Byggahus.se
Att ha en obebyggd tomt är inte gratis! Den statliga fastighetsskatten är 1% på taxeringsvärdet, och om man har otur baseras taxeringsvärdet på ett alltför högt marknadsvärde.
Vilket parti eller vilken organisation kämpar aktivt för att ta bort fastighetsavgiften?
Föreningen Villaägarna säger sig lobba för en borttagen eller åtminstone lägre fastighetsskatt, men det är bara ett trick för att få fler medlemmar. I själva verket händer ingenting.
När fastighetsskatten togs bort trodde väl de flesta av oss att så verkligen skedde. Men det stämmer mao inte.
Obebyggda tomter har knappt någon värdestegring, är svårsålda och den skatt som för en normalstor fritidstomt kan uppgå till ca 16000kr/år får man inte tillbaka då man säljer tomten.
Enda sättet att slippa den orimliga skatten är att bygga ett småhus på tomten. För småhus betalar man istället fastighetsavgift som, till skillnad från fastighetsskatten, har ett övre takbelopp.
Man kan fråga sig varför vår MP+S-regering på detta sätt åstadkommer byggnation på naturmark som annars skulle tjäna som klimatfördelaktiga kolsänkor med biologisk mångfald.
Vilket parti eller vilken organisation kämpar aktivt för att ta bort fastighetsavgiften?
 
Liten värdestegring och svårsålt? Knappast i storstadsregionerna. Sedan så är det väl ganska liten del av den obebyggda naturmarken som utgörs av obebyggda tomter?
 
  • Gilla
Nötegårdsgubben
  • Laddar…
Samhället är nog mer intresserat av att tomter bebyggs än att de "sparas". Avgiften var väl en del i finansieringen av avskaffandet av skatten, kan jag tänka.
 
TS, vad ska du med en tomt till om du inte tror på värdeutvecklingen och inte vill bebygga den? Lantbruksfastigheter (utom tomtmarken) är exempelvis skattefria, så det går bra att äga mark utan att betala fastighetsskatt. Bara inte tomtmark.
 

Bästa svaret

I vårt område (litet fiskeläge) planerades gator/vatten/avlopp/el och 9 fastigheter av 12 bebyggdes ganska snabbt. 3 tomter har varit obebyggda till relativt stor kostnad för ägarna som inväntat högre tomtpriser. Först nu har tomterna sålts och bebyggts och det är bra. Även obebyggda tomter måste ju skötas (buskar/träd/ris som växer ut i gatan). Att lägga fastighetsskatt på obebyggda tomter är väl ett vettigt sätt för kommunen att skynda på bebyggelse då initialkostnaden inte varit gratis.
 
  • Gilla
Joakim654
  • Laddar…
stockholmsskärgård stockholmsskärgård skrev:
Att ha en obebyggd tomt är inte gratis! Den statliga fastighetsskatten är 1% på taxeringsvärdet, och om man har otur baseras taxeringsvärdet på ett alltför högt marknadsvärde.
stockholmsskärgård stockholmsskärgård skrev:
Obebyggda tomter har knappt någon värdestegring, är svårsålda och den skatt som för en normalstor fritidstomt kan uppgå till ca 16000kr/år
Vilka penning-nivåer!
Taxeringsvärdet är alltså 1,6 miljoner. Så marknadsvärdet är 2,5 - 3 mille?
Det är klart att en fritidshustomt i den prisklassen inte säljer sig själv på blocket eller tradera.
Hur stor är tomten, är den byggbar, och varför har du den över huvud taget?
Och vad köpte du den för?

(Har själv en obebyggd tomt på 6500 kvm, som vi betalar 1120 kr per år i fastighetsskatt för)
 
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Vilka penning-nivåer!
Taxeringsvärdet är alltså 1,6 miljoner. Så marknadsvärdet är 2,5 - 3 mille?
Det är klart att en fritidshustomt i den prisklassen inte säljer sig själv på blocket eller tradera.
Hur stor är tomten, är den byggbar, och varför har du den över huvud taget?
Och vad köpte du den för?

