Byggahus.se

Kommunalt VA dras genom våran tomt utan våran vetskap.

 1. thomasse
  Nybyggare Nivå 2
  Upptäckte idag vid besök av våran tomt att Entreprenadföretaget har startat med grävningen för de 10 avstyckade tomterna, varvid vi äger en av tomterna, intressant nog så verkar det ha hänt mest på våran tomt.

  Upptäcker då att dom planerar att dra det gemensamma VA in till området genom våran tomt på en sträcka av 36meter, där man grävt upp 2m brett och 2m djupt.
  Och det har dom gjort just där vårat garage ska stå, (komplementbyggnad 1m från tomtgräns) så detta rör kommer ligga rakt under garaget ca 8meter.

  Rent spontant så känns det som att dessa ledningar är något man ska kunna gräva upp och kontrollera om det blir problem, samt att en massa servitut ska till på våran tomt, det har vi inte givit något godkännande till alls.

  Hur ser vi till att det blir rätt gjort? Kan vi slippa att ha detta draget genom våran tomt?
   
 2. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Självklart ska ni omedelbart klaga till kommunen! De har ingen rätt att dra det över er fastighet utan servitut. Kräv att de flyttar ledningarna. Rimligt att de drar rören bredvid vägen fram till varje fastighet. Nöj er inte med mindre.
   
 3. H
  Medlem · Nivå 5
  Ett par frågeställningar:
  • "våran tomt" - har ni köpeavtal påskrivet eller lagfart på fastigheten? Bara för att förstå var i processen ni är.
  • Är det kommunen som grävt? Eller är det något bolag som är exploatör och det är de som beställt grävjobbet?
  • Finns det någon rättighet i er fastighet - servitut, ledningsrätt eller annat beträffande ledningar?
  • Finns det detaljplan och är det i så fall utlagt markreservat för ledningar någonstans över er fastighet?
   
 4. thomasse
  Nybyggare Nivå 2
  Bra frågor!

  Våran tomt äger vi och har lagfart på sedan 1e oktober, detta svarar också på frågan om servitut, det står i vårat avtal med säljaren av tomten att denna garanterar att inga servitut belastar tomten.
  Entreprenören har fått i uppgift av säljaren av tomterna att dra kommunalt VA / El / Fiber till området från vägen.
  Det finns en detaljplan som är 9 år gammal, där saknas uppgifter om VA, står att markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten, sen handlar resten om hur huset ska se ut typ.

  Säljarna av tomten är ett företag som ägt en bit åkermark i anslutning till deras fastighet.
  Vad jag har hört så har säljarna anlitat ett företag som jobbar med exploatering som sedan tagit in Husleverantör och markentreprenör. Så tomten var bunden till 3 olika husleverantörer.

  Vi har prickad mark i Väst(4,5m) och Öst(6m), och tomten sitter ihop med 2 andra tomter i Nord och Syd.
  Grävningen är gjort mellan Väst och öst där i mellan har vi ca 25m att bygga på.
   
 5. P
  Medlem · Nivå 12
  Varför dras inte dessa rör i tomtgräns istället?? Mycket märkligt
   
 6. thomasse
  Nybyggare Nivå 2
  Men får man gräva upp tomten överhuvudtaget på detta vis utan att fråga om lov eller informera? samt kommer inte vi och tomten bredvid oavsett att bli belastade med något servitut eller ledningsrätt?
   
 7. P
  Medlem · Nivå 12
  Är det kommunen så finns det säkerligen något papper på det någonstans i ett gammalt arkiv och finns det inte det så fixar de fram det för annars går du emot kommunens planer mm mm.

  Det är bara att klaga.
   
 8. prototypen
  Medlem · Nivå 21
  Här i Umeå får man inte bygga närmare ledningarna än 6 meter.
  Det måste blivit en generalmiss.
  Det vanligaste är väl att ledningarna går i gatan.

  Protte
   
 9. C
  Medlem · Nivå 16
  Finns det bygglov för garaget? I så fall känns det ju som ett riktigt generalfel.
   
 10. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Låter som om det kan vara grävaren, ev. i samråd med säljföretaget, på eget bevåg gräver den kortaste vägen.
   
 11. Johannes Carlsson
  Allvetare · Nivå 17
  Dom får inte göra något alls på er tomt utan servitut eller er tillåtelse. Se till att det flyttas till vägen. Inga ledningar på er tomt om det inte måste, och ska det ske finns ju prickad yta..
   
 12. M
  Medlem Nivå 2
  VA regleras ej i detaljplan, men det råkar inte finnas ett u i kartan på er tomt? Annars är det åt helvete, kan de mätt ut fel? De behöver en rättighet för ledningen och att då lägga den, utan reserverat område i dp, på byggbar kvartersmark gör man bara inte. Är det kommunalt huvudmannaskap?
   
 13. A
  Medlem · Nivå 18
  Det görs fel ibland också, så jag skulle kontakta säljare initialt för att få deras förklaring och ev. begära att arbetet stoppas tills det är klarlagd vad som gäller. Och även informera berörda "exploatör" och markentreprenör om att de kan föreligga felaktighet i var arbetet utförs.
   
 14. mexitegel
  Allvetare · Nivå 22
  Det spelar ingen roll för TS tomt, de får självklart inte lägga ner ledningar där utan tillstånd från fastighetsägaren på ett eller annat sätt.TS verkar ju ha klara papper på detta att det inte finns några servitut som belastar fastigheten.

  Men för att svara på frågan om vem som gjort fel beror det på om det är kommunen som lägger ner VA eller om det är byggföretaget som exploaterar området som gör det. Spontant misstänker jag det senare och att det gått fel någonstans i kommunikationen tyvärr. Man brukar i möjligaste mån lägga VA/el/tele/fjärrvärme i vägar för enklare framtida underhåll.

  Nu kanske det inte blir helt enkelt för dem att flytta på ledningarna utan att göra en ny projektering om det påverkar sträckor och höjder (fall). Men det är såklart inte TS problem. Att ha ledningarna där är ju inte ett alternativ ÖHT.

  Här ryktas det att kommunen anlitade kostsamma konsulter för en VA-projektering som lyckades projektera ledningar som lutar åt fel håll. Kommunen verkar inte ha gjort någon kvalitetskontroll utan Entreprenören grävde ner enligt ritning och nu är det ett par fastigheter som inte kan ansluta sig på grund av detta. Tur det är så kul att betala skatt....

  Uppdatera gärna tråden om hur detta utvecklar sig. :) (y)
   
 15. T
  Medlem Nivå 10
  Börja med att snacka med kommunen. Chansen är att det är ett misstag, och då kan ett telefonsamtal lösa det.