Byggahus.se

Isoleringsmaterial – de vanligaste och de mindre vanliga

 1. En apelsin
  Nybyggare · Nivå 8
  Nej, det är han inte.
   
 2. En apelsin
  Nybyggare · Nivå 8
  Helt rätt. Och det är jättetråkigt att priserna på mineralull är såpass mycket lägre än mer miljövänliga alternativ pga skattefria co2 utsläpp. Det gör det svårt för självbyggare och industrin att välja att hålla husen varma utan extra värme i atmosfären.
   
 3. lars_stefan_axelsson
  Besserwisser Nivå 15
  Då borde du veta bättre än att ta till uttryck som "ignorans" det första du gör.
   
  • Laddar…
 4. lars_stefan_axelsson
  Besserwisser Nivå 15
  Nej, inte egentligen. Det är ofta så att något totalt dominerar ekvationen. (De du själva nämner är ju ett talade exempel i att de mest är att betrakta som brus; de påverkar endast om de genomförs i extremt massiv skala.)

  För att ta ett exempel som är slående istället. Iom att vi lägger ner kärnkraftverk så blir vår energiproduktion stadigt sämre, inte bättre. Trots "förnybar" energi i "massor". Om man bara följer den allmänna debatten så kan man få helt fel föreställning; t ex att Tyskland skulle vara bättre än Sverige pga "energiwende". Nej, Tysken släpper ut ungefär dubbelt så mycket CO2 per capita som vi gör. Vi är alltså ganska extremt mycket bättre än de. Trots subventionerad isoleringsframställning.

  I det sammanhanget så spelar allt cyklande, köttundvikande och återanvändande, eller för den sakens skull, isolering, mycket liten roll...

  Nåja, cyklandet skulle man slå ett slag för, personbilstrafiken står ändå för 10 miljoner ton CO2 evk./år, men de flesta som kan cykla kan också åka kollektivt, och då har man redan tagit hem den största vinsten. Och för många så är cykeln inte ett realistiskt alternativ. Men bil håller vi på, sakta men säkert, att växla över till el. Så om vi bara kunde fortsätta att göra (billig) el, så ser det lite bättre ut där.
   
 5. lars_stefan_axelsson
  Besserwisser Nivå 15
  Jag letade litegrann och hittade följande ex-jobb. Det är en LCA för (iofs) flerbostadshus.

  Detta citat är talande:

  "Det uppkommer även koldioxidutsläpp vid tillverkning av isoleringsmaterial. Dessa utsläpp är små i jämförelse med den värmeproduktion som isoleringen bidrar till att minska och beaktas därför inte. (min kursivering)

  Isoleringstillverkaren Paroc har beräknat att för varje ton koldioxid som släpps ut vid deras isoleringstillverkning bidrar deras stenull till att minska koldioxidutsläppet med 200 ton på grund av ett minskat uppvärmningsbehov (Paroc, 2012)."

  Men man skall ändå inte fokusera för mycket på byggnadsmaterialet:

  "Bostadssektorn står idag för mellan 15 och 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Genom granskning av flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv har uppkomsten av koldioxidutsläpp från dessa kartlagts och analyserats. Utifrån denna information har en beräkningsmodell skapats som räknar ut koldioxidutsläppet från ett specifikt flerbostadshus. Resultaten från undersökta flerbostadshus visar att både energianvändning och koldioxidutsläpp har minskat betydande sedan 1960-talet.

  [...]

  Den största bidragande faktorn för koldioxidutsläpp från flerbostadshus är dock användningen av huset. (min kursivering)"


  Jag har inte läst Parocs analys, som ju kan vara en partsinlaga (men författarna och framförallt deras handledare verkade inte ifrågasätta den, vilket är något iaf). Och det är för ett flerbostadshus, men jag har svårt att se att det skall skilja i användning så mycket. (Husen i rapporten var dessutom i betong, något som är ovanligt när det kommer till småhus).

  Summa summarum, gör man en LCA så kan man strunta i om CO2-utsläppen från isoleringsmaterialet är stora eller små. Det man skall välja är ett material som isolerar bra, och som står emot tidens tand (om man behöver byta ut det på, säg halva tiden, så torde detta helt dominera analysen).
   
 6. En apelsin
  Nybyggare · Nivå 8
  Bra att du hittade lite information! Jag har liksom du inte kunnat hitta några pålitliga siffror på det här. Det är ju så att cellulosa och träfiber släpper ut mindre vid tillverkning, samtidigt som produktion av mineralull subventioneras via skattsedeln. Det verkar inte vara stor skillnad på U-värde.

  Mitt problem (då jag själv snart ska behöver välja) är att dett inte går att hitta information som inte är en partinlaga (ekobyggportalen som skriver att det är stor skillnad, paroc som menar att detta är försumbart).

  Det jag vill veta:

  Energiåtgång vid tillverkningen för de olika alternativen.

  Skillnad i U värde.

  Skillnad i pris.

  Svårt att hitta!
   
 7. A
  Anonym
  Titta på Knauf EcoBatt glasfiber. Ingen formaldehyd i den! I cellulosa finns ju gifter för att förhindra mögel och brand.
   
 8. lars_stefan_axelsson
  Besserwisser Nivå 15
  Tja, det kan ju vara både försumbart och stor skillnad samtidigt så det behöver inte vara någon motsats. Dvs, Paroc menar att det sett till användningen, dvs sparad energi, är försumbart (storleksordningen 0.5%), och ekobyggportalen som säger att det går åt mycket mindre energi vill tillverkningen av cellulosa-isolering (särskilt om den är återvunnen och man inte räknar på originalframställningen), jämfört med glas/sten-ull.

  Eftersom en räknar i absoluta termer och en annan i relativa så blir det stor skillnad mellan resultaten.

  Det är ju de absoluta siffrorna som är de viktiga i sammanhanget, så jag skulle inte fått någon som helst klimatångest för mitt val av isolering. (Särskilt inte om jag valt att bygga ett nytt hus. Där är ju den stora påverkan i så fall.) Det är ju snarare tjockleken på den som är det centrala i sammanhanget, inte vilken typ man väljer.

  Jag är däremot av naturen skeptisk till nya(re) byggmaterial. Särskilt som Sverige historiskt sett varit testmarknad (pga vår dåliga lagstiftning) för allsköns mindre lyckade tilltag (enstegstätade fasader någon?). Och en miss där lär ju vara svår att räkna hem miljömässigt (om man överlever).

  Jag hade valt välkända och känt problemfria material, och låtit andra vara försökskaniner. Detta för att riskminimera. (Boendemiljö är också en slags miljö).
   
 9. S
  Medlem Nivå 4
  Bara att de flesta moderna isoleringsmaterial är direkt giftiga. Och om man vill ha känslan av att bo i ett hus med gift i väggarna. Det finns ju inget bevis för att det skulle vara farligt när isoleringen väl är på plats per se, utan det är mer känslan jag syftar på, att veta att ens hus innehåller gifter som varit negativa för vår miljö vid framställning.
   
 10. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Hur mycket gifter är det i t ex stenull jämfört med flam- och mögelskyddsnmedlen i cellulosaisolering