Byggahus.se

juridisk fråga ang. husbock

 1. T
  Medlem · stockholm · 1 inlägg

  tomasanders

  Medlem
  Är det ett dolt fel om huset är angripet av husbock?Jag har tagit beslutet att riva hela huset. ej beboligt. Kan jag ställa anspråk mot säljaren ?Anticimex har sett huset.
  Vore tacksam för ett gott råd.
  Mvh
  TA
   
 2. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 201 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Antagligen inte.

  " Vad slutligen gäller L.E:s undersökningsplikt finner TR:n, att husets höga ålder, belägenhet och allmänna beskaffenhet är sadana omständigheter som gör, att en särskilt omsorgsfull undersökning borde ha företagits av L.E. före köpet. Av A:s vittnesmål framgår visserligen att denne, fastän han är fackman, inte upptäckt angreppen. A. gjorde dock sin besiktning i annat syfte än att bedöma huset som köpobjekt. Av E.M.E:s utsaga framgår att ej heller hon sett insektsangrepp men väl att ytterpanelen delvis var skadad av röta och sol. C:s utsaga visar, att angreppet mycket lätt kunde upptäckas av en sakkunnig person, stadd i just detta ärende. Att även en icke sakkunnig utan alltför stora svårigheter kunde konstatera angreppet framgår redan av L.E:s egen berättelse. Förutsättningen därför var dock, att undersökningen tog sikte på denna typ av skada och att misstanke därom kunnat uppkomma. Det förhållandet, att lantbruksnämnden i och för sig borde ha upplyst L.E. om sina misstankar, kan vid nu angivna förhållanden inte anses vara ägnat att mildra kravet på en omsorgsfull undersökning av en fastighet som den här aktuella. L.E. borde enligt TR:ns uppfattning vid en omsorgsfull undersökning av huset ha upptäckt det pågående husbocksangreppet oavsett om nämnden yppat de förut berörda förhållandena för honom eller inte. Genom att inte ha gjort en sådan undersökning har L.E. brustit i vad som ankommit på honom.

  L.E:s talan kan således inte bifallas. "

  (L.E. är köparen)

  https://lagen.nu/dom/nja/1981s815

  Är det mycket pengar, kontakta advokat. Trist!
   
 3. A
  Medlem · dalarna · 1 907 inlägg

  ArneTW

  Medlem

  hur?

  Hur upptäcktes angreppet?
  Vad sade anticimex (besiktningsman?)
   
 4. A
  Medlem · Blekinge · 8 931 inlägg

  andersmc

  Medlem
  Om huset är så dåligt att det måste rivas måste man kunnat se angreppen. Det låter som om det skulle vara väldigt svårt att få det till ett dolt fel.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.