Markentreprenad fakturerar mig 130 000kr extra enligt kontrakt

23k läst  256 svar

 1. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Jag har ju tidigare landat i att sammanvägt så gör formuleringarna i bilagan det tydligt att priset beräknas med hjälp av angivelsen 310 kr per ton extra grus. Men det är som sagt inte alls tydligt. I ljuset av KtjL:s formuleringar så blir dessutom bilagans utformning ännu luddigare. Inte heller hjälper det entreprenören att det faktiskt står svart på vitt att avtalet är fast pris och att ett sådant belopp tydligt anges:

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skärmavbild 2018-07-08 kl. 14.01.54.png
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Jodå, TS utreder grusmängdens rimlighet enligt hens inlägg #31.
   
 3. L
  Medlem · Nivå 13
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Grusmängdens rimlighet då.

  Om jag slår mängden makadam på miniräknaren för plattan så får jag det till:
  224 m2 * 0,15 m * 1,75 ton/m3 = 59 ton

  Enligt uppgift från TS så fakturerade entreprenören allt grus över 60 ton som extra grus á 310 kr per ton. Detta stämmer rätt bra med denna siffra, men entreprenören tycks ha missat att de har givit ett fast pris som även inkluderade på dräneringen, inklusive allt grusmaterial. Förvisso en mindre felräkning i den stora konkursen.
   
 5. tommib
  Självbyggare · Nivå 20
  Just det här är mitt problem med denna typ av avtal. En konsument kan inte förväntas veta att markarbeten är svåra, för att inte säga omöjliga, att planera och offerera. Det finns ett kontrakt där ett fast pris är angivet. Sedan finns ett tilläggsavtal eller vad man nu ska kalla markentreprenaden, där man pratar om extra massor. Det ska mycket till att man tolkar det på något annat sätt än att dessa massor tillkommer om man väljer att göra en tilläggsbeställning. Annars får man väldigt lätt intrycket av att det fasta priset är inkl allt och just ett fast pris.

  Jag har full förståelse för att det är extremt svårt, som vissa har varit inne på, att veta vad som döljer sig under marken förän man sätter skopan där. När det är två näringsidkare inblandade förväntas man veta detta. En konsument kan dock inte förväntas veta alla detaljer kring ett hus. Man vill ju bara köpa ett hus. Därmed borde dessa avtal vara betydligt tydligare och undvika t.ex. ordet extra som antyder något annat än det gör i detta avtal.

  Ett exempel:

  Priset inkluderar ett normalt kapillärbrytande skikt om 150 mm grus, platta enl k-ritning, rör, el, yada yada......

  Det är normalt svårt att veta markens beskaffenhet innan grävarbeten påbörjas. Priset ovan förutsätter att inget ytterligare behöver göras än att gräva ur för plattan och det kapillärbrytande skiktet. Normalt tillkommer alltid ytterligare grävarbeten och fyllnad. Ibland kan detta ske med befintliga massor, ibland måste grus tillföras utifrån. Detta arbete ingår inte i priset angivet ovan och kommer faktureras löpande, till en kostnad av xx kr/ton. En vanlig mängd fyllnadsmaterial för din typ av tomt är 50-500 ton men kan i ovanliga fall ligga högre eller lägre.

  För sprängningsarbeten yada yada.....
   
 6. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  Givetvis krockar inte ABS09 med KTL, det är ju tillägg till KTL och står inte på egna ben utan KTL.
   
  • Laddar…
 7. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  Nu har jag läst kontraktet lite utförligare:

  För det första: entreprenören lämnar ett fast pris och under betalning står att alla ungefärliga prisuppgifter ska nämnas under punkt övrigt. Och den prisuppgiften får då inte överskridas med mer än 25% (om undersökningar krävs). Så under punkt övrigt borde entreprenören komma med en budget för grundförstärkningen (extra grus).
  Men under övrigt står inget alls. Enligt kontraktet finns det därmed inga ungefärliga prisuppgifter. Bara ett fastpris.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Markentreprenad fakturerar mig 130 000kr extra enligt kontrakt  Byggahus se.png
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Markentreprenad fakturerar mig 130 000kr extra enligt kontrakt  Byggahus se (1).png

  Under punkt Uppdraget finns en lista med alla dokument som ingår i kontraktet. Detta är inte enbart en innehållsförteckning, men också en lista som visar vilket dokument har högst prioritet vid stridande uppgifter. Själva kontraktet ligger högst uppe här.

