Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Laddstolpar i samfällighetsförening

 1. S
  Medlem · Dalarna · 2 inlägg

  Senan

  Medlem
  Hej,

  Jag bor i radhus där en samfällighetsförening bestående av 13 radhusägare förvaltar carportar, soprum, parkering, brygga mm.

  Vi har nu börjat diskutera att sätta upp laddstolpar för att kunna ladda bilar i våra carportar. Här råder nu delade meningar om man kan göra det med ett majoritetsbeslut eller inte. Nej sidan menar att det finns ett anläggningsbeslut hos lantmäteriet som inte tillåter att man sätter in laddstolpar i carport utan att anläggningsbeslutet ändras, vilket skulle komma att kosta väldigt mycket.

  Jag hoppas att det finns någon i forumet som antingen har erfarenhet av det här från en samfällighetsförening alternativt någon juridikkunnig som kan ge vägledning.

  Senan
   
 2. H
  Medlem · 304 inlägg

  Huruvida

  Medlem
  • Laddar…
 3. N
  Medlem · 957 inlägg

  Nils ST

  Medlem
  Det beror helt på hur anläggningsbeslutet formulerat och om det går att tolka in laddare där. Är det äldre går det mest största sannolikhet inte men svårt att veta utan att se beslutet.
   
  • Laddar…
 4. P
  Medlem · 574 inlägg

  phälle

  Medlem
  Är benägen att hålla med Nej-sidan. Till skillnad mot den övriga anläggningen ni förvaltar är inte ladd-stolpar av väsentlig betydelse för samtliga sakägare, inte än så länge. Tveksamt om det överhuvudtaget kan inkluderas i GA även med ett nytt anläggningsbeslut. I det nya anläggningsbeslutet blir det säkert olika andelstal för utförande och drift. De som är behov av ladd-stolpar kommer få bära merparten av investeringen.
   
  • Laddar…
 5. N
  Medlem · 957 inlägg

  Nils ST

  Medlem
  Kul att jag håller med dig! Antingen får ju alla vara överens om det eller så får det väl bli ett eget ga för laddarna tänker jag där bara dom som vill ha tillgång till laddare är med. Dock fortfarande kanske svårt om några är helt emot det.
   
 6. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 12 556 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Jag håller tyvärr också med, men tycker att det är helt uppåt väggarna och något som det borde införas ett förenklat förfarande för omprövning.

  I en inte alltför avlägsen framtid kommer ett stort antal människor att vilja kunna ladda vid sin parkeringsplats. Att då tillgång till laddel skulle kunna ses som en naturlig del av en parkeringssamfällighet synes rimligt på samma vis som motorvärmarel är det i vissa lägen.

  Men som sagt, det skulle krävas ett radikalt oväntat beslut i prejudicerande domstol för att övertyga mig om att det är så idag.
   
  • Laddar…
 7. P
  Medlem · 574 inlägg

  phälle

  Medlem
  Ett sätt att hantera övergångsperioden skulle kunna vara att bilda separat GA för ladd-stolpsanläggningen. Kan fortfarande förvaltas av samma samfällighetsförening.
   
 8. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 15 122 inlägg

  tommibPremiumikon: Hand

  Bergsfogde
  Även jag sällar mig till nejsidan. Ett GA får endast syssla med det som finns specificerat i anläggningsbeslutet och att installera laddare går knappast att ens med skohorn klämma in i en eventuell skrivning om motorvärmare, det är helt enkelt så olika saker.

  En ny lantmäteriförrättning går inte att komma undan, antingen för att skapa ett nytt GA eller för att ändra anläggningsbeslutet på den gamla.
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 815 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Kanske enklast att anlägga och driva laddstolparna som en ekonomisk förening vid sidan om samfälligheten?
   
 10. P
  Medlem · 574 inlägg

  phälle

  Medlem
  Troligtvis är det så.
   
 11. H
  Medlem · 428 inlägg
  Detta problem kommer att dyka upp i alla liknande lägenheter / radhuslängor att laddbox efterfrågas.
  Jag skulle tro även dagens värsta nej-sägare tids nog åker elbil när priserna blir likvärdig med motsvarande dieselbil. Så laddstolpar kommer att behövas.
  Men hur det ska betalas är en annan sak. Det är inte så lätt det här med en så stor strömförbrukare. Det kan vara så mycket som behöver bytas innan en så stor belastning som flera laddstolpar utgör.
  Många kanske bara tror att det är bara att sätta upp några stolpar men så är det inte. Det måste dras fram nya grova kablar och säkras upp i samfälligheten vilket inte är billigt med större säkring. I sommar har sverige haft elbrist och fått köra oljekraftverk för att klara elförsörningen hur blir det då vintertid om några år då flera har elbil och byter ut sin ved / pelletspanna mot värmepump som dra el. Detta var några få exempel vilka utmaningar som finns att tänka på innan man skaffar elbil.
   
 12. E
  Medlem · 101 inlägg
  Om några år kommer ALLA bilar vara eldrivna, med den förståelsen kommer det vara lätt att driva frågan. Se till att skapa intresse för frågan.
   
