Hej
Har precis köpt en fastighet utan garage eller större förråd. Allt annat var precis som vi ville ha det så det var ju en mindre detalj bara, plus all prickad mark mot gatan förstås.
Men, på tomtens ena hörn står idag en friggebod. Ena sidan gränsar mot en granne som inte bryr sig och den andra sidan gränsar mot parkmark enl detaljplanen, skog enligt mig. Det är även prickad mark på den delen närmast parkmarken. Kontentan är alltså att den nuvarande friggeboden står i tomthörnet på prickad mark direkt i anslutning mot granne och parkmark.
Nu när vi är i dialog med kommunen om att vi vill byta ut Friggeboden mot ett Attefallsgarage på 25m2 så får vi besked att attefallaren måste dras in 4,5 meter från parkmarken.
Kan kommunen nekas oss att placera Attefallsgaraget på samma plats som Friggeboden (om grannen ger ok) då den inte ska användas som komplementbostad utan bara garage/förråd?
 
 • Gilla
SSHH och 1 till
 • Laddar…
Ja. Friggeboden står även den fel.

Inga bygglovsfria byggnader för uppföras på prickmark.
Även om prickmark ej skulle finnas så behövs grannes godkännande för placering närmare än 4.5m. Tyvärr kan inte kommunen ge godkännande på "allmänhetens vägnar" då parkmark är allmän mark.

Även därför nya detaljplaner ofta innehåller formuleringar om att 4.5m från parkmark ej får bebyggas samt att de innehåller ofta formulering om att plank/mur ej får uppföras i tomtgräns mot parkmark (eftersom återigen granne skulla behöva godkänna).
 
 • Gilla
Maze82 och 3 till
 • Laddar…
 • Gilla
2 loud och 5 till
 • Laddar…
Vad gäller så kallade Attefallshus:
Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Detsamma gäller om detaljplan reglerar max antal komplementbyggnader. Byggnadsnämnden får alltså inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/


Det är därför man söker bygglov för friggebodar man ”får bygga” så man sparar sina ”fria kvadratmeter” till grejer som man vill bygga på prickmark etc … ?
 
 • Gilla
SonnyListon och 4 till
 • Laddar…
halper halper skrev:
[länk]
Precis vad jag funnit tidigare. Men jag ser inte vad som gäller för Attefallsgarage på 25m2? Därav min fråga. Vi avser inte att garaget skall byggas med "bostadsstandard" utan just som ett enklare garage/förråd och då hamnar den i min tanke närmare Friggeboden som typ.
 
P pontus7111 skrev:
Precis vad jag funnit tidigare. Men jag ser inte vad som gäller för Attefallsgarage på 25m2? Därav min fråga. Vi avser inte att garaget skall byggas med "bostadsstandard" utan just som ett enklare garage/förråd och då hamnar den i min tanke närmare Friggeboden som typ.
Min förståelse är att det hela omöjliggörs inte av prickmark utan av 4,5-metersregeln. Grannen måste ge sitt medgivande och kan/vill inte i det fall att det är
allmän mark ägd av kommunen. Så friggeboden får nog inte heller stå där, men det är inte för att det är prickmark utan bara för att grannen – kommunen – inte ger sitt medgivande.
 
 • Gilla
Appendix och 12 till
 • Laddar…
halper halper skrev:
Min förståelse är att det hela omöjliggörs inte av prickmark utan av 4,5-metersregeln. Grannen måste ge sitt medgivande och kan/vill inte i det fall att det är
allmän mark ägd av kommunen. Så friggeboden får nog inte heller stå där, men det är inte för att det är prickmark utan bara för att grannen – kommunen – inte ger sitt medgivande.
Med tillägg är att det inte bara är kommunen som är grannen utan hela landets befolkning. Kommunen har ingen laglig rätt att företräda allmänheten i sådana fall och kan alltså inte ge medgivande även om den skulle vilja.
 
 • Gilla
guggen och 11 till
 • Laddar…
Som föregående skribenter påpekat är det 4,5 m-regeln som är hindret, förutsatt vad vi vet om din tomt.

MEN vi vet inte hur detaljplanen för området ser ut. Den kan specificera avsteg gällande avstånd till gräns.
 
 • Gilla
Karusellen och 3 till
 • Laddar…
C chrille-gäddan skrev:
Inga bygglovsfria byggnader för uppföras på prickmark.
Jo, det får dom.
 
 • Gilla
Herr och 9 till
 • Laddar…
splinter splinter skrev:
Som föregående skribenter påpekat är det 4,5 m-regeln som är hindret, förutsatt vad vi vet om din tomt.

MEN vi vet inte hur detaljplanen för området ser ut. Den kan specificera avsteg gällande avstånd till gräns.
Attefallsbyggnader kräver 4,5 m utan grannes medgivande oavsett vad DP säger. Vill/kan grannen inte ge medgivande går det att söka bygglov för åtgärden och den granskas mot DP (som kan godkänna 2 m). Problemet kan då vara att byggrätten är förbrukad.
 
 • Gilla
molntjanst
 • Laddar…
M MetteKson skrev:
Attefallsbyggnader kräver 4,5 m utan grannes medgivande oavsett vad DP säger. Vill/kan grannen inte ge medgivande går det att söka bygglov för åtgärden och den granskas mot DP (som kan godkänna 2 m). Problemet kan då vara att byggrätten är förbrukad.
Bra förtydligat. Jag hade inte enbart attefallsbyggnader i åtanke, utan de mer generella regler som en detaljplan kan specificera. Som bekant kan den kan innehålla regler som förändrar allmänt antagna förutsättningar.
 
 • Gilla
MetteKson
 • Laddar…
Ja, kommunen kan neka dig ett attefallsgarage.

Det har inte med den prickade marken att göra, Attefallsbyggnader får stå på prickad mark. Det är syftet med grannens mark som avgör möjligheten att ge medgivande. Kommunen behöver inte vara granne (ägare), det gäller inte enbart kommunalägd mark.

Det finns något rättsfall på detta, har tyvärr i målnummer nu.

Bifogar klipp från Boverket. Se punkt 2.

Textutdrag från Boverket om regler för att lämna medgivande till attefallshus nära grannens mark.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
molntjanst och 7 till
 • Laddar…
splinter splinter skrev:
Bra förtydligat. Jag hade inte enbart attefallsbyggnader i åtanke, utan de mer generella regler som en detaljplan kan specificera. Som bekant kan den kan innehålla regler som förändrar allmänt antagna förutsättningar.
Så är det. I nyare planer kan även attefallsåtgärder vara ”bortskrivna”.
 
Redigerat:
 • Gilla
molntjanst och 3 till
 • Laddar…
Vad säger kommunen om friggeboden då? Är den ett svartbygge eller har dom en gång i tiden gett ett godkännande?

Jag förstår att detta kan vara svårt för både dig och kommunen att veta.
 
Claes Sörmland
L Luddasm skrev:
Vad säger kommunen om friggeboden då? Är den ett svartbygge eller har dom en gång i tiden gett ett godkännande?

Jag förstår att detta kan vara svårt för både dig och kommunen att veta.
Det är ett svartbygge oavsett om kommunen har gett sitt medgivande eller ej. Domstol har fastställt den korrekta tolkningen av lagen, kommunen kan inte företräda allmänheten i egenskap av granne för allmän mark som t ex parkmark.

Har det gått över tio år så kan kommunen inte kräva att svartbygget till "friggebod" ska tas bort.
 
 • Gilla
Räknenisse och 4 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.