Byggahus.se

Isoleringsmaterial – de vanligaste och de mindre vanliga

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
  Idag finns ett stort utbud av isoleringsmaterial anpassade för olika områden i ett hus. Här presenterar vi fyra vanliga och åtta mindre vanliga isoleringsmaterial, hur de används och deras respektive för- och nackdelar.

  Du kan läsa artikeln här: Isoleringsmaterial – de vanligaste och de mindre vanliga
   
 2. A
  Anonym
  Konstig beskrivning. Menar ni egentligen att Polyurethan har dubbelt så bra isolerförmåga?
   
 3. D
  Medlem Nivå 12
  Jag var nu under intrycket att fukten kondenserade utanpå mineralullen och även dras in i isoleringen, fast den inte absorberas av materialet, men kondensationen tränger in mellan fibrerna och då är det svårt att få ut det igen, det sabbar u-värdet och blir en fin plats för mögel att gro (för fast mineralull är oorganiskt går det inte att hålla en byggplats kliniskt ren som ett labb så det brukar alltid vara ett faktum att möglet kommer).
   
 4. M
  Medlem Nivå 5
  • Laddar…
 5. M
  Medlem Nivå 5
  Så länge du har en fin fuktspärr och huset varmare än omgivningen kommer fukten att pressas ut. Ofta kan de komma in en del fukt på sommaren, men om huset är uppvärmt på vintern så kommer fukten pressas ut igen.

  Om man lämnar den här typen av byggnader, framförallt om de har tjock stenull, ouppvärmd över vintern kan man få rätt stora problem med fukt. Men om man överlag har byggnaden uppvärmd kommer fukten att pressas ut
   
  • Laddar…
 6. lars_stefan_axelsson
  Medlem · Nivå 16
  • Laddar…
 7. Marlen Eskilsson
  Administrator · Nivå 21
  Tack för kommentarer! Lars har nu förtydligat i texten om mineralull och polyuretan.
   
 8. B
  Medlem · Nivå 6
  Cellulosaisolering behöver inte vara returfiber utan det kan även vara CTMP. Den är inte lika smutsig som returfiberbaserad isolering och behöver mindre kemikalier för att den inte skall mögla.
   
  • Laddar…
 9. A
  Anonym
  Kanske är värt att nämna att det finns olika kvaliteter på glasfiber isolering. Den gula har ju oftast formaldehyd medan tex den bruna från Knauf (Eco Batt) inte har sådana gifter.

  Bra artikel
   
 10. H
  Medlem Nivå 4
  Det borde nog framgå att minerallullen också har den negativa egenskapen att det är väldigt energikrävande vid framställning.

  Nu vet jag inte hur energiåtgången skulle se ut om man slutar tillverka mineralull till förmån för något annat, men enligt ekobyggportalen skulle man ev kunna stänga ett kärnkraftverk :)
  "Mineralull/Glasull förbrukar extremt mycket energi vid framställningen eftersom sten smälts under mycket hög temperatur. Sveriges energiförbrukning för framställning av mineralull uppgår till hisnande siffror. För att kunna göra en riktig bedömning av den energisparvinst en isolering kan ge — då måste också energiåtgången vid framställningen räknas med.

  Ingen kalkyl kan bara grunda sig på plustalen medan minustalen inte räknas med. Balansräkningsresultatet blir då ofta förvånansvärt negativt. Enligt vissa beräkningar skulle en svensk kärnkraftreaktor kunna stängas om man lade ner den svenska produktionen av mineralull."
   
 11. Johannes Carlsson
  Medlem · Nivå 20
  Tillåt mig att vara skeptisk till ekobyggportalens påstående. Men klart det är viktigt med energiåtgången vid framställning. Leca borde inte vara speciellt bra heller?
   
 12. H
  Medlem Nivå 4
  Ja jag tycker själv det låter lite väl.. poängen jag ville framföra var egentligen bara att mineralullen är energikrävande vid framställning den med, så att konsumenten inte tror att en välisolerad mineralullsvägg skulle vara särskilt bra ur ett miljöperspektiv. För plånboken är det ett bra val dock antar jag.
  Det framhävs i artikeln att även Leca är det.
   
 13. Johannes Carlsson
  Medlem · Nivå 20
  Miljövisten är vad jag förstått snabbare att uppnå än den ekonomiska vinsten för glasull men cellulosa är betydligt bättre miljömässigt
   
 14. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Men avspeglar inte försäljningspriset vad produkten kostar att tillverka?
  Och vad jag förstår är inte mineral/glasull dyrare att köpa än annan isolering.

  Menar du att tillverkningen är subventionerad på något sätt?
   
 15. H
  Medlem Nivå 4
  Ja det låter rimligt att det gör. Att den är billigare kan väl också bero på att det produceras mest av den typen av isolering tex.
  Nej jag menar inte att den är subventionerad