Vi fick nyligen ett mindre kul meddelande från kommunen kopplat till vår bygglovsansökan, där de säger att bygglov förmodligen kommer nekas pga kommande utredning av VA-strukturen i området.
Meddelandet löd:

Observera att detta inte är ett beslut, utan ska ses som en information som ni ska ta ställning till.

Oftast kan bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen bevilja en ansökan. När det gäller ert ärende kan vi inte göra det just nu på grund av att den kommunala VA-enheten ska göra en utredning av VA-strukturen i området. Innan utredningen genomförts kan inte stadsbyggnadsförvaltningen bevilja bygglov eller förhandsbesked i området.

Tidsplanen som VA-enheten har är att frågan ska hanteras under hösten 2022 och presenteras under Våren 2023.


Två valmöjligheter

Ni kan välja att ta tillbaka din ansökan och behöver då inte betala någon avgift. […]


Ni kan också välja att få er ansökan prövad av stadsbyggnadsnämnden. Om ni väljer att nämnden ska pröva din ansökan kommer ni få betala ordinarie avgifter. Eftersom det i dagsläget finns hinder mot att godkänna den åtgärd ni planerar kommer handläggare på bygglovsenheten att föreslå stadsbyggnadsnämnden att er ansökan inte godkänns.
Finns det någon som har erfarenhet av en liknande situation? Finns det något att göra eller är det bara att acceptera att vi kommer försenas med nästan ett år?

Via mail skrev handläggarens även:
Beslutet att faktiskt göra utredningen är nytt och under en pågående utredning som påverkas av ny bebyggelse så kan vi inte bevilja fler lov/förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus.

I de fall det finns giltiga bygglov eller förhandsbesked så har de sökande redan fått bindande besked så där är förutsättningarna annorlunda att få bygglov under utredningstiden.
Tack!
 
Vi har fått detta i några ärenden, det finns ju flera tekniker att lösa vatten och avloppsfrågan. Antingen kommunalt eller med enskild anläggning. Om ni tycker att det är värt ekonomiskt att ha en annan lösning för att bygga 1 år snabbare så kan ni redovisa en annan godtagbar lösning för att få igenom bygglovet.
 
LaszloToth LaszloToth skrev:
Vi har fått detta i några ärenden, det finns ju flera tekniker att lösa vatten och avloppsfrågan. Antingen kommunalt eller med enskild anläggning. Om ni tycker att det är värt ekonomiskt att ha en annan lösning för att bygga 1 år snabbare så kan ni redovisa en annan godtagbar lösning för att få igenom bygglovet.
Intressant. Vi hade planerat för egen brunn och eget avlopp då det inte finns kommunala ledningar i området idag.

Kommunen har området på listan över områden som i framtiden kan komma behöva kommunalt VA i VA-planen. Så jag antar att det är orsaken till att utredningen ska ske. Området var tidigare inte högt prioriterat dock.
 
Redigerat:
Kommunen kan neka bygglov om de planerar kommunalt VA i området. Kommunen kan tvingas lösa in ev privata VA anläggningar, därför beviljas inga nya sådana i väntan på kommunalt VA. Finns exempel där sådana byggstopp pågått i 5 år eller mer.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.