Byggahus.se
Eftersom vi ska bygga och bygget kan klassas som "enklare åtgärd" behövs troligen ingen KA som besöker platsen för bygget.

Grunden är ju det mest primära i ett bygge, utan bra grund, risk för att huset sätter sig med mera.
I synnerhet då denna tillbyggnad ska kopplas ihop med ett befintligt hus.

Problemet är marken som är ängsmark / lermark då platsen är nära en sjö.
Det innebär packad lera där marken är och kan vara tjälfarlig.
Vi har förstått att vi måste gräva ur tills blåleran försvinner, kanske 1000-1500 mm.
Hur hade ni gjort med grunden?
Satt plintar
Gjutit en egen kantbalk på cirka 150 mm brett och 500 mm hög där huset står på reglar.
Färdig L-element där huset står på reglar.

Vad är mest fördelaktigt kontra prismässigt och bästa metoden?
Ni som gjort detta, det vore en stor hjälp om ni kortfattat kan beskriva proceduren med:

Singel/makadam
Fiberduk
Dränering
Kantbalk eller L-element
Isolering
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.