Kan kommunen verkligen stoppa detta?

5k läst  34 svar

 1. J
  Medlem Nivå 2
  Hej!

  Jag håller på att söka bygglov för en tillbyggnad där det enda som överskrids är att jag kommer närmare grannens tomt än 4,5m. Det står inget i detaljplan om avstånd mellan tomtgränser, så då blir det per default 4,5m enligt PBL.

  Grannen och jag är överens, jag har dennes signatur om att det är ok. Det är ett berg mellan oss med kraftig sluttning, de kommer inte ens se tillbyggnaden som den är utformad. Tomten de har är dessutom smal där tillbyggnaden kommer vara och det ligger en servitutsväg där dessutom som gör att den delen av deras tomt går inte att bebygga.

  Trots detta vill kommunen inte skicka ut en grannhöran då de tycker att jag kan minska ner min tillbyggnad och/eller flytta på den så att den hamnar 4,5m från deras tomt och därmed förändra hela funktionen från att vara dubbelgarage till ett enkelgarage.

  Onekligen har jag svårt att förstå detta, då jag även har andra skäl till att byggnaden ska vara där den är, men de verkar inte bita på bygglovsnämnden.

  Jag ska försöka boka möte för att få förståelse för deras invändningar, men hur hade ni gjort i detta fall. Är det överklagan upp till högre instanser som gäller?

  Har spenderat ett halvår med en arkitekt (av och till) för att hitta den placering vi gjort nu och har inget annat alternativ som fungerar...
   
 2. Anna_H
  Husägare · Nivå 17
  Grannehörandet har du ju gjort själv, så vad är deras problem? För du har väl skickat med kopia på medgivandet?
   
 3. A
  Medlem · Nivå 6
  Jag skulle yrka på avslag så du får tillfälle att yttra dig, skriva ner motiveringarna till placeringen i ditt yttrande till politikerna i nämnden som tar avslagsbesluten då dessa sällan tas på delegation av handläggarna. Min erfarenhet är att politikerna ser mer mellan fingrarna och är mindre noga med att följa lagstiftningen då de är måna om sin väljarbas osv.


  Rent formellt kan man absolut få avslag pga prickmark även om ingen har erinringar eftersom det kanske inte kan bedömas som en liten avvikelse eller att det är förenligt med planens syften.

  Skulle man kunna frångå detaljplan bara för att grannarna godkände skulle detaljplaner vara tämligen verkningslösa.
   
 4. J
  Medlem Nivå 2
  Ja alltså, det var här jag inte längre hängde med i svängarna.

  Mitt bygge är planenligt om grannarna godkänner, men kommunen godkänner inte att jag skickat med grannarnas underskrift som bilaga, utan de måste göra en formell grannhöran.

  Och det är här det märkliga kommer in. Enligt kommunens praxis måste man ha särskilda skäl innan de skickar ut en grannhöran, och de tycker uppenbarligen att jag kan omvandla min tillbyggnad till något helt annat, och gör därför en nekande bedömning.

  Jag kan säga att det här låg inte i min spåkula så jag blev rätt ställd.
   
 5. J
  Medlem Nivå 2
  Prickad mark har jag läst på mig en hel del, men det här rör inte prickad mark utan enbart avstånd till grannens tomt.
   
 6. Anna_H
  Husägare · Nivå 17
  Jättekonstigt agerat av kommunen. När grannarna byggde uterum i tomtgräns skrev vi under på baksidan av deras ritning att vi godkände det, kommunen tyckte det var bra att de slapp skicka förfrågan. (huset ligger i tomtgräns så det är inget konstigt)
   
 7. A
  Medlem · Nivå 6
  Sorry, slarvade med läsningen.

  Oavsett så håller jag fast vid mitt förslag. Istället för att hålla på och stångas med tjänstemän i onödan när man upplever att man helt kört fast så är mitt förslag att kräva avslag och antingen få igenom sitt lov hos nämnden eller ha möjlighet att överklaga, så får man iallafall fart på ärendet.
   
 8. A
  Medlem · Nivå 6
  Inte alls konstigt, det är Byggnadsnämnden som ska höra grannar. Det kan ändå absolut vara en idé att prata och informera grannarna innan man börjar planera så man inte stöter på problem när man väl kommer till byggovet.
   
