i framtida boendegenerationer, grannar eller samhället i övrigt; och därför inte vill följa regler utan skapa egna lösningar.
   
 15. F
  Medlem · 414 inlägg

  Framerate

  Medlem

  Re: Problem med bygglovsarkitekt

  En liberal byggattityd låter bra, men folk är ju som dom är precis som kommungubbarna är som dom är.
  Det är jätteviktigt att någon har koll på hur folk bygger för den som bygger bryr sig kanske inte om helheten (grannarna).

  Att, som i trådens fall, en skorsten har rätt höjd osv är viktigt! Många försöker slira på den punkten för att det blir så fult med en hög skorsten, men hur kul är det för grannar (befintliga eller kommande) om all rök slår ner i backen bara för att någon vill ha ett vackert bygge?

  Visst hade det varit kul med lite större frihet, men det finns inte utrymme för det i villakvarter med små tomter.

  Det finns villakvarter med stora glesa tomter där husen ges stor frihet i utförande, men då kostar det därefter.

  Men visst kan det vara kommungubben som är en sur stelbent gammal uv och man bör ju få samma objektiva behandling i alla kommuner utan personligt godtycke.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.