 13. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 12 556 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Även om man kan tro (jag gör det själv) att alla så småningom kommer köra elbil så är det här nog ett av de större problemen för enskilda. Dels är det svårt för de första i en sån här samfällighet att komma igång – det krävs en kritisk massa – dels lämpar sig inte föreningsformen jättebra för att hantera en nyttighet som inte alla är intresserade av och som är relativt hårt knuten till fastigheten.

  Ett statligt stöd för att konvertera parkeringssamfälligheteter synes därför relevantare än exempelvis dagens breda stöd för att installera själva laddarna. Men jag håller inte andan efter att det politiska systemet faktiskt skulle lösa riktiga problem – det är ju svårt.
   
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 815 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Så länge alla som har intresse av att ladda bilar också är beredda att ta kostnaden för sina laddstolpar så finns inget egentligt problem. Det är bara om de inte vill ta kostnaden och lägga den på sina icke-laddande grannar som det blir svårt.

  Så förslagsvis bildar de som är intresserade en ekonomisk förening med syfte att bygga och driva laddstolparna. Rimligen förbereder man alla parkeringsplatserna för laddstolpar och när de som inte är intresserade säljer sina hus till mer laddbenägna (eller själva blir intresserade av laddstolpar) betalar de inträdesavgift i den ekonomiska föreningen och får sin laddstolpe. Alla betalar sin del.

  Skulle det om t ex 10-20 år visa sig att alla behöver laddstolpar så kan ju den ekonomiska föreningens anläggning då bli en del av befintligt GA. Men kanske behöver tekniken då i alla fall uppdateras?
   
 15. S
  Medlem · 1 685 inlägg
  Tips här skriver de om samfälligheter och elbilsladdning: https://energiradgivningen.se/ladda-elbilar-i-brfen/

  Sen kollar du längre ner här https://energiradgivningen.se/ladda-din-elbil-hemma/

  Klipper in texten nedan också:

  En gemensamhetsanläggning bildas genom ett anläggningsbeslut hos en lantmäterimyndighet, den kan förvaltas av en samfällighetsförening (majoritetsbeslut gäller för förvaltandet) eller genom delägarförvaltning (delägarna måste vara ense om förvaltningsåtgärder). I anläggningsbeslutet definieras vad som ingår i anläggningen, oftast ganska specificerat eftersom delägarna måste veta vad de gemensamt har ansvar för och för att nya ägare ska kunna veta vilka gemensamma kostnader som kan uppstå. När något förändras i gemensamhetsanläggningen, exempelvis om ni vill att laddstationer ska ingå i det gemensamma förvaltningsobjektet, finns det några olika sätt att gå tillväga. Det är Lantmäteriet som är ansvarig myndighet, om du vill veta mer kontakta dem eller läs mer på Lantmäteriets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av det som står på Lantmäteriets hemsida.

  Första steget är att avgöra om laddstationer omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Här kan ni ta hjälp av en jurist som kan fastighetsrätt för att tolka vad som står i anläggningsbeslutet. Om tolkningen blir att laddstationer kan ingå i anläggningsbeslutet kan ni besluta att komplettera anläggningen med laddutrustning på en föreningsstämma. Om en medlem i er förening skulle ifrågasätta riktigheten i beslutet (om att laddstationer ingår i anläggningsbeslutet), i samband med att beslutet tas eller senare, finns det dock risk för att en domstol senare ogiltigförklarar beslutet. Vill ni undvika detta finns det möjlighet att göra en fastighetsbestämning, och därigenom få beslutat att den önskade kompletteringen omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Läs mer om detta på Lantmäteriets hemsida.

  Om anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstationer kan ni ompröva anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. Vid en omprövning skickas en ansökan in till Lantmäteriet, de gör en prövning enligt anläggningslagen, och sedan tar de ett beslut om ändringen går att göra eller inte.

  Kan vi utnyttja eller konvertera befintliga motorvärmare?
  Vi får ofta frågan om det går att nyttja befintliga motorvärmare (som finns angivna i anläggningsbeslutet) till elbilsladdning utan omprövning. Tyvärr har vi inget bra svar på den frågan utan rekommenderar att ni rådfrågar en jurist. Observera att det inte rekommenderas att använda motorvärmaruttag för laddning av elsäkerhetsskäl.

  Om ni vill konvertera befintliga motorvärmare till laddstationer blir det en tolkningsfråga om de fortfarande kan anses omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Här kan ni ta hjälp av en jurist som kan fastighetsrätt för att tolka vad som står i anläggningsbeslutet. Om tolkningen blir att laddstationer kan ingå i anläggningsbeslutet kan ni besluta att komplettera anläggningen med laddutrustning på en föreningsstämma. Precis som beskrivet ovan behöver ni göra en fastighetsbestämning för att vara säkra på att beslutet ska hålla juridiskt. Energi- och klimatrådgivningen kan inte hjälpa er att tolka ert anläggningsbeslut. Vänd er till en jurist om ni är osäkra på hur ert anläggningsbeslut ska tolkas.

  Ge enskild medlem rätt att ladda
  Ett sista alternativ är att samfällighetsföreningen ger en enskild fastighetsägare eller ekonomisk förening rätt att ladda sin bil. Det under förutsättning att det inte hindrar användandet av anläggningen på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. Tänk på att diskutera frågor som elsäkerhet, kapacitet och ansvarsfrågor om något skulle hända.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.