(Har själv en obebyggd tomt på 6500 kvm, som vi betalar 1120 kr per år i fastighetsskatt för)
Hej,
svar på din fråga:
tomten låg länge ute utan att bli såld och vi kunde pruta ner den till 1,2 mkr.
Det är en stenig skogstomt uppe på ett berg.
Taxeringsvärdet utgår från mallar som vi med bitter erfarenhet kan konstatera inte har någonting alls med denna tomts egentliga marknadsvärde att göra.
 
Attitudeswe
Du kan ju överklaga taxeringsvärdet.

Om du har en tomt som avviker från resten av bostadsområdet och delvis består av kärr eller av en bergsklippa som inte går att utnyttja är det skäl för att sänka taxeringsvärdet eftersom svårutnyttjade tomter ger lägre taxeringsvärde.

Taxeringsvärdet kan också sänkas om de andra i området har bilväg fram till tomten medan du inte har det.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Du kan ju överklaga taxeringsvärdet.

Om du har en tomt som avviker från resten av bostadsområdet och delvis består av kärr eller av en bergsklippa som inte går att utnyttja är det skäl för att sänka taxeringsvärdet eftersom svårutnyttjade tomter ger lägre taxeringsvärde.

Taxeringsvärdet kan också sänkas om de andra i området har bilväg fram till tomten medan du inte har det.
Tack för ditt svar. Vi tänkte precis som du och överklagade. Dock avslogs överklagan.
 
I initialskedet finns redan kommunala kostnader:
- detaljplan
- gatuanläggning jämte gatubelysning
- vatten/avlopp i gatan
- el i gatan (i vissa fall även fiber)

Även om flera av dessa kostnader läggs på tomtköparen när man söker bygglov ligger ändå kostnaden hos kommunen fram till dess. Jag tycker vi klagar på samhällskostnaderna för mycket utan att ta hänsyn till vad vi egentligen får för våra skattepengar. De som klagar kan flytta till ett land som inte inte har vår urvecklade samhällsservice 😵‍💫.
 
yonna yonna skrev:
I initialskedet finns redan kommunala kostnader:
- detaljplan
- gatuanläggning jämte gatubelysning
- vatten/avlopp i gatan
- el i gatan (i vissa fall även fiber)

Även om flera av dessa kostnader läggs på tomtköparen när man söker bygglov ligger ändå kostnaden hos kommunen fram till dess. Jag tycker vi klagar på samhällskostnaderna för mycket utan att ta hänsyn till vad vi egentligen får för våra skattepengar. De som klagar kan flytta till ett land som inte inte har vår urvecklade samhällsservice 😵‍💫.
För kommunala tomter ja, för tomter avstyckade från privat mark vid statlig eller enskild väg eller för den delen utan väg får ju den som äger tomten stå för samtliga infrastrukturkostnader
 
Det är inte kommunen som betalar elen i gatan (kan vara, men det är helt fristående).

Gatuanbläggning och VA får vi betala för som husägare, det är också fristående.
 
stockholmsskärgård stockholmsskärgård skrev:
Hej,
svar på din fråga:
tomten låg länge ute utan att bli såld och vi kunde pruta ner den till 1,2 mkr.
Det är en stenig skogstomt uppe på ett berg.
Taxeringsvärdet utgår från mallar som vi med bitter erfarenhet kan konstatera inte har någonting alls med denna tomts egentliga marknadsvärde att göra.
Taxeringsvärdet baseras på marknadsvärdet vid en given tidpunkt och inte på nuvarande marknadspris.
Ligger fastigheten på gränsen i ett värdeområde så kan det ibland bli fel, likaså om den skiljer sig från mängden, men det är ovanligt.
En korrekt begäran av ändring av taxeringsvärde där det klart framgår att det finns grund för det har jag svårt att se skulle avslås.
Kan det istället vara så att marknadspriset gått ner sedan senaste taxering?
I så fall borde det rätta till sig vid nästa fastighetstaxering.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.