  • Laddar…
 9. J
  Medlem Nivå 2
  En anledning till varför byggnadsnämnden skickar ut grannhöran är för att man kan ju ha lurat sin granne och visat upp en helt annan ritning.

  Det problemet har inte jag, utan min bilaga med grannens underskrift syftade till att förenkla deras process med att förstå att jag faktiskt pratat med grannen innan.

  Men jag var inte förberedd på att de vägrar skicka ut en grannhöran överhuvudtaget.
   
 10. J
  Medlem Nivå 2
  Jag hör vad du säger, det är mest att jag är allergisk mot att överklaga. Jag vill ju gärna att de ska förstå och därmed slippa en utdragen process.

  Har spenderat ett halvår på att läsa in mig på PBL med googling av gamla ärenden osv, men det här var en otrevlig överraskning.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 6
  Hur gammal är detaljplanen?
   
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Om kommunen skulle godkänna att den sökande själv gör grannehörandet, så tror jag de gör fel. Då har inget formellt grannhörande skett. Och vid en överklagan kommer bygglovet per automatik att upphävas.

  I det här fallet skriver du att tillbyggnaden skulle vara planenlig OM grannen godkänner. Så är det normalt sett inte. Utan man gör ett grannehörande för att en byggnad på någon punkt är i strid med planen. Efter detta så kan kommunen välja att ge bygglov, eller att avstyrka bygglov med en mindre avvikelse.

  Det finns i vissa äldre planer en formulering i stil med "max byggyta 100 kvm" men 10% extra om grannar godkänner det. Då blir de extra 10% planenligt när grannarna godkänt. Och i princip skulle man då kunna få ytterligare lite som en mindre avvikelse.

  I princip så skall planer följas. Men man kan få godkänt med en mindre avvikelse. Man har ingen "rättighet" att få en avvikelse godkänd, utan det är upp till kommunens bygglovsavdelning att bestämma kriterierna för att godkänna en mindre avvikelse. Här anser de då tydligen inte att du har tillräckliga skäl för att få bygga med en avvikelse.

  Jag tror att du har rätt stor möjlighet att få igenom bygglovet om det dras i nämnden. Du kan begära att de skall tas upp ditt bygglov, de får inte neka. Iom. att det strider mot planen, så måste de då också göra ett grannehörande först. Annars blir beslutet ogiltigt.

  Skillnaden är att om tjänstemannen avslår, så kostar det normalt sett inget, eller rätt lite pengar. Om byggnadsnämnden tar ett beslut, så gäller bygglovstaxan, oavsett om bygglov nekas eller godkänns. Men efter ett (dyrt) negativt beslut så har du möjlighet att överklaga, gratis.
   
 13. J
  Medlem Nivå 2
  -79
   
 14. J
  Medlem Nivå 2
  Så här är exakta ordalydelsen från bygglovshandläggaren:

  PRELIMINÄR BEDÖMNING
  Ansökan visar på en tillbyggnad av huvudbyggnaden innehållande ett garage. Tillbyggnadens placering är belägen mindre än 4,5 meter från tomtgräns. I enlighet med övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen punkt 5 är 39 § byggnadsstadgan tillämplig. Som planbestämmelse skall därför gälla att byggnad inte får placeras närmare gräns än 4,5 m. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om undantag från denna bestämmelse efter hörande av berörd granne. Om undantag medges är byggnad, som placerats närmare gräns än 4,5 m, då att betrakta som planenligt placerad.

  För att kontoret ska bevilja en närmare placering ska det enligt praxis finns särskilda skäl som motiverar varför det inte finns en lämpligare placering. I det här fallet är kontorets samlade bedömning att det finns möjlighet att placera en tillbyggnad inrymmandes ett garage 4,5 meter från tomtgräns, varför särskilda skäl saknas.
   
  • Laddar…
 15. J
  Medlem Nivå 2
  Om de tvingas göra en grannhöran så säger de själva att den är planenlig om grannen godkänner, så det låter ju bra. I sin skrivelse säger de att de kommer rekommendera avslag om det tas upp i nämnden med hänvisning till att jag borde förvandla mitt dubbelgarage till enkelgarage istället...

  Fast frågan är om jag tolkar det rätt, min tillbyggnad är planenlig om "undantag medges". Det kanske ändå innebär att grannen kan ge ok till 2,13m från deras tomt istället för 4,5m men rekommendationen att avslå ändå står sig.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: