Byggahus.se

Kommunen vill riva vår friggebod

 1. C
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Den tidigare ägaren till vårt hus byggde 2005 en friggebod på 5 kvm i anslutning till huset. Den uppfyller kraven för bygglovsfrihet rent byggnadsmässigt. När det gäller avstånd till berörd granne så är det mindre än 4,5 meter.
  Innan byggnation inhämtades tillstånd från de 2 berörda grannarna: kommunen och vår samfällighet.

  På kommunen godkände stadsbyggnadskontoret placeringen och utfärdade ett skriftligt intyg med korrekt skiss av placeringen.

  Den andre grannen (samfälligheten) medgav att friggeboden fick sticka in c:a 1 meter på dennes tomt. Beslut om detta togs på styrelsemöte (finns skriftligt)

  Nu efter 6 år hör kommunen av sig med krav att friggeboden skall rivas. Deras motiv är att den ligger delvis utanför tomtgräns. Nu undrar jag vilket lagstöd kommunen har för att ogiltigförklara min och min grannes övernenskommelse om friggebodens placering på våra tomter?

  Kommunen anger inget egentligt motiv utan hänvisar till paragrafen som säger att friggeboden får stå närmare tomtgräns än 4,5 m med grannes medgivande.
  De tolkar troligen denna paragraf som att friggeboden inte får sticka ut utanför tomgräns, oavsett vad grannarna tycker. Det finns inga boende i närheten som är berörda eller som kan ha rimliga estetiska synpunkter.

  Finns det någon med kunskaper om det juridiska i det här fallet?

  mvh Christian
   
 2. B
  Medlem · Nivå 11
  Det verkar som ni behöver ett servitut?
  Dvs den uppgörelse som gjorts är inte ok eftersom den inte finns registrerad i fastighetsboken på din fastighet och på samfällighetens och eftersom den inte uppfyller kraven för friggebod så måste bygglov sökas.

  Tråkigt men avtal av er typ är inte roliga på sikt med nya ägare så red ut soppan nu.
  Om ingen paragrafeyttare klagat så borde det gå att lösa annars så kanske flytt av Boden fungerar bättre än rivning!
   
 3. R
  Medlem Nivå 5
  Hur kommer det sig att kommunen överhuvudtaget lyft frågan?
  Vem har pratat med dom och vad har denne sagt?
   
 4. A
  Medlem · Nivå 16
  Om du skänker en meter av friggeboden till samfälligheten då? Mot att du för all framtid behåller nyttjanderätten.
   
  • Laddar…
 5. C
  Medlem Nivå 1
  Den som klagat har sin tomt 8-9 meter från vår med kommunal mark mellan. Dessa personer har aldrig vidtalat förre ägaren eller oss direkt. De syns aldrig till och tomten har fått en karaktär av ödemark med 5 dm gräs, buskar som väller in och förhindrar framfart på samfällighetetens cykelbana intill. De har dessutom en bil uppställd på sin lilla gräsmatta på framsidan, vilket inte ser vidare trevligt ut. Deras skäl är oklara och har inte heller tagits upp av kommunen.

  Ett servitut kanske kan vara en möjlighet.

  Idén om att skänka en del av boden verkar intressant, men faller kanske på att samfälligheten då skulle bli bygglovsskyldig för sin del (den delen ligger inte i anslutning till 1-2 familjshus).

  Annars tycker jag att den centrala frågan är ifall "närmare än 4,5 meter kräver medgivande" utesluter att man går över tomtgräns. Det som har skett är ju att man byggt närmare än 4,5 meter och fått medgivande för detta.

  Kommunen har gett oss en viss möjlighet att flytta boden innanför gränsen, men tomten är så pass liten att det inte skulle fungera något vidare rent praktiskt.
   
  Redigerat 13 jul 2011 14:34
 6. Huvudbrytaren
  Medlem · Nivå 8
  Du får väl anmäla den som klagat för att inte vårda sin tomt jml 8 kap 15 § PBL så är kriget igång.
   
 7. C
  Medlem Nivå 1
  Tanken har slagit mig. Om kommunen är intresserad sådana aspekter så är det ganska uppenbart att den grannen inte är intresserad av områdets intryck och utseende.
   
 8. B
  Medlem · Nivå 15
  Nej, ägandet saknar betydelse. Det hjälper inte att skänka bort varken hela eller delar av friggeboden. Servitut är därför inte heller någon lösning. Jag ser ändå ett antal (åtminstone tänkbara) öppningar -

  1. Av allt att döma har bygglovsmyndigheten missat att den klagande grannen kan tolkas som sakägare. Därför gör man nu en annan bedömning än när man utfärdade sitt "intyg". Möjligen skulle man kunna kräva myndigheten på skadestånd med stöd i detta beslut (om tjänstemannens intyget nu räknas som sådant).

  2. I princip kan ni kringå problemet genom att i fastighetsreglering så att friggeboden hamnar helt och hållet inne på tomten, och då helst mer än 4,5 meter från gränsen mot allmänningen. Men detta är antagligen inte praktiskt genomförbart.

  3a. En sista räddning skulle kunna vara att ni lämnar in bygglovsansökan för boden, och att byggnadsnämnden vågar bevilja den i befintligt skick som "ringa avvikelse" från detaljplan.

  3b. En variant av detta är att ni flyttar boden helt och hållet ut på samfällighetens mark, om detta händelsevis kolliderar mindre markant med gällande planbestämmelser. Isåfall upprättar ni och samfälligheten arrendeavtal och begär bygglov enligt punkt 3a.
   
 9. klaskarlsson
  Medlem · Nivå 12
  Hmm, jag blve bara nyfiken:
  För att det skall räknas som friggebod så får den inte vara mer än 15kvm (totalt 15kvm på tomten), den skall ligga mer än 4.5 m från granne, om inte medgivande finns, och den får INTE sitta ihop med annan byggnad, dvs den skall vara fristående.

  Om den sitter ihop med huvudbyggnaden OCH dessutom är byggd på annan fastighet delvsi så tror jag inte det räknas som en friggebod !?

  Som billy_baver skriver ovan så kan ni kanske söka om bygglov i efterhand för den dock, kanske med servitut för översticket.

  /K
   
  • Laddar…
 10. J
  Medlem Nivå 3
  Hade det gjort någon skillnad i lagens mening om den stuckit in 1 meter på granntomten istället för kommunal mark?
   
 11. B
  Medlem · Nivå 15
  Nej, givetvis inte.