  Det finns också en byggbeskrivning och ritningar högt uppe på listan. Vi vet inte vad de innehåller men det kan vara intressant. Vi ser också att ritningar har ett datum. Kan vara intressant att veta om de ritades efter geoundersökningen eller inte och om grusbädden är inritad där. (eller om ts i alla fall kan anta att de tog hänsyn till undersökningen.
  Längst ner på listan ligger bilaga 1.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Markentreprenad fakturerar mig 130 000kr extra enligt kontrakt  Byggahus se (2).png


  Bilaga 1 är späckad med saker som ingår och framförallt inte ingår och först där står att erforderlig grundförstärkning inte ingår och att den görs mot 310kr/kubik. Detta strider med kontraktet eftersom denna extra kostnad enligt kontraktet borde nämnas under punkt övrigt med hyfsad bra prisuppskattning (+25%)
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  5 png 277847 718×933 .png
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  6 png 277848 726×746 .png


  Enligt den geotekniska undersökningen ska grunden utföras med kapillärbrytande lager på välgraderad grusbädd.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  1 png 277954 515×410 .png

  Då är frågan om grusbädden är en vanlig del av en platta på mark. För att ta reda på det letade jag efter 2 byggbeskrivningar på nätet. (träguiden och vi i villa) Båda kom med en konstruktion där kapillärbrytande lager läggs direkt på schaktbotten. Så ja, grusbädd kan ses som extra förstärkning jämförd med vanlig grund.
  https://www.traguiden.se/konstrukti...g/grundlaggning/grundlaggning/platta-pa-mark/
  http://www.viivilla.se/bygg/ny-i-villa/gjut-en-platta-pa-mark/
   
 8. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  Kontraktet är ju uppstyrt så att man inte ska hitta på egna prismodeller etc. Dvs, man lämnar antingen ett fast pris på arbetet som beskrivs inledningsvis ELLER så lämnar man ett ungefärligt pris och OM man lämnar ett ungefärligt pris ska det beskrivas under Övrigt. Här är det tydligt att man inte har lämnat ett ungefärligt pris.

  Det har ju istället föreslagits att man ska läsa Bilaga 1 som ett avropsavtal utan tak ("reglerbar mängd").

  När jag läst kontraktet så har jag med lite god vilja sett Bilaga 1 som något som läses in under Övrigt, men det förändrar ingenting i sak eftersom ett ungefärligt pris inte lämnas i bilaga 1 heller. Rent juridiskt spelar det ju ingen större roll om det står under övrigt eller Bilaga1, men här står det inte alls.

  Har man avtalat om "reglerbar mängd"? Det tror inte jag.
   
 9. Bart
  Medlem · Nivå 8
  Det är inte utan att jag känner mig lite sugen på att vara med och chippa in på lite rättegångskostnader om TS vill testa detta i domstol.

  Samtidigt ska vi komma ihåg att både material och arbete antagligen behövs. Det är snarare själva kommunikationen, tillvägagångssättet och kontraktsutformingen som är problemet här. Så att driva det hela i domstol kommer antagligen inte att ge så mycket.

  Att slå entreprenören på fingrarna och förhandla fram lite bättre pris däremot kan vara ett alternativ.
   
 10. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  @MathiasS vi är överens om att entreprenören inte får fakturera extra för gruset. Men jag vill ändå säga att det gör stor skillnad om bilaga1 ligger under övrigt eller inte. För nu som bilaga1 ligger den längst ner i rangordningen av kontraktsdokument. Och visar t ex ritningarna en grusbädd, gäller den beskrivning över vad som står i bilaga1.
  Skulle bilaga1 falla under övrigt, är det en del av själva kontraktet och står den över ritningarna. Så även om grusbädd skulle stå inritad säger kontraktet då att den inte ingår.

  Det ger inte entreprenören helt rätt, men i alla lite mer rätt.
   
  • Laddar…
 11. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  Bra poäng, jag håller med!
   
 12. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  Jag skulle säga att det är ett utstuderat sätt att kunna komma låga offerter trots höga priser på det som ingår. Markentreprenören tar sin vinst genom att komma med extra fakturor och husföretaget kan sälja dyrare hus pga av skenbar låg kostnad för grunden.
  ända sättet att få bukt med problemet är om alla husköpare slutar betala dessa orimliga fakturor.
   
 13. Peter_Henry
  Allvetare · Nivå 5  Tilläggsarbete
  8 § Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.
  Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet
  • 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller
  • 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.
  36 § I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

  Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §

  Dessa två punkter skulle en TR titta på, entreprenören har inte medddelat i skälig tid att priset gått upp, samt så har dom lämnat ett fast pris blir dom automatiskt bakbunda på detta

  Och så är det entreprenören som ska bevisa sin oskuld, inte konsumenten som ska visa vad som gjorts fel. Så jag skulle nog säga att det skulle bli tufft för dem att få sina pengar ifall det gick vidare :)
   
  • Laddar…
 14. Peter_Henry
  Allvetare · Nivå 5
  M
   
 15. R
  Medlem · Nivå 6
  Dvs det behövs ett rättsutfall där metoden döms ut som bedräglig och branschen rycker upp sig :)

  Skall vi swisha till TS så det får gå till ting?

  I slutändan kostar det vad det kostar, the jobs gotta be done osv men kanske kr/ton grus kan bli lite rimligare eftersom det konkurrensutsätts om hela kostnaden ligger med i given offert, och därför beställaren reagerar och tar mer än en offert på jobbet.

  Som avtalet är skrivet nu får man jobbet på offertpriset men tilläggen har förmodligen betydligt bättre marginal.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: