Byggahus.se
Hej !
Har en 500l slavtank som laddas med ett 15m 28mm kamrörsbatteri i botten, när jag eldat och det är -5 så är det 60 grader i hela tanken på morgonen,pumpen blandar vattnet
har lägsta hastiget på pumpen och en liten en. större pump,högre rpm?
Går det bra att koppla ihop systemen via expansionen och returen till värmen på tanken
Expansionskärlet sitter 1 m över högsta element.
Skulle det rent teoretiskt gå fortare då?:confused:
Finns det någon med samma problem och hur löste ni det?
MVH Marcus
 
Förstår inte riktigt utseendet, ett schema skulle underlätta. Men att ladda en acktank med en kamrörsslinga i botten ger ingen skiktning. Den varma slingan värmer vatten som stiger och kallare vatten sjunker ner, hela tanken blandas sas från start.
Samma om man har en tank med elpatron längst ner, det blir samma temp i hela tanken....(En elpatron i en tank skall sitta högst upp.....)
 
Kanske var lite otydlig, jag har en 3500l tank kopplad till kulverten och jag tycker att det är för varmt vatten som kommer tillbaka till den stora tanken ,därmed blir skiktningen dålig och jag får dålig effekt i systemet (dålig värmeväxling).
Enligt Strömsnäspannan där slavtanken kommer ifrån är det perfekt med slinga i botten, men där sitter ju retur från värmen till elementen.
Jag vill föra över värmen till den lilla tanken så effektivt som möjligt, så kulvertpumpen inte behöver gå i onödan.
 
läste just att man kan sätta i en strypning för att minska flödet igenom batteriet kan de va nåt?
 
Om jag förstått det rätt har du alltså en slavtank i huset som laddas från en kulvert med en kamrörsvärmeväxlare i slavtanken. Om tempen ut från denna "värmeväxlare" alltså den som går tillbaks till värmecentralen/stora tankarna är för varm kan det bero på två saker:

1) Slavtanken är varm
2) Flödet i slingan är för kraftigt ,

Strypning kan åtgärda 2 ovan. Men dessutom åste det ju finnas någon form av styrning som slår av pumpen när slavtanken är "fulladdad" (Problem 1 ovan). Detta minskar ju även förlusterna i kulverten, och är en av anledningarna till att ha en slavtank över huvud taget. Anledningen att man sedan överhuvud taget vill värmeväxla mellan huvudtankarna och slavtanken kan vara att expansionskärlet i huset inte är tillräckligt stort (Öppen expkärl skall minst vara ca 5% av HELA vattenvolymen,) men man kommer alltid att förlora i systemeffektivitet pga värmeväxlaren. Antar att det är bortkoppling av värmeväxaren du funderar på, det kan gå, men man behövre titta mer i detalj på ditt system för att kunna säga om det är bra. Ytterligare en variant är att skippa slavtanken helt och schunta till radiatortemp direkt i panncentralen, men då kan man förstås inte ha vv-beredning i huset heller....
Men kontrollera:

1) Hur varierar temperaturen i slavtankens botten samt returtempen till huvudtankarna genom kulverten.
2) Hur styrs tillflödet /kulvertpumpen. Idealt sett skall den ju starta när slavtankens topptemperatur blir för låg, sedan åter stoppa när slavtankens bottentemp blir "hög".